Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЛОН НА ИНГ БАНК СТАВА АКЦИОНЕР В ПЕТРОЛ

Лондонският клон на холандската ИНГ Банк ще стане временно акционер в най-големия дистрибутор на горива у нас, заяви финансовият директор на Петрол АД Орлин Тодоров. Това е необходимо, за да може да се съчетае издаването на глобални депозитарни разписки на компанията с увеличението на капитала й. За да осъществи тези планове, мажоритарният собственик на дистрибутора - Петрол Холдинг, ще сключи с ИНГ Банк една или повече репо сделки (при тях се продават книжа с условието, че ще бъдат изкупени обратно след даден период от време) за част от своите акции (около 33%). Тя от своя страна ще ги предостави на банката депозитар - Банк ъф Ню Йорк, която ще издаде глобални депозитарни разписки върху тях. Цената им ще се определя на базата на получените поръчки за тези книжа. Целта е да се постигне възможно най-високата стойност, при която могат да се пласират най-много разписки. Междувременно ще бъде гласувано увеличението на капитала на Петрол, а ИНГ Банк като акционер ще запише правата си по него, след което ще върне на българското дружество взетите назаем акции. В крайна сметка се получава така, че глобалните депозитарни разписки ще съществуват на базата на новоемитираните акции. Вследствие на цялата тази операция делът на Петрол Холдинг в Петрол вероятно ще намалее от 92 до около 70%, а броят на свободно търгуваните книжа ще се увеличи. Освен това холдингът няма да получи постъпления в резултат от тази операция. Те ще отидат в самото дружество и ще бъдат използвани за реконструиране на мрежата му от бензиностанции, както и за модернизиране на неговите петролни бази. Очаква се тези операции да приключат до края на тази или до началото на следващата година. Глобалните депозитарни разписки на Петрол ще се търгуват на Лондонската фондова борса и ще са деноминирани в щатски долари. Една разписка ще се предлага срещу четири акции. Те ще могат да се купуват само от институционални инвеститори извън САЩ и България. Пречката е, че законите в САЩ имат екстериториално действие. Ако компания, която има американски акционери, макар и неволно наруши законите на САЩ, тя може да бъде осъдена. За да се предпазят от такива неприятни изненади, мениджърите на Петрол са решили глобалните депозитарни разписки да не се продават на американски инвеститори.До края на ноември финансовият консултант на Петрол и водещ мениджър по предлагането на глобалните разписки ИНГ Банк планира да проведе срещи с потенциални инвеститори, предимно в големите финансови центрове като Лондон, Париж, Франкфурт, Цюрих и други (т. нар. роуд шоу). Това е често срещана практика в периода на приемането на поръчки.Акционерите на Петрол ще гласуват за увеличение на капитала на компанията на извънредното си общо събрание, което ще се проведе на 7 декември. Предвижда се то да стане чрез действителни парични постъпления. Целта е да бъдат привлечени чуждестранни инвеститори и листата от акционери да бъде разширена. Около параметрите на новата емисия има малко информация. Разбра се, че срещу три съществуващи акции ще бъде емитирана една нова. Това ще рече, че максималното увеличение на капитала не може да надвиши 33 процента. Емисионната стойност на новите акции ще бъде равна на цената, постигната при предлагането им на международните инвеститори. Правата за увеличението ще се записват на БФБ-София. Петрол е първата българска компания, която поема риска да осъществи международно публично предлагане на своите акции. Успешното приключване на операцията обаче ще й донесе много дивиденти. Финансовият директор на дружеството Орлин Тодоров обясни, че в рамките на една година емитирането на глобални депозитарни разписки в повечето случаи води до поскъпване на акциите поне с 10 процента. Освен това ще се повиши и имиджът на дружеството, тъй като изискванията на Лондонската фондова борса за прозрачност в корпоративното управление са по-големи. За първото деветмесечие на тази година продажбите на Петрол са се увеличили с 24.9% в сравнение със същия период на 2003 г., като са надхвърлили 650 млн. лева. Приходите от дейността на дружеството също са скочили с 51% - до 18.90 млн. лева. То е приключило цитирания период с печалба от 9.70 млн. лв., което е с 9.8% повече в сравнение с миналата година. Според неофициална информация от компанията тя е доставила 242 млн. литра петролни продукти на пазара на дребно за деветте месеца на тази година, което й отрежда пазарен дял около 18 процента. Дружеството е продало на едро 233 хил. т. нефтопродукти, което според неговите специалисти представлява приблизително 17% от този пазар. Петрол АД разполага с най-големия складов капацитет за нефтопродукти в България. То притежава и експлоатира 83 складови и 3 пристанищни бази за нефтопродукти. Пак, според справка на компанията, тя притежава и 80% от общия складов капацитет на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във