Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАРТАГЕН НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРУШЕН

В два поредни броя (8 и 9 от тази година) в.БАНКЕРЪ публикува интервюта с депутата от НДСВ доц. Димитър Стефанов и с председателя на надзорния съвет на Приста ойл АД Атанас Бобоков, посветени на проблемите на плевенската рафинерия Плама. Двете позиции донякъде отразяват отношенията между производителите на масла у нас. В дискусията се включи и председателят на Дружеството на нефтохимиците в България - д-р инж. Душко Душанов, който писа до редакцията следното: Основната дейност на рафинерията в Плевен е производство на базови масла от нискосернисти парафинови видове нефт. Базовите масла със своите показатели я превръщат в уникална за региона. Добиването на горива е съпътстващо на производството на базови масла. В резултат на ниското сярно съдържание на суровината продукцията на Плама удовлетворява европейските и националните екологични норми. В момента там се провеждат предпускови проверки на технологичното оборудване, които показват, че старото желязо - Плама, всъщност е в добро състояние и може отново да заработи.Пресилено е твърдението, че само малка част от номенклатурата на плевенската рафинерия е свързана с производството на моторни масла. При преработка на 1 - 1.2 млн. тона нефт годишно, какъвто е капацитетът на рафинерията (а не 500 хил. тона), се произвеждат 110-130 хил. тона базови масла. Като се има предвид, че българският пазар консумира около 35 хил. тона годишно готови масла, не е трудно да се изчисли, че остава огромното количество от близо 100 хил. тона за износ на базови масла на външни пазари.Повдига се и въпросът за местоположението на Плама - разположена е неизгодно и доставките на нефт за нея са неизгодни. Но по същия начин Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария и Македония преработват големи количества нефт, доставени именно по железопътните и автомобилните артерии в тези страни, освен количествата нефт, които получават чрез руските тръбопроводи. Така че не виждам защо транспортирането на нефт по железопътните и автомобилните артерии на страната до Плама е пречка за функционирането на комплекса, още повече че разстоянието от река Дунав до Плама съвсем не е голямо.Има още един аспект на проблема - предимствата от наличието на подобно предприятие в кризисни ситуации. Анализът на снабдяването с нефтопродукти на югославската икономика по време на ударите на НАТО срещу режима на Милошевич показа изгодата от рафинерия, разположена близо до потребителите, каквато е рафинерията в Панчево. И в най-трудните моменти рафинерията е доставяла горива на потребителите, а местният производител на масла - FAM в Крушевац - е обезпечавал страната с необходимите масла и смазки.Оттук произтича изводът, че при конфликтна обстановка (не дай Бог!) подобна рафинерия, разположена в центъра на страната, близо до основните потребители, със самостоятелно производство на базови масла би била много полезна.Споровете, които възникват около това производство, може би правят актуален въпроса за лоялното съществуване на конкурентни структури на нефтения пазар - очевидно то се нуждае от добра регламентация. Ако това се постигне, сътрудничеството между тези предприятия може да даде добър икономически ефект. За какво става дума? При евентуално коопериране на Плама с Лукойл например е възможна доставка на нискосернисти нефтове в крупнотонажни танкери (70-100 хил. т) за Лукойл, като Плама получи само мазута, а светлите фракции на нефта се използват от Лукойл за по-нататъшна преработка. С около 200 хил. т мазут, което е 5-6 пъти по-малко, отколкото може да преработи Плама, могат да се натоварят мощностите за производство на масла и да се реализира значителна печалба от базови масла, добити в България. Не е без значение фактът, че при внос на базови масла от чужбина се стимулира икономиката в други страни, а не българската. За сведение - в момента се внасят 30 хил. т годишно базови масла на стойност 15 млн. щ. долара (цената на 1 тон е 500 щ. долара).Както е известно, Плама има широк експортен диапазон и утвърдени пазари в диаметър от 1000 километра. Големи количества базови масла могат да бъдат изнасяни в Гърция, Турция, Македония, Украйна, Русия, Югославия, Израел и др. Собствениците на рафинерията твърдят, че при деблокирането на рафинерията и нейното пускане ще бъдат доведени до успешен завършек и преговорите за джойнтвенчър с 51% участие на френската TOTAL, която отдавна дава заявки за производствена и търговска експанзия в Източна Европа и Средиземноморието.Що се отнася до Приста Ойл, считаме, че независимо от отрицателното отношение на г-н Бобоков към труда на доц. Стефанов от НДСВ, в своя доклад той цели да се излезе от конфликтния вариант и да се намерят възможности за съвместното съществуване на Плама и Приста в условията на лоялна конкуренция, която ще е от полза както за производителите, така и за потребителите. Може би най-важният въпрос от гледна точка на потребителя е качеството на продуктите, които двете фирми предлагат, и очевидно това ще е основният регулиращ механизъм за тяхното едновременно присъствие на пазара.В България има редица контролни механизми, които следят за качеството на произвежданите и внасяните в страната горива. Те са под непосредственото наблюдение на Дружеството на нефтохимиците в България, на новосъздадения Съвет за сертифициране на горивата и на Комисията за защита на потребителите. По тяхна инициатива в края на миналата година чрез Булгарконтрола бяха взети проби от три вида масла - моторни, трансмисионни и хидравлични - от реномирани складове на фирмите Приста, Плама и Инса и бяха предадени за анализ на Централната акредитирана лаборатория на Държавната агенция за стандартизация и метрология (ДАСМ). От получените анализи могат да се направят следните изводи.Моторното масло М10D на Плама е на съвременно ниво и с по-ниско пепелно съдържание в сравнение с маслото на другите производители. Това е особено важен показател от гледна точка на потребителя, тъй като за разлика от високопепелните масла не предизвиква допълнително износване на двигателите с вътрешно горене.Трансмисионното масло 90ЕР на Плама отговаря на всички показатели по БДС, като противозадирните му свойства са значително по-добри от тези на останалите предприятия. При хидравличните масла МХЛ-32 тенденцията е същата. В духа на цяла редица доклади и становища на Дружеството на нефтохимиците в България, на Съюза на химиците в България, на Съвета на експертите по екология в България до основни държавни институции - президента, премиера, председателя на НС, министри, кметове и др., в поредица медийни изяви - вече повече от две години защитаваме становището (тук ще си послужа с парафраза на известната сентенция), че КАРТАГЕН НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРУШЕН (разбирай Плама), като още един път апелирам към правителството и депутатите от всички парламентарни групи в НС в случая да надделее държавническата мъдрост.Считам, че след като НС гласува поправката за кухата печалба, след като на 7 февруари тази година Общинският съвет в Плевен прие декларация за пуска на рафинерията, след полезния конструктивен разговор, проведен в Плевен от председателя на НС проф. Огнян Герджиков, е време Плама да заеме отново достойното си място на необходим крупен национален комплекс със стратегическото си място.Душко Душанов, председател на Дружеството на нефтохимиците в България

Facebook logo
Бъдете с нас и във