Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАОЛИН ПРЕДЛОЖИ 13 МЛН. ЕВРО ЗА БРП

Каолин АД - Сеново предложи 13 164 443 евро за 70% от капитала на русенското Параходство Българско речно плаване, което прави 21 евро на акция. Това е най-високата цена в общо трите оферти за мажоритарния пакет на речния флот, постъпили до крайния срок на 25 май. Каолин се контролира от Алфа Финанс Холдинг, който миналата година купи 30% от русенското дружество. Компанията е обещала да инвестира 20 млн. евро в параходството през следващите пет години и да увеличи до 750 работните места. Освен Каолин окончателни оферти за БРП подадоха Топливо АД и Химимпорт АД. Предложената от Топливо цена е 5.2 млн. евро, или по 8.20 евро на акция. Наполовина са и обещаните инвестиции - 10 млн. евро. Единствено по отношение на трудовата заетост Топливо, основното дружество в портфейла на Синергон Холдинг, изпреварва с малко конкурентите, като се ангажира да даде работа на общо 773 души. Офертата на Химимпорт е за 22 млн. лева (по 35.10 на акция), но пък софийската компания се ангажира да вложи в речния флот цели 25 млн. евро в следващата петилетка. За сметка на това откритите работни места няма да надхвърлят 731. В момента Химимпорт има участия в над 50 дружества, между които се открояват Хемус Ер, ЦКБ Груп Асет Мениджмънт, Проучване и добив на нефт и газ, Камбана - Полски Тръмбеш, и Слънчеви лъчи България - Провадия. От своя страна ЦКБ Груп Асет мениджмънт контролира Централна кооперативна банка, ЗАД Армеец и ПОАД ЦКБ Сила. Агенцията за приватизация тепърва ще разглежда и класира подадените оферти. С най-голяма тежест за оценката ще е цената (70 точки), докато планираните инвестиции и осигурената заетост носят по 15 точки. Кандидатите са длъжни да докажат и произхода на средствата, с които ще закупят мажоритарния пакет. Съгласно стратегията за приватизация, одобрена от Народното събрание на 1 март, бъдещият собственик трябва да задели 10% от предвидените в бизнес плана вложения като ефективна банкова гаранция, а също и да блокира част от придобитите акции като особен залог. Така ще се гарантира изпълнението на поетите ангажименти, включително и купувачът да не намалява участието си в дружеството под 51% за срок от три години, да запази предмета му на дейност, както и да не променя българския флаг на корабите през следващите пет години. Още две фирми се включиха в конкурса, но не подадоха обвързващи оферти - регистрираната в Кипър Булком лимитед и унгарската Masped Rt. Параходство БРП е приключило първото тримесечие на тази година с печалба от 412 хил. лв. - над десет пъти повече от същия период на 2004-а (31 хил.). Приходите са се увеличили от 5 млн. до 6.9 млн. лв., като основният дял идва от превозната дейност (5.4 млн.). Обемът на превозите обаче е намалял с 12.5% - до 371.3 хил. тона. Параходството БРП притежава 17 линейни кораба, 2 маневрени, 3 спомагателни, един пътнически кораб и една фериботна платформа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във