Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Кабинетът дава аеропорта в столицата за 35 години

Правителството планира да отдаде летище "София" на частен оператор за срок от 35 години (420 месеца), става ясно от обявлението на процедурата за концесията, публикувано на страницата на Европейския регистър за обществени поръчки.

Победителят в търга ще получи 5 128 460 кв. м концесионна територия, която включва поземлени имоти и сгради - публична държавна собственост, съоръжения и прилежаща инфраструктура, сгради и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), както и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.

От Министерството на транспорта уточняват, че с допълнително споразумение към контракта и при определени условия могат да бъдат включени и други имоти.

Прогнозната обща стойност на концесията е 3 898 229. 907 евро, или около 7.6 млрд. лева. Процедурата включва построяване на терминал 3 до десетата година от срока на концесията, както и предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летище  с цел осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи.

В документацията са описани и прогнозните цени на различните видове такси. Например такса за кацане - 14.30 евро, такса за възрастен пътник - 5.46 евро, такса за сигурност - 5.50 евро.

Кандидатите за концесията могат да подават своите оферти до 22 октомври, а процедурата може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във