Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ НЕ ПЛУВАТ В ЕДНА ЛОДКА

Агенцията за държавни вземания дължи на Гаранционния фонд Задължително застраховане близо 2 млн. лв., които от началото на тази година до момента не са постъпили в него. Става дума за отчисленията от глобите, които МВР налага съгласно Закона за застраховането и Закона за движението по пътищата на водачи на МПС без сключена застраховка Гражданска отговорност. Тук може да се посочи и това, че застрахователите сключват задължителната застраховка Гражданска отговорност, по която при настъпване на събитие плащат обезщетения на увредените трети лица за претърпени от тях неимуществени и имуществени вреди. От събраните премии по полиците застрахователите плащат процент и на Гаранционния фонд, който обезщетява трети лица, увредени от незастраховани или неправоспособни водачи. Следователно застрахователните компании плащат пряко обезщетения по сключените от тях полици, но чрез вноските към Гаранционен фонд те плащат и косвено за вреди, причинени от незастраховани водачи. А във Фонда се превежда процент от парите, платени за застраховката от добросъвестните собственици и водачи на превозни средства. Така те плащат и за недобросъвестните.Парите във фонда трябва да послужат като резерв за бъдещи плащания и според най-новите изменения на Закона за застраховането в него винаги трябва да има неприкосновени 3 млн. лева. През 2004 г. картината по пътищата е доста песимистична, защото само от януари до октомври са станали 6223 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 760 души, а ранените са 7641. Тези данни бяха изнесени на състоялата се на 2 ноември пресконференция в сградата на СБА. Поводът беше стартиращата вече традиционна акция Светлина от 5 до 20 ноември. Причините за ПТП са несъобразена скорост при движение на фарове и насрещни заслепяващи светлини, превишена и несъобразена скорост, отнемане предимство на пешеходец, неправилни маневри. Акцията ще има ефективно налагане на санкции за нерегулирани фарове, износени гуми и неизправни чистачки, но дори не се спомена за санкции и мерки за ограничаване на водачите на МПС, които не са си направили задължителна застраховка Гражданска отговорност. Странно как тогава ще се осъществява взаимодействието между контролните органи на МВР и застрахователите.Полк. Алекси Стратиев, началникът на КАТ: ЖАЛКО, ЧЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ НЕ ПРИЛАГАТ СИСТЕМАТА БОНУС-МАЛОСГ-н Стратиев, ще има ли нов ред за проверка на водачите от страна на органите на КАТ след настъпилите промени в начина на сключване на задължителната застраховка Гражданска отговорност?- Няма промяна. В Закона за движението по пътищата много ясно е записано, че както е задължен да носи свидетелството си за правоуправление и документите за автомобила, шофьорът трябва да притежава и полицата Гражданска отговорност. След като близо 50 на сто от водачите на МПС не притежават такава полица, а има и тенденция да станат още повече, какви санкции ще налагате на незастрахованите?- В сила са и двете санкции. Съгласно Закона за движението по пътищата, ако водачът не носи със себе си полицата, глобата е сравнително ниска - 5 лева. Ако изобщо не притежава такава застраховка, санкцията е по Закона за застраховането - до 500 лева.Според вас, липсата на тази застраховка трябва ли да бъде криминализирана?- Не, това са идеи на застрахователите. Съжалявам, че те не се насочиха към реализирането на системата бонус-малос, т.е. определянето на цените на застраховката в зависимост от дисциплината на водачите на МПС по пътищата. Ако са извършвали нарушения, съответно да плащат по-скъпа застраховка.Някои от тях твърдят, че проблемът е в липсата на единна информационна система между КАТ и застрахователите, а тя още не е готова?- Ние сме готови да предоставим информация, но не знам защо застрахователите за момента се отказват от тази идея. За нас тя беше много полезна, защото в цял свят тя е много сериозен стимул за намаляване на произшествията на пътя.КАКВО МИСЛЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ Теменуга Ненова, изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България: Как да прилагаме системата бонус-малос, след като нямаме единна информационна система? Как можем да принудим клиентите си да платят за съответния документ от КАТ, за да удостоверят, че нямат нарушения по пътищата през изминалите години? Това е достъпно за по-големите компании, но по-малките няма да могат и затова ще продават застраховката при минималната цена. В Наредбата за задължително застраховане като критерий, съгласно който би следвало клиентът да купува полица по минимална тарифа, е записано липса на щети. Но как той ще докаже това, ако до момента не е правил застраховка?До момента все още не е обнародван последният вариант на наредбата. Разбирам, че са направени забележки по текстовете от дирекция Правна в КФН, но все още няма официално становище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във