Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ДАДЕ ХОД НА АКЦИЗНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Подготвяният и обсъждан повече от година на експертно равнище проект на нов Закон за акцизите бе одобрен благополучно от Министерския съвет на 3 февруари. Нормативният акт, който ще влезе в сила от 1 януари 2006-а, на практика ще предизвика миниреволюция при администрирането на акциза. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, от догодина Агенция Митници ще събира акцизния данък не само при внос на чуждестранни стоки (както е сега), но и при сделки във вътрешността на страната. Въпросната реформа не е приумица на управляващите, а е сред ангажиментите, които страната ни е поела в преговорите с Евросъюза. Практиката митничарите да администрират изцяло заплащането на акциза е наложена във всички по-стари членки на общността, с изключение на Швеция.Правителственият законопроект, който след одобрението му от Народното събрание ще замени изцяло действащия днес Закон за акцизите, предвижда на облагане с този данък през 2006 г. да подлежат производството и продажбата на алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти, кафе и екстракти от кафе, чай и автомобили. Освен това производството и съхранението на алкохол, енергийни продукти и кафе тогава ще се извършват единствено в т. нар. лицензирани акцизни складове.Разрешенията за осъществяването на подобна дейност ще се издават от директора на Агенция Митници. Очаква се това сладко задължение да изостри още повече апетитите към шефското кресло в митническото ведомство след парламентарните избори през юни. Същевременно новите правомощия, с които ще бъдат натоварени митничарите, ще смекчат донякъде удара от предстоящите съкращения в системата. Директорът на Агенция Митници Асен Асенов неведнъж е заявявал, че част от служителите в митническите учреждения по границите с Гърция и Румъния (които предстои да бъдат закрити след приемането ни в ЕС) ще преминат през курс на обучение и ще се заемат със събирането на акциза. От фирмите кандидатки за лиценз за управление на акцизен склад ще се иска да са регистрирани като търговски дружества, да не са в производство по несъстоятелност, да нямат ликвидни и изискуеми митнически, данъчни и здравноосигурителни задължения. А също - да нямат и влезли в сила наказателни постановления, с които им е наложена имуществена санкция над 5000 лв. за повторно нарушаване на данъчното законодателство. Желаещите да получат лиценз за съхранение на акцизни стоки (но не и за производство) пък ще е необходимо да докажат, че имат регистриран и реално внесен капитал от 500 хил. лева. Акцизните складове ще трябва да са в помещения, които покриват изискванията за сигурност и контрол. Ще е задължително те да разполагат с автоматизирани системи за отчетност, позволяващи в реално време да се извършва контрол на суровините, произведените и складираните акцизни стоки. При движението на акцизни стоки под режим отложено плащане те ще се съпровождат от документ, чрез който ще се следи количеството им. Фирмата, собственик на склада, ще начислява акциз върху съхраняваната в него продукция едва при продажбата й на дистрибуторите. Внасянето на налога в бюджета ще се отлага и в случаите, когато става въпрос за транспортиране на стоката от един акцизен склад до друг. С бъдещия закон ще се регламентира дейността и на обектите, в които може да се дестилират алкохолни напитки и да се произвежда вино за лично потребление. Един от любопитните моменти в проекта е въвеждането на диференцирани ставки на акциза за енергийните продукти - в зависимост от това, дали се ползват за битови или за промишлени нужди. Това намерение предизвика много дискусии в парламента при обсъждането на данъчните закони и бюджета за 2005 година. От опозицията настояваха още от януари да бъдат въведени различни ставки на акциза за част от горивата, но в крайна сметка изменението остана за 2006-а. Заместник-министърът на финансите Стамен Тасев коментира за в. БАНКЕРЪ, че въвеждането на различните ставки, от една страна, ще увеличи разполагаемия доход на домакинствата, но, от друга, ще създаде предпоставки за измами при декларирането на горивата пред митниците. Една от мерките, които ще се прилага за по-ефективния контрол при облагането на течните горива, ще е тяхното маркиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във