Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИЛ ПОДГОТВЯ ПОЧВАТА ЗА АГРОСУБСИДИИТЕ

Министерството на земеделието и горите започва през тази седмица мащабна кампания за регистрация на селскостопанските производители и преработватели, браншовите организации и сдружения. Тя е във връзка с договореностите по глава Земеделие и се отнася до обещаната финансова подкрепа, която през първите три години от членството ни в ЕС ще е в размер на 1.436 млрд. евро. В рамките на кампанията ще бъде представен и договорът за присъединяването ни в частта Земеделие, както и Интеграционната система за администриране и контрол, която трябва да заработи до лятото на следващата година. Тя е условие за акредитацията на бъдещата Разплащателна агенция, която ще се създаде към фонд Земеделие. Чрез нея ще се разпределят всички помощи от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (FEOGA) след 2007-а. Българските земеделци ще получават три вида финансиране - директни плащания, пазарна подкрепа и средства за развитие на селските райони. Право на тях ще имат само регистрираните преработватели и производители, декларирали обработваемите площи. Срещите, които ще се организират на национално и на регионално ниво, ще са с утвърдени експерти от дирекции Поземлени имоти, регистри и информационни технологии, Интеграционна политика,Развитие на селските райони и инвестиции, Поземлени отношения, Животновъдство, Растениевъдство и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци на аграрното министерство и от Държавен фонд Земеделие. Тяхната задача ще е да разяснят процедурата по регистрация на земеделските производители, механизмите за получаване на помощи и субсидии, основните регламенти и договорености с ЕС и др. Акценти ще бъдат и ползването и уедряването на земята, арендните и наемните отношения с частни имоти и с терени от Държавния поземлен фонд. В този дух бяха и препоръките на експертите от Главна дирекция Земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия при посещението им у нас в началото на април. Три са областите, на които пратениците на Брюксел дадоха тогава оценка за напредъка, постигнат в периода след последната им визита в България в средата на 2004-а. Става въпрос за изграждането на информационната система за идентификация на земеделските стопанства, за цялостната концепция и график за въвеждането й, както и за разработването на националното законодателство. Разбра се, че за създаването на системата ще бъде използван австрийски софтуер. Националното законодателство, регламентиращо схемите за подпомагане на земеделските производители, пък трябва да се въведе до средата на 2006 година. За целта е необходимо да бъде определена минималната площ на стопанствата, които ще се подпомагат след 2007-а по схемата за единно плащане на площ. (В Европа законният минимум за стопанска дейност е 0.3 хектара.) До средата на следващата година ще се наложи да бъдат определени и минималните изисквания за добри земеделски и екологични условия, а също да се уточнят размерът и конкретният обхват на продуктите, за които ще се дават доплащания и от националния бюджет. Според експертите от Европейската комисия изпълнението на голяма част от задачите ще зависи от бюджетната рамка, която ще бъде дадена на агроминистерството след присъединяването ни към ЕС, и от мерките, които ще залегнат в Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007-2013 година. По време на разговорите си в страната пратениците на Еврокомисията са подчертали и значението на аерофотозаснемането, което е съществен елемент в изграждането на Интеграционната система за администриране и контрол и са настояли да бъдат информирани за хода на процедурата по изготвяне на ортофотокартата на земеделските имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във