Банкеръ Daily

Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители

Животоспасяващи терапии може да не достигнат до пациентите, защото НЗОК няма да ги плаща

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) алармира, че животоспасяващи терапии може да не достигнат до пациентите, ако Националната здравноосигурителна каса не ги заплаща през следващата година. 

Много нови лекарствени терапии, които пациентите в повечето европейски държави получават, може да останат недостъпни за българските пациенти и през 2018 г.  Причината е мораториум върху заплащането им от Здравната каса през 2018 г., приет от Надзорния съвет на НЗОК, който предстои да бъде разгледан от Парламента.

Според фармацевтите се оказва, че поради тази забрана широко прокламираното увеличение на средствата за здраве с 400 милиона лева няма да доведе до подобряване на лекарственото лечение на българските пациенти. Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за Касата.

Сред новите терапии, които мораториума ще засегне, има такива, които вече са препоръчани за заплащане на базата на оценка на здравните технологии и за които са сключени договори за отстъпки с изгодни за НЗОК условия. Оценката на здравните технологии на лекарствата е преценка за нуждата от заплащането им от НЗОК на основата на терапевтичната полза от тях, удължаване на продължителността на живота и подобряване качеството на живот, намаляване на усложненията от основното заболяване, ползи представени чрез спечелени години живот, наличие или липса на алтернатива за лечение на заболяването, разходи за терапия с лекарствения продукт и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, съотношение разход - резултат, икономическа оценка на допълнителните ползи, както и много други критерии.

В позицията на асоциацията се казва също, че на фона на най-ниските цени на производител в Европейския съюз, през 2017 г. фармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация на разходи за лекарства под формата на отстъпки на стойност 130 милиона лв. (при 47 милиона за 2015 г. и 87 милиона за 2016 г.) или общо 264 милиона за период от 3 години.

За 2018 г. НЗОК планира да получи компенсация в размер на 160 милиона лева. Тази значителна по размер компенсация на разходите на НЗОК за лекарства се обезсмисля, ако не може да помогне българските пациенти да получат навременен достъп до нови лекарствени терапии.

Плащанията на НЗОК за лекарства нарастват поради обективни причини – застаряващо население, повишена заболеваемост, но и удължена преживяемост в резултат на достиженията на медицината и навлизането на нови технологии. 

"Бюджетните съображения не следва да са причина пациентите да не получават достъп до нови терапии, които могат значително да подобрят лечението им. Зад сухите цифри стоят излекувани пациенти и спасени животи, на които институциите би трябвало по-често да обръщат внимание", апелират фармацевтите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във