Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КМЕТОВЕ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ГОЛЕМИТЕ НИ КУРОРТИ

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЛИДИЯ ШУЛЕВА ИЗПРАВИ ЧИНОВНИЦИ СРЕЩУ ХОТЕЛИЕРИНационалните морски и планински курорти ще получат статут на общини до края на годината. Новината дойде от ведомството на Лидия Шулева, която е инициатор на промяната. За целта до септември в парламента ще бъде внесена специална поправка в Закона за административно-териториалното устройство. В закона няма изрично да се упоменат курортните комплекси, за които ще се променят текстовете, уточниха за в. БАНКЕРЪ от Министерството на икономиката. Още отсега обаче е ясно, че те ще засегнат Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена, Пампорово и Боровец. Смисълът на поправката е приходите от общинските данъци и най-вече от туристическите такси да се използват целево от новосъздадените курортни общини за реклама и за инвестиции в инфраструктурата.Новината за подготвяния ремонт беше посрещната с ужас от кметовете на Варна, Балчик, Несебър, Самоков и Чепеларе - все общини, съседни на курортите. По инициатива на несебърския кмет Никола Трифонов още през следващата седмица те ще се съберат, за да договарят общи мерки за противодействие. Засега обаче часът и мястото на срещата не са уточнени, но предвид на летния сезон се предполага, че това вероятно ще стане някъде край морето.Сред хотелиерите обаче Шулевата инициатива предизвика въздишки на облекчение. От бранша смятат, че този ход на икономическото ведомство най-после ще сложи точка на дългогодишните им проблеми с фирмите, които стопанисват инфраструктурата в туристическите комплекси. Всички опити на досегашните икономически министри да бъдат арбитри в споровете между двете страни удряха на камък. Алтернативни решения обаче бяха намерени в Златни пясъци и в Пампорово. Миналата година в черноморския курорт бяха създадени три акционерни дружества, които стопанисваха енергоразпределението, зелените площи и паркингите и ВиК-мрежата. Освен това в началото на лятото управата на Златни пясъци АД (което от 1997 г. е собственик на комуникациите) и хотелиерите се споразумяха таксите от временните обекти, таксите за поддържането на инфраструктурата, както и приходите от пропускателните пунктове на курорта да постъпват в специална сметка, с която да се финансира бъдещото капитално строителство. Така на практика беше отхвърлена идеята, лансирана от предшественика на Лидия Шулева - Николай Василев, която предвиждаше собствеността върху инфраструктурата в Златни пясъци на стойност 29.5 млн. лв. да бъде разпределена между всички притежатели на хотели и ресторанти в комплекса. Те трябваше да купят акции, чийто брой е пропорционален на местата за настаняване в обектите им. Парите от разпродажбата на собствеността щяха да отидат в Златни пясъци АД. На свой ред в Пампорово частниците и община Чепеларе решиха да регистрират акционерно дружество, което да се състезава за стопанисване на съоръженията в края на годината, когато изтича концесионният договор на Пампорово АД.Очевидно екипът на Лидия Шулева е решил най-после да се справи радикално с проблема. Работната група, натоварена да изготви промените, засега твърди, че единствено Законът за административно-териториалното устройство ще бъде подложен на ремонт. Мнението на експертите е, че новият статут на курортите няма да наложи промени в Закона за общинските бюджети или пък в Закона за устройство на държавния бюджет. Според тях разликата между т.нар. национални курорти (и бъдещи общини) и досегашните общини ще бъде единствено в критериите за обособяването им като административно-териториални единици и в реда за създаването им. Но самите условия, както и процедурата, все още се уточняват. Вариантите са няколко. Според първия от тях няма да се наложат големи нормативни промени, тъй като и сега Законът за административно-териториалното устройство предвижда възможност общините да се създават само с решение на Министерския съвет, без да се провежда референдум сред местните жители. Това се допускаше в случай, че населените места не отговарят на критериите да имат население над 6000 души, не разполагат с център с изградена социална и техническа инфраструктура и не могат да финансират разходите на новосъздадената община със собствени приходи в размер, не по-малък от половината от средния за общините, предвиден в утвърдения за съответната година републикански бюджет. Ако се приеме вариантът курортите да получат статут на община с решение на Министерския съвет, екипът, подготвящ промените, ще трябва да се съобразява единствено със специфични критерии, каквито са броят на леглата в курортите и качеството на туристическия продукт. Възможно е, твърдят от ведомството на Лидия Шулева, да се приеме и друг подход. Според действащите сега текстове селищата се делят на общини с местно и национално значение, като преценката за класификацията им е предоставена изцяло на правоприлагащия орган - в случая Министерския съвет. Те няма да се различават от останалите общини по гражданскоправен и административноправен статут, по органи на управление, функции, права и задължения, разясняват експерти. Деликатен обаче е въпросът как курортите ще формират приходната и разходната част на бюджетите си и дали ще могат да разчитат на субсидии от републиканския бюджет, както останалите населени места. В тази връзка от работната група, подготвяща промените, обявиха, че съществен ремонт на Закона за общинските бюджети и на Закона за устройство на държавния бюджет няма да се наложи. Ако все пак поправките са наложителни, те ще се отнасят до възможността за финансиране на дейности, свързани с приоритетното развитие на туризма и рекламата на курорта като цяло. Новите общини ще формират бюджетите си по общия ред по Закона за общинските бюджети. Приходната им част ще се попълва от местни данъци и такси, цени на услуги, граждански правоотношения и взаимоотношения с републиканския бюджет, обясниха от икономическото министерство. Очаква се, че субсидиите от републиканския бюджет, ако изобщо са необходими, няма да са големи предвид сравнително малкия обем от социални дейности в тези общини, и ще се вместят в рамките на предвидените за съответната година. Подобно на всички досегашни 260 общини и в новите ще има органи на управление, като кметска администрация и местен парламент. Изборът и статутът на кмета и общинския съвет няма да се различават от тези на останалите общини. При вземане на решението за създаване на всяка една от новите административни единици ще се обсъжда и въпросът с броя на постоянно живеещите в тях хора. В момента комплексите нямат статут на населени места, поради което е невъзможно воденето на регистър на населението. След признаването им за общини Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ги вкара в регистър.Според сега действащия Закон за местното самоуправление и местната администрация, структурите по места се определят с устройствения правилник на общинската администрация, утвърждаван от кмета на общината. Промяна на това правомощие за курортите не се предвижда.Изпълнителният директор на Златни пясъци АД Николай Недков оценява идеята курортите да станат общини като най-значимата за развитието на туризма след приватизацията в бранша. Това е единственият начин да се осигури административноправна защита на големите туристически комплекси - заяви пред в. БАНКЕРЪ туристическият бос. - Досега там, където се намесваше общината, възникваха проблеми. Имам предвид най-вече охраната, сигурността и обществения ред в курортите, сметосъбирането и строителството. По думите му само седем души извършват по няколко месеца в годината сметосъбирането и сметопочистването в Златни пясъци, въпреки огромните целогодишни такси, които хотелиерите плащат на община Варна за тази дейност. Недков смята, че обособяването на Златни пясъци като община ще ограничи уличната търговия и незаконното строителство. Досега - обясни той - разрешенията се даваха от варненската администрация, която в стремежа си да увеличи приходите в общинския бюджет не се интересуваше дали това е целесъобразно. По тази причина зелените площи в курорта значително намаляха. С новия статут най-после ще се сложи край на рекета от страна на общинските служители. Колежката му от Слънчев бряг Мария Бакалова определи идеята като най-доброто, което може да бъде направено за туризма като приоритетен отрасъл. Новия статут на курортите беше подкрепен и от частните собственици на хотели и ресторанти. От година и половина настояваме да получим статут на община, защото смятаме, че големите курорти трябва да са финансово и административно независими, посочи пред в. БАНКЕРЪ председателят на Съюза на частните собственици в Слънчев бряг Елена Иванова, която е собственик на хотел Арфа. Тя смята, че размерът на инвестициите ще се увеличи чувствително. Подобна е и позицията на Любозар Фратев, който освен че е собственик на хотелите Палма и Палм бийч е и в контролния съвет на организацията на хотелиерите в Златни пясъци: От три години настояваме за тези промени, които най-после ще решат болезнения въпрос със стопанисването на инфраструктурата. Кой ще надделее в тази битка между туризъм и местна власт, която кой знае защо започна точно в най-манипулативното време преди изборите, ще стане ясно наесен. Тогава в играта на интереси обаче със сигурност ще се намесят както партийните, така и корпоративните лобита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във