Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗМАМНИЦИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БРОДЯТ СРЕД НАИВНИ АКЦИОНЕРИ

Седем години след първата вълна на масовата приватизация измамите сред хората, които станаха акционери тогава, продължават. Тази констатация бе съобщена на съвместна пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Асоциацията на инвеститорите. Работата на т.нар. сиви брокери се състои в това да ходят от къща на къща, представяйки се за служители на лицензиран инвестиционен посредник и да предлагат на участвалите в масовата приватизация да купят книжата им. Само че вместо договор за покупко-продажба им дават да подпишат пълномощно за разпореждане с техните акции. По същата схема действат измамниците и спрямо притежателите на компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове. Цената, която изкупвачите плащат за книжата, е значително по-ниска от тази, на която те се продават на фондовата борса. Често разликата достига десет пъти.Според изпълнителния директор на Българска фондова борса Георги Драйчев, хората, които са станали акционери по време на масовата приватизация, нямат достатъчен интерес и достъп до информация, за да се справят с този проблем. Изпълнителният директор на Албена Инвест Холдинг Бойко Недялков заяви, че няма месец, през който в холдинга да не е подаден сигнал за подобен род измама, и то от всички краища на България. В Дирекция Инвестиционни посредници и пазар на ценни книжа към Комисията за финансов надзор също нерядко постъпват подобни оплаквания. През последните два месеца по тях са извършени 30 проверки. Когато мегакомисията приключи даден случай и има данни за престъпление, то той се предава на следствието, заяви шефът на дирекцията Борислав Богоев. Той обаче подчерта, че измамите, по които се работи в надзорния орган, са от 1999 - 2000 г., тъй като тогава контролът е бил по-слаб. Сделки, извършени на фондовата борса, не могат да бъдат разваляни, напомни председателят на Асоциацията на инвеститорите Стою Недин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във