Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА НЕ СЕ БЪРКА В СЧЕТОВОДСТВОТО

Светлана Найденова е завършила специалност Финанси и кредит във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС) през 1983 година. От 1995 г. е дипломиран експерт-счетоводител. Сертифициран лектор е по международни счетоводни стандарти и международни стандарти за одит. През 2001 г. специализира одитинг в САЩ. Заверявала е счетоводните отчети на фирми в сферата на промишлеността, търговията и туризма.Все още в някои обществени кръгове на България не е ясно, че Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти са професионални стандарти. Следователно ръководството за тяхното прилагане се осъществява единствено от професионалните организации. В този смисъл Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти не могат да бъдат в зависимост от изпълнителната власт. Фактът, че това не е известно на управляващите, се потвърждава и от проекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. Когато през 2002 г. бе затворена преговорната глава за присъединяване на България към Европейския съюз, нашите европейски партньори със задоволство установиха, че нормативната уредба в България, регламентираща счетоводството и независимия финансов одит, е хармонизирана с тази на страните членки от общността. От законите, разглеждани в тази глава, България трябва да преработи само Закона за държавен вътрешен финансов контрол. А какво се получава на практика!. В приетия на първо четене от парламента закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството съгласно чл. 5б министърът на финансите, заедно с Националния съвет по счетоводство, ще има правото да решава каква да бъде нормативната уредба, отнасяща се до счетоводството и независимия финансов одит. Промените предвиждат (в чл. 22 на Закона за счетоводството) Министерството на финансите да превежда и издава Международните счетоводни стандарти, а министърът на финансите да ги тълкува и да дава указания как да се прилагат. Това са твърде непрофесионални текстове. Те връщат България десетилетия назад - във времето на централизираното държавно управление, защото поставят независимия финансов одит под зависимост от изпълнителната власт. Невероятно е, че след 16 години преход и успешно извървян път в духа на добрите демократични традиции отново на някого му хрумва да върне страната към тази част от тоталитаризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във