Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБЕЛ ПРЕЗ ИМОТА СЛЕД КМЕТСКА ЗАПОВЕД

Абонатите на мобилни мрежи ще могат да запазват след 2007 г. номера на телефона си при смяна на оператора, а от 2009 г. и при промяна на адреса, дори и да е в друго населено място. Това предвиждат текстовете от новия проектозакон за далекосъобщенията, приети през седмица на второ четене от парламента. Задълженията за отделните видове обществени оператори са в съответствие с изискванията на Европейския съюз, а отместените във времето срокове ще дадат възможност на отделните фирми да приведат мрежите си в техническа готовност за прехвърляне на номерата, обясни шефът на парламентарната Комисия по транспорт и далекосъобщения Йордан Мирчев. Комисията за регулиране на съобщенията може и да не залага това задължение в издаваните лицензии за гласова телефония или да го ограничава в рамките на едно населено място, когато то не е приложимо по технически причини.В закона се дава право на обществените оператори при изграждането на далекосъобщителните им мрежи да преминават през държавна и общинска собственост. Това се отнася до всички оператори, които предлагат гласова телефония и пренос на данни, включително и добре познатите кабеларки. Когато части от техните далекосъобщителни мрежи трябва да пресекат частни имоти, ще се изисква писмено договаряне със собствениците за сроковете и условията. Ако не се постигне съгласие и няма друго целесъобразно техническо решение, правото на преминаване ще се учредява със заповед на кмета на съответната община. Според други от приетите законови текстове, преди започването на какъвто и да е строеж предприемачът задължително ще трябва да иска писмена информация за разположението на далекосъобщителни мрежи и съоръжения през терена. Операторите ще са длъжни да предоставят тези данни в 14-дневен срок. Две седмици след това ще е необходимо строителят да уведоми съответния оператор за строителните работи и да съгласува с него начина на опазването на далекосъобщителните мрежи и съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във