Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗХВЪРЛИХА АКБ ФОРЕС ОТ ИГРАТА ЗА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦАТА

Процедурата по създаването на смесено дружество, което да поеме управлението на Варненска корабостроителница (в момента собственост на Параходство БМФ), бе прекратена на 12 август от нарочно създадената комисия към Министерството на транспорта и съобщенията. Сложната схема за създаването на джойнт венчъра бе лансирана още в края на миналата година от сменения преди месец председател на директорския борд на БМФ Славейко Стайков. Неговата идея бе да се създаде смесено дружество, в което избран инвеститор да се включи отначало с 25 процента. А след апортиране на основните активи на корабния завод в това дружество фирмата-инвеститор да придобие общо 75% от капитала му. Останалите 25% трябваше да останат в ръцете на флота. За да се предпази от недобросъвестен купувач, принципалът на параходството (Министерството на транспорта) бе поставил условие 26% от продаваните 75% да се блокират в Централния депозитар за срок от три години. Ако инвеститорът не изпълни изискванията, залегнали в договора, се предвиждаше те да му се отнемат и контролът отново да се върне на БМФ. На 20 февруари бе обявен конкурс за продажбата на 75% от активите на корабостроителницата. На 14 април пък изтече срокът за подаване на офертите, като в надпреварата се включиха само четирима кандидати - АКБ Форес в консорциум с държавната иранска фирма Ираниан шипинг лайн, лихтенщайнската Бейкър Инвестмънт, британската компания Мадеста Холдингс, както и гръцката Цакос България. Комисията класира само две оферти - на Бейкър Инвестмънт и на консорциума АКБ Форес - Ираниан шипинг лайн. Процедурата бе прекратена, след като получилото покана лихтенщайнско дружество се оттегли от преговорите, а вторият потенциален кандидат бе изцяло пренебрегнат. Новият председател на борда на директорите на Параходство БМФ Камен Киров (назначен на 25 юли) не пожела да съобщи нито причините, поради които офшорката се е отказала от преговорите, нито защо АКБ Форес не бе поканен. Киров се ограничи единствено с изявлението, че в тръжната документация ясно е било отбелязано правото на параходството да прекрати процедурата във всеки един момент.Нова стратегия за продажбата на активите на Варненската корабостроителница не е изготвена. Киров се надява това да стане до две седмици. Още повече че възможностите от тук нататък не са много. Една от тях е активите на корабния завод да се продадат като обособена част от параходството. Другият вариант е преобразуването на корабостроителницата като дъщерно дружество на БМФ, на което да се търси купувач. Каквато и да е новата стратегия, тя ще бъде изпълнена от нови лица. На 12 август бе освободен изпълнителният директор на параходството Гено Генов. За нов член на директорския борд транспортният министър Николай Василев назначи 42-годишния Росен Костурков. А на Генов ще бъде предложена длъжността съветник по морските въпроси към транспортното ведомство. Смяната предизвика недоволство сред варненските депутати от НДСВ. Трима от тях - Наско Рафайлов, Стефан Минков и заместник председателят на парламентарната група Борислав Ралчев, се събраха на 13 август сутринта, за да обсъдят случая. Въпросът най-вероятно ще бъде отнесен до политическото ръководство на партията. Мотивът за уволнението - незадоволителни финансови резултати на БМФ, също не се хареса на депутатите. Според тях Генов не само не е влошил, а е увеличил многократно печалбата на дружеството.Професионалният опит на новоназначения Росен Костурков е доста солиден. Той е плавал по море 8 години, бил е технолог в Трампово плаване 6 години и две години е работил в дъщерната фирма на Параходство БМФ в Лондон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във