Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ПОМЕН С ЧУЖДА ПИТА НЕ СВЪРШВАТ

След първите реакции на недоволство от проверките на застрахователния надзор в дружествата преди около месец в професионалните среди се заговори, че той трябва да се заеме по-сериозно с неуредените плащания към клиенти и между компаниите по застраховката Гражданска отговорност на притежателите на моторни превозни средства и да помогне да се понамалят астрономическите цифри на междуфирмената задлъжнялост. Тя е концентрирана в т.нар. регресни искове - ахилесова пета за част от компаниите.В края на февруари само тримата големи автомобилни застрахователи - Алианц България, ДЗИ-Общо застраховане и Бул Инс, имат да вземат от други застрахователи по регресни искове общо около 7 млн. лева. И тъй като липсва официална информация за тази задлъжнялост, не е ясно каква е общата сума на неуредените сметки между всички компании.Според Закона за застраховането неизплатените задължения към клиенти или между застрахователите би следвало да са гарантирани с резерви, инвестирани в активи, и това да бъде източник на средства за изплащане на тези задължения. Не е ясно защо след като на всеки три месеца счетоводните баланси, в които са отразени премийните приходи, изплатените обезщетения и застрахователните резерви на компаниите, се представят в държавния надзор, междуфирмените отношения не се регулират от КФН съгласно закона, а се налага застрахователните компании да си броят парите по насрещни искове по съдебен път. Надзорът е длъжен да отнема лиценза на застраховател, който системно не изплаща обезщетения, когато става дума за неоспорими задължения и те не се изплащат с години. В по-леките случаи задлъжнялостта се стопява на принципа на прихващането, т.е. чрез взаимно погасяване на претенции между застрахователите.Първопричината за неуредените финансови отношения много често са несъвършеният начин на сключване на задължителната застраховка Гражданска отговорност на собствениците на моторни превозни средства и оскъдните премии, срещу които става това. При това положение и обезщетенията по нея са символични. Далеч по-задоволителни са обезщетенията по доброволната застраховка Каско. Регресните вземания между застрахователите могат да бъдат изяснени със следния пример. Когато автомобил, застрахован по Гражданска отговорност на МПС при един застраховател , блъсне друг автомобил, пострадалият получава обезщетение от своя застраховател по застраховка Автокаско. След като е изплатил съответното обезщетение, застрахователят има право на регресен иск спрямо причинителя на произшествието и респ. спрямо неговия застраховател. В случая той влиза в правата на застрахования по чл.402 от Търговския закон и има основание да предяви регресен иск до пълния размер на обезщетението.Като най-коректни по отношение на погасяването на регресни искове се очертават ЗПАД Алианц България, ЗПАД Булстрад, ДЗИ-Общо застраховане, ЗК Бул Инс и ЗК Орел . По-малките застрахователни автомобилни застрахователи като ЗК Юпитер ,ЗК Български имоти, ЗАД Левски Спартак, МЗК Европа и др., според надзорния орган, закъсняват с плащанията Експерти от ЗД Бул Инс споменаха, че от близо три години са най-големият кредитор на други дружества от бранша. Става дума за задължения, надхвърлящи 3 млн. лева.Много лесно е да правиш шумни и скъпи рекламни кампании, да плащаш за това на посредници, а в същото време да дължиш пари на друга застрахователна компания - коментира Йордан Кифов, изпълнителен директор на дружеството. Бул Инсобаче е завело съдебни дела не към некоректните застрахователи, а към виновниците за пътнотранспортните произшествия.По принцип искът може да се отправи или към застрахователната компания, издала полицата по Гражданска отговорност, или към нейния клиент. Времето за уреждане на такива искове трябва да е не повече от три до четири седмици. Застрахователният надзор, според хората от бранша, трябва да се намеси в тези взаимоотношения и да се търси отговорност за забавените плащания между дружествата. Защото основно задължение на един застраховател е да изплаща обезщетения, когато има основания за това. Друг е въпросът, ако е констатирана застрахователна измама и има основателни причини изплащането на обезщетенията да се забави - твърди Йордан Кифов.ЗПАД Алианц България в края на февруари има да прибира по регресни искове от други застрахователи над 1.5 млн. лева. Със ЗК Юпитер компанията води съдебни дела за около 60 хил. лева. По Гражданска отговорност споменатото дружество не е уредило с клиентите си 84 щети за 186 хил. лева.ДЗИ-Общо застраховане към момента има да получава 2.2 млн. лв. по регресни искове. Дружеството урежда изплащането на щетите по регресните претенции поотделно, щета по щета в определен срок, или подписва двустранни споразумения за прихващане на взаимнодължими суми по Гражданска отговорност. През последните три години ДЗИ-Общо застраховане е сключило взаимни споразумения с почти всички свои колеги. Но не е тайна, че има и такива компании, от които просто няма какво да се прихваща, тъй като имат само задължения към други компании - констатира Евгени Игнатов, директор Автомобилно застраховане в дружеството. Поради големия обем на направените застраховки по Гражданска отговорност и Каско в определен момент ДЗИ-Общо застраховане също е длъжник на други компании, но обикновено за около месец и половина от обявяването на щетата задълженията се погасяват чрез взаимно прихващане.В ЗПАД Булстрад смятат, че нормалната практика е, когато има неизплатени задължения, да се заделят застрахователни резерви в същия размер и те да бъдат покрити с активи. Законът за застраховането определя в какви инструменти могат да се инвестират резервите - в депозити, в ДЦК, в акции, облигации, недвижими имоти и т.н. Сериозен проблем, според Цветанка Крумова, директор на Правна дирекция в ЗПАД Булстрад, при уреждане на регресните искове между застрахователите създават и различните методики за оценяване на щетите т. нар. Методики за ликвидации на щети на автомобили), които прилагат дружествата. При това положение остойностяването на нанесените поражения върху автомобилите е различно и това също е предпоставка да възникнат задължения. От Булстрад твърдят, че работят добре с повечето застрахователи, но и не отричат, че имат проблеми с някои от по-малките компании. Не са подали съдебни искове срещу тях, защото все още се надяват да се разберат колегиално. Нормалният срок, в който би следвало да се уреждат на междуфирмените задължения, е от 15 до 30 дни - единодушни са застрахователите. Би могло да се помисли за доброволен арбитраж между застрахователните дружества - предлага по този повод Цветанка Крумова.Според Йордан Кифов (Бул Инс) и Евгени Игнатов (ДЗИ) проблемът с регресните вземания ще се реши, когато след около две-три години влезе в сила системата бонус-малос при сключване на застраховки за гражданска отговорност . Застраховката ще стане достатъчно скъпа и хората, от една страна, ще бъдат по-внимателни, ще се намалят произшествията (по този начин ще се реши и проблемът с високата смъртност от катастрофи). От друга страна, размерът на обезщетенията, които застрахователите ще изплащат, максимално ще се доближава до реалния размер на сумите, необходими за възстановяване на пострадалите автомобили. Увредените лица ще предявяват претенциите си директно към застрахователя, издал полица за Гражданска отговорност, а не към застрахователя, с когото имат сключена застраховка Автокаско. Това също чувствително ще намали междуфирмената задлъжнялост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във