Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кога "Топлофикация" ще спре да ни взема пари по собствена преценка?

Докога "Топлофикация" ще събира такса "сграда"? Кога дружеството ще спре да ни взема пари на база минало потребление?  Отговорите на тези въпроси може би ще получим съвсем скоро, защото в началото на месеца Министерството на енергетиката предложи за обществено обсъждане промени в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването.

Проектът има за цел да се усъвършенства нормативната уредба в областта на топлоснабдяването и да подобри правилата за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост. С измененията за първи път се въвежда диференциран подход за определяне на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните сгради – етажна собственост. Направено е разграничение за вътрешни отоплителни инсталации с открито и със скрито изпълнение по проект.

С проекта се дава възможност клиентите на топлофикационните дружества сами да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в рамките на определен в наредбата диапазон. Този дял трябва да бъде гласуван от общото събрание на етажната собственост. Изключва се възможността клиентите да са поставени в зависимост от преценката на дружеството за топлинно счетоводство. За високоетажните сгради, в които има отоплителни инсталации с повече от една зона с открито изпълнение по проект, общото събрание на етажната собственост може да избере процентът за сградна инсталация да бъде различен за всяка зона. С промените в наредбата се улеснява и начинът за подаване на рекламации или за допълнителни отчети на уредите за дялово разпределение.

Според енергийни експерти в София е най-голям проблемът с изчисляването на общите дялове, където много хора са си свалили радиаторите и на практика през зимата се топлят от преминаващите през имотите им тръби, захранващи техните съседи. При евентуална отмяна на сградната инсталация има риск сметките на ползващите отоплението да скочат много и на практика те да започнат да плащат и излъчената топлина от тръбите през имотите на отказалите се от парното. Това от своя страна може да доведе до масов отказ от услугите на топлофикация.

Наскоро омбудсманът Мая Манолова обяви, че "Топлофикация София" води хиляди дела за задължения от стотинки, под 10 лв. Според нея целта е една - да се съберат допълнителни суми от юристконсулти. Тя цитира данни, според които са събрани 15 млн. лв. по този начин. Платени са огромни суми на адвокатски кантори от "Топлофикация".

"За удоволствието да бъдат осъдени, гражданите плащат два пъти - заплатата на юристконсултите, калкулирани в сметките и втори път по заведено дело", коментира Манолова и допълни, че има съмнения за "чадър" над "Топлофикация София" не само от Столичната община, но и от всички институции.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във