Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ФОРСИРА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ФАЛИТ

МИНИСТРИТЕ БЛАМИРАХА ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ НА НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВПравителството одобри проект за изменения в Търговския закон, с който ще бъде направен опит да се ускори максимално процедурата за обявяване в несъстоятелност на задлъжнелите дружества. Една от най-често отправяните критики към България от страна на Европейския съюз е заради разтакаването на делата по фалитите на компаниите, изпаднали в неплатежоспособност. С предложените изменения в Търговския закон ясно се дефинира понятието неплатежоспособност. Така занапред, ако длъжникът не се разплати с кредитора си в срок до 60 дни от настъпването на падежа, то той ще се смята автоматично за неплатежоспособен. До този момент магистратите решаваха по своя преценка дали да уважат искането на кредиторите за обявяване на неизрядните длъжници в неплатежоспособност. Злоупотребата с правото за искане на несъстоятелност обаче ще принуди кредитор, чийто иск е бил отхвърлен от съда, да заплаща обезщетение на потърпевшия длъжник.Ако промените в Търговския закон бъдат одобрени и от парламента, производството по несъстоятелността ще стане двуинстанционно, вместо сега действащото триинстанционно. Така делата по фалитите ще стигат най-много до апелативните съдилища. Това е поредната законодателна стъпка, целяща да намали натовареността на Върховния касационен съд. Подобно решение бе взето и за банковата несъстоятелност.Вицепремиерът Николай Василев успя да прокара и друго нововъведение в Търговския закон. За синдици ще могат да бъдат назначавани и юридически лица, а не само граждани, както е по сега действащата уредба. Заплатата на синдиците няма да бъде твърдо фиксирана сума, а ще се изчислява като процент от приходите от продадените от тях активи, формиращи масата на несъстоятелността. С промените в Търговския закон се въвеждат и по-високи изисквания за лицата от списъка със синдиците. Те ще бъдат принудени да преминават курсове за квалификация, да държат изпити и да внасят ежегодна годишна такса, която ще се използва за тяхното обучение. Като изключим статута на синдиците и установяването на несъстоятелността, повечето промени показват, че икономическото министерство се е наложило в спора с юристите от правосъдното ведомство, поне такова впечатление остави изявлението на... министъра на икономиката.Очаква се също така с корекциите в частта на оздравителното производство максимално да бъде съкратен срокът за обявяване в несъстоятелност. На първото си събрание кредиторите ще могат да приемат решение изобщо да не се изготвя и утвърждава оздравителен план, а направо да се пристъпи към осребряване на активите. Ако обаче изберат варианта да има оздравителен план, той ще трябва да бъде разработен и приет от общото събрание на кредиторите най-късно един месец след решението на съда за откриване на процедурата. Според Николай Василев, след въвеждането на тези изисквания производството ще бъде сведено до няколко месеца.Ако промените в Търговския закон бъдат приети, максимално допустимият срок, в който кредиторите ще могат да предявяват вземанията си пред синдиците, ще се съкрати от пет на два месеца. Отказът за включване в списъка на признатите кредитори пък вече ще се обжалва направо пред съда по несъстоятелността. Обжалването на решението на синдиците да не включат даден кредитор в листата няма да спира процеса на осребряване на активите.Кредиторите ще имат и тежката дума по въпроса дали да бъде назначавана оценка на активите от масата по несъстоятелността. Ако те преценят, че такава не е необходима, продажбата на наличното имущество ще започва от начална цена един лев.Мотивите за това решение са, че колкото по-бързо стане продажбата, толкова по-висока цена може да бъде получена. Занапред Държавен вестник ще започне да издава всяка седмица специализирана притурка с информацията по делата за несъстоятелност. Малко неочаквано проектът предвижда вече започнатите дела да се довършат по новите правила, след като те бъдат обнародвани.С решение на министрите бе дадена зелена светлина и на предложението за създаване на рисков инвестиционен фонд с пари от фискалния резерв. То бе одобрено от управляващите, въпреки че мисията на Международния валутен фонд у нас не бе много въодушевена от него. Според волята на министрите участието на държавата в новосъздаващия се фонд няма да надхвърля 100 млн. лева. Сумата ще зависи от това, колко частни инвестиции ще бъдат привлечени в него. Държавният дял обаче няма да бъде повече от 50 на сто от капитала, с който ще бъде учредена институцията. Вицепремиерът Николай Василев беше натоварен с отговорността да подготви конкурса за избор на компания, която да поеме управлението на рисковия фонд.Колегите на вицепремиера обаче не уважиха законопроекта за създаване на индустриални зони и въвеждането на принципа за мълчаливото съгласие при административното обслужване на бизнеса и гражданите. И ако бламирането на идеята за преобръщане на пирамидата в административното правораздаване бе донякъде очаквано, то оттеглянето на законопроекта за индустриалните зони спокойно би могло да се пише в графата неуспех на Николай Василев. В четвъртък (14 ноември) той обяви, че законопроектът е бил оттеглен, защото ще търпи развитие. По неофициална информация обаче министърът на финансите Милен Велчев е твърдо против идеята да бъдат давани данъчни преференции извън известните вече 107 общини с ниска безработица, където инвеститорите ще плащат нулева ставка на данък печалба. Очевидно между двете министерства ще тръгне сериозна полемика, докато идеята за зоните изкристализира напълно или замине направо в небитието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във