Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙ КОНТРОЛИРА КОНТРОЛЬОРИТЕ

Подобрен контрол е една от най-често повтаряните мантри в безкрайните обсъждания на образователната реформа. За никого не е тайна, че сегашните регионални инспекторати на Министерството на образованието не са в състояние да следят ефективно за качеството на обучението. От ведомството на Игор Дамянов уверяват, че в момента работят по нов нормативен акт, който да урежда периодичното атестиране за учители, директори и инспектори. В министерството са готови да изработят и специална методика за инспектиране на отделните звена в образователната система. Няма съмнение, че приемането на тези документи ще залегне в основата на бъдещата реформа. Но далеч няма да е достатъчно за нейната реализация. В момента регионалните инспекторати са териториални администрации към министъра на образованието и науката. Инспекторите в тях оценяват само едно: дали училищата изпълняват държавните стандарти за обучение на учениците. В повечето случаи за проверките им се знае предварително. Ясно е, че ефектът от подобен контрол клони към нула. Да не говорим, че показателите, за чието изпълнение се следи, са доста остарели. Необходимо е не само те да се осъвременят, но и да се въведат различни критерии за отделните образователни институции. В проектозакона ще залегнат още две основни промени. Първо, при оценяването на преподавателите ще се вземат предвид и мненията на ученици и родители. И второ, обект на проверки вече ще са не само учителите, но и самите инспектори. Външни експерти обаче с основание възразяват, че контрол, осъществяван от едни служители на министерството върху други, едва ли може да е напълно обективен. Това могат да постигнат само независими агенции, които не са на бюджетна издръжка. Тъкмо те би трябвало да оценяват преподавателите и мениджърите в учебните заведения, като от тази оценка ще зависят и заплатите, и държавната субсидия за даденото училище. Идеята е да се затегне контролът и върху начина, по който се харчат субсидиите. Друг аспект от работата на регионалните инспекторати, който плаче за промени, е участието им при усвояването на парите от еврофондовете. Сега именно инспекторите на МОН би трябвало да координират работата на различните институции по оползотворяването на тези средства, но доста училищни директори се оплакват, че не получават никаква подкрепа за участието в международни проекти. Работи се главно на парче и покрай усвояването на европарите цари пълен хаос, признават те. В просветното министерство дори нямали информация кое училище по каква проблематика работи и какво финансиране ползва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във