Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАЛПАВИТЕ ПРИВАТИЗАТОРИ НЕ ИСКАТ ДА ПЛАЩАТ

Изпълнителното ръководство на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) ще предложи на надзорния съвет да бъдат развалени пет приватизационни сделки. В черния списък са: Зорница - Разград, Искра - Попово, Завод за съобщителна техника - Благоевград, който е обособена част от Инкомс телеком, Металагро - Добрич, и Пишещи машини - Пловдив. Отчетът за дейността на агенцията през 2003 г., който предстои да бъде внесен в Министерския съвет, показва, че тя е успяла да събере едва 0.18% от всички неустойки, начислени на неизправни купувачи.Под контрола на ведомството засега се намират 9823 сделки, като до този момент то е проверило 6721 от тях. Изпълнителният му директор Аксиния Славчева очаква до края на месеца да бъдат разгледани и останалите приватизационни договори. Липсата на някои документи, които трябва да се предоставят от бившите принципали на продадените държавни дружества, значително затруднява дейността на АСК. Общо около 100 предприятия са с неокомплектовани книжа, като сред най-провинилите се в това отношение са министерствата на транспорта и на земеделието и горите.Начислените от АСК неустойки възлизат на 219.4 млн. лв., но от тях са платени само 392.6 хил. лева. В проверените сделки са договорени инвестиции за над 809 млн. лв., от които близо 799 млн. лв. са изпълнени. Санкциите за неизпълнение на инвестиционни ангажименти са в размер на 132 млн. лв., като са платени само 147 хил. лева. Аналогично стоят нещата и с програмите за трудова заетост. От договорените с купувачите 193 420 работни места в момента броят на разкритите е 181 611. Начислените неустойки са 85.8 млн. лв., а са платени едва 239 хил. лева.Очевидно е, че доброволното плащане не сред любимите занимания на неизрядните купувачи. По тази причина АСК е предявила искове за всички суми, които се дължат на хазната по сделки, сключени до 2000 г., за да не изтече давностният срок на вземанията. Съдебните дела, по които агенцията е страна, са 714, но както признава Аксиния Славчева, събирането на вземанията по този начин отнема много време. Те са триинстанционни и понякога минават няколко години, преди ведомството да си получи парите. От известно време се говори събираемостта на вземанията да бъде поверена на частни консултантски фирми, които да получават определени комисиони срещу това. Все още не е ясно обаче дали тази идея ще се приложи на практика. Проблемът с неустойките има и друго измерение. Съществува реалната опасност, ако изплатят задълженията си към АСК, някои фирми просто да фалират. Крайната мярка срещу неизрядните приватизатори - развалянето на сключените с тях договори, също крие сериозни рискове. При такива случаи държавата ще получи обратно акциите на практически умъртвени предприятия, за които едва ли ще намери нови купувачи. Обявяването в несъстоятелност на подобни дружества е по-добър вариант, смята Славчева, макар че и при този вариант съдебните производства се точат с години. Освен по документа АСК продължава да извършва проверки и на място - в самите предприятия. През 2003 г. експертите й са посетили 16 компании, сред които Пластхим - Ботевград, Черно море - Варна, Мадара - Шумен, Радомир метали и Видахим - Видин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във