Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗРАЕЛЦИ ЩЕ ГАЗИФИЦИРАТ ТРИГРАДИЕТО

Израелският консорциум между фирмите Доралон гас Текнолъджи (Doralon Gas Technologies), Елран Инфрастракчърс (Elran Infrastructures) и Африка Израел Инвестмънтс (Africa Israel Investments) ще участва в газификацията на Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Трите компании ще придобият 34% от акциите на Раховецгаз 96 АД дъщерно дружество на Овергаз Инк, което държи лиценза за Триградието. Очаква се сделката да приключи до края на годината, съобщиха от пресцентъра на българската газова компания. Овергаз смята да инвестира 15.8 млн. лв. за изпълнението на целия проект. За да потече синьото гориво обаче, е необходимо да се изгради 51-километрово магистрално отклонение до транзитния газопровод. Потенциални потребители във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец са 43 промишлени предприятия, 83 обществено-административни сгради и близо 17 500 домакинства. Проектът за газификацията на трите града спечели през миналата година търга ERUPT 3 за редуцирани въглеродни емисии, проведен от холандската правителствена агенция Сентер. В края на април 2004 г. бе подписан договор, според който Амстердам ще плати 1 382 500 млн. евро за 350 хил. тона въглероден диоксид. В периода 2008-2012 г., в резултат на замяната с природен газ на 20 хил. тона мазут и над 5 хил. тона газьол, използвани в промишлените предприятия и обществено-административните сгради, както и над 40 хил. тона твърди горива в битовия сектор, емисиите от парникови газове в Триградието ще бъдат намалени с повече от 70 хил. тона годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във