Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КМЕТСКИ ГАРАНЦИИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Заместник-министърът на финансите Гати Ал-Джебури е дал принципното си съгласие да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Идеята за такава институция, която да покрива част от риска при кредитиране на дребния бизнес, бе издигната на състоялото се през седмицата извънредно заседание на Консултативния съвет за малки и средни предприятия към Агенцията за малки и средни предприятия. Основната цел на заседанието беше да се представи държавната политика в сферата на налозите през следващите три години. Според Ал-Джебури, преди правителството да одобри създаването на общински гаранционен фонд, трябва да се уточнят условията, по които ще се дават общинските гаранции на малките фирми. Патентният данък, процедурата за освобождаване от данък добавена стойност и правомощията на общините при определяне размера на местните налози и таксите са другите по-важни теми, разгледани на срещата. Заместник финансовият министър е на мнение, че още през 2003 г. е необходимо да се приеме нов подход към амортизационната политика, инвестициите за ремонт вече да се признават за разход на фирмите, а администрирането на данъците да става чрез Националната агенция за приходите, чието създаване предстои.

Facebook logo
Бъдете с нас и във