Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗКУШЕНИЯТА И РИСКОВЕТЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА СТРОЕЖ

Хит на банковия пазар от известно време са ипотечните кредити. Изплашени от прогнозите, че след присъединяването на България към ЕС цените на недвижимите имоти у нас рязко ще се увеличат, много хора решиха, че сега е времето да купят или да построят мечтаното жилище. За тази цел обаче са нужни солидни финансови средства. В момента тристайните апартаменти в централните части на София се продават за около 518 евро на кв. м., а едностайните струват от 500 до 700 евро на кв. метър. Цените на жилищата в крайните квартали също не са малки - тристайните апартаменти вървят от 325 до 436 евро на кв. метър, а едностайните - между 432 и 491 евро на кв. метър. Банките бързо се ориентираха в ситуацията и предложиха разнообразни ипотечни кредити: за покупка на имот, за ремонт на жилище, за строеж на еднофамилна къща и апартамент...Ако сте решили да теглите кредит за строеж и попитате за условията на този вид заеми, скоро ще се убедите, че те са почти еднакви във всички банки. Малка е и разликата между размера на сумите, които отпускат финансовите институции. Банка ДСК и Общинска банка финансират 70% от цената на строителния проект, БИОХИМ отпуска 75% от нея, SG ЕКСПРЕСБАНК - 80%, а БУЛБАНК - 90 процента. Това означава, че клиентът трябва да осигури сам между 10 и 30% от сумата, която е необходима за построяването на имота. Само Пощенска банка предоставя кредит, равен на пълната цена на проекта. Размерът на заема зависи и от стойността на обезпечениетокоето клиентът предлага. БУЛБАНК отпуска кредит до 75% от оценката на ипотекирания имот, а SG ЕКСПРЕСБАНК и Банка ДСК осигуряват до 80% от нея. Това означава, че за да му стигнат парите, клиентът трябва да ипотекира доста по-скъп имот от този, който ще строи. Впрочем около обезпечението, което банките изискват, има доста противоречия. В сайтовете на някои от тях се посочва, че приемат като обезпечение не само притежаван недвижим имот, но и земята, върху която ще се строи новата сграда. Но клиенти твърдят, че когато отидат в банката, там им обясняват, че не могат да ипотекират терена и трябва да обезпечат кредита единствено с друго жилище. През последните месеци банките значително намалиха годишните лихвипо ипотечните кредити. В началото на юли Банка ДСК съобщи, че понижава лихвите по заемите в евро на 8.4%, а в долари - на 7.5 процента. Преди това те бяха съответно 10.95 и 9.95 процента. В същото време в БИОХИМ лихвите по левовите кредити пък паднаха от 11 на 10 процента. Намалението е доста примамливо, като се има предвид, че максималният срок за погасяване на тези кредити е 20 години, а сумите, които клиентите теглят, никак не са малки. В БУЛБАНК, ОББ, Пощенска банка, SG ЕКСПРЕСБАНК и Общинска банка годишните лихви се колебаят между 9.90 и 12% за левовите заеми и между 7.50 и 9.50% за валутните. Сроковете за погасяванена строителните заеми също са почти еднакви във всички банки. За разлика от другите видове ипотечни кредити при заемите за строеж клиентите могат да ползват гратисен период по време на строителните работи, през който да плащат само лихвите. Погасяването започва след завършването на грубия строеж. Той пък трябва да бъде готов за срок от 12 до 18 месеца, в зависимост от изискванията на банката. БУЛБАНК, Пощенска банка, БИОХИМ, SG ЕКСПРЕСБАНК и Банка ДСК предоставят заеми за период от 5 до 20 години. Единствено Общинска банка иска този вид кредити да бъдат погасени за седем години. Простата сметка показва, че при ползване на 20-годишен заем от БУЛБАНК за 40 000 евро при годишна лихва 11%, клиентът ще трябва да плаща по 417 евро на месец. А при седемгодишен кредит от Общинска банка със същите условия той ще трябва да внася месечно по 688 евро. Като цяло процедуритепо отпускането на кредити за строеж са доста усложнени. Така например Банка ДСК изисква след изплащане на месечната вноска на всеки член от семейството да остава за разходи по една минимална работна заплата. В ОББ остатъчният доход трябва да бъде минимум 100 лв. за възрастен и 50 лв. на дете, а в Пощенска банка - 60 лв. за всеки член на семейството. За да удостоверят доходите си, кредитополучателите трябва да представят множество документи - удостоверение от местоработата, копия от трудовите договори, справка от НОИ, удостоверение от данъчната служба за липса или наличие на задължения, данъчни декларации... Освен това клиентите трябва да попълнят декларация за семейното и имущественото си състояние и справка за семейния си бюджет. Някои от документите трябва да се представят за всеки член на семейството, въпреки че заемът се тегли само от един човек. Кандидатите за строителен кредит трябва да представят също и нотариален акт, скица на заложения имот, проекти на сградата, разрешения за строеж и за ползване, данъчна оценка, удостоверение за тежести върху имота. И още документ за семейно положение, удостоверения за наследници, завещания... А събирането на всички тях отнема на клиента най-малко един месец. Банките определят и максималната възрастдо която кредитополучателят трябва изплати заема. В Банка ДСК тя е 60 години за жените и 63 години за мъжете, а в Пощенска банка е 65 години и за двата пола. В ОББ горната възрастова граница е 60 години за жените и 65 години за мъжете. Интересното в случая е оценката на банките за възможностите на клиентите им. И за това как възрастта им влияе върху срока, за който клиента може да погаси кредита. Например една жена на 48 г. може да получи само 12-годишен заем в Банка ДСК и в ОББ. А по-краткият срок до пределната възраст само увеличава размера на месечните погасителни вноски, които тя трябва да внася. Ако вземе кредит за 30 000 евро при лихва 11% месечната вноска за жената кредитополучател ще бъде 378 евро. А в случай че заемът е 20-годишен, тя ще трябва да внася по 312 евро месечно. За средностатистическия българин кредитите за строеж са много изкусителни, но по преценка на в. БАНКЕРЪ те са доста рисковани. Това важи и за държавните служители, чиято заплата е около 320 лева. При месечна погасителна вноска от около 300 лв. те трябва да отделят почти целия си месечен доход за изплащане на дълга си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във