Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАК ЩЕ СЕ РОДИ ДДС-СМЕТКАТА?

Суми, преведени по ДДС-сметка на основание, различно от плащане на ДДС, или без основание, се освобождават в полза на титуляра на сметката след проверка или ревизия за данъчни задължения на платеца. Това гласи нов текст в чл.64 от Закона за ДДС, променен покрай ремонта на Данъчно-процесуалния кодекс.ДДС-сметката е този нов инструмент, на който се разчита, ако не да прекрати, то поне да намали измамите с данъка и да не се пречи на изрядните фирми да ползват данъчен кредит, ако доставчикът не е редовен. Достатъчно е фирмата да е превела на доставчика дължимата сума по негова ДДС-сметка. От 1 юли ДДС-сметката става задължителна за всички регистрирани фирми, но те могат да избират дали да я ползват.Цитираният текст подсказва, че има множеството въпроси, които данъчните трябва да решат съвместно с банките, управляващи тези особени сметки. Например:- Как се захранва първоначално ДДС-сметката? Засега законът не дава отговор на въпроса дали данъкоплатецът ще може да внася касово средства по сметката си. И какво например трябва да направи, ако няма достатъчно средства по тази сметка, не може да внесе пари на каса , а иска да преведе данъка по ДДС-сметка на свой доставчик, за да се гарантира, че ще му признаят данъчен кредит (преведени и внесени са различни понятия). Банките пък трябва да решат какви минимални суми ще изискват за откриване на ДДС-сметките и какви ще са най-ниските остатъци по тях, за да не бъдат закрити.- Какво ще се прави със сумите по сметката? Първоначалната идея, заложена в един от проектите за нов Правилник по ЗДДС, беше салдото да се превежда само към бюджета. Но тъй като наличието на пари в сметката не означава, че се дължи ДДС, това не е много удачно. Например при прекратяване на регистрацията по ДДС, ако фирмата не дължи такъв данък, може да се окаже, че тя принудително кредитира бюджета. А системата за възстановяване на преведените на хазната пари е изключително тромава.- Възможно ли е по ДДС-сметката да постъпват други суми, които не са свързани с плащане на данъка? Това е важно, тъй като фирма, която току-що се е учредила и прави начални инвестиции, но няма продажби, не би могла да се възползва от тази сметка.- Ще има ли ДДС-сметка за внос? Ако отговорът е утвърдителен, фирмите ще плащат от тази сметка и на митниците. Но ако митниците нямат ДДС-сметка, фирмите вносителки нямат никакъв шанс за ускорено възстановяване на ДДС. (Според друг нов текст, данъчният кредит ще се връща за 45 дни, ако вносителят е платил не по-малко от 80% от начисления му данък за периода по ДДС-сметка.- Ще има ли възможност от тази сметка да се събират и други данъци? Въпросът може да се окаже решаващ за част от бизнеса. Още повече че ал.4 на цитирания чл.64 допуска принудително изпълнение по ГПК от тази сметка, но само след събиране на данъчните задължения от титуляра.Предстои да бъдат уточнени много технически подробности - в това число и отговорността на банките, които ще откриват особените сметки. Едва тогава ще може да се правят изводи за това, дали рекламираното облекчение - ДДС-сметка, носи практическа полза. Засега е сигурно, че ако компаниите харесат новата сметка, размерът на кешовите плащания ще бъде чувствително ограничен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във