Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗЛИШЪКЪТ В ХАЗНАТА СТИГНА 782.4 МЛН. ЛЕВА

Излишъкът по републиканския бюджет за първото полугодие на 2004 г. подгони сумата от 800 млн. лева. Според обсъдения в четвъртък (20 август) от Министерския съвет доклад за изпълнението на финансовия план на държавата приходите в периода януари-юни възлизат на 5.098 млрд. лева. Бюджетните разходи пък са 4.315 млрд. лева.Увеличението на постъпленията в хазната в сравнение с първите шест месеца на 2003-а е 546. 5 млн. лв., което представлява ръст от 12 на сто. Заслугата за това е най-вече на данъците - 4.068 млрд. лева. От тях 2. 771 млрд. лв. са влезли в бюджета под формата на косвени налози (акциз и ДДС). Неданъчните приходи до края на юни са 1.027 млрд. лв., или 58.7% от предварителните разчети.За същото време държавата е направила нелихвени разходи за 2. 386 млрд. лева. Лихвените плащания са 426.7 млн. лв., като с тях са били погасени предимно вноски по външния дълг на страната.Извършените трансфери от републиканския бюджет са в размер на 1.520 млрд. лева. На общините са предоставени 612.2 млн. лв., от които 200.2 млн. под формата на субсидии. Държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане на доходите на физическите лица е 361.8 млн. лв. , а този за Националния осигурителен институт -524.2 млн. лева. Съдебната система е получила 78 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във