Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗГОНИХА СОФИЙСКИ МАГИСТРАТИ ОТ СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

На 18 юли (четвъртък) в храма на Темида се разигра поредният грозен скандал. Официално той носи наименованието Споразумение за принципите при разпределяне и ползване на Съдебната палата - София. Четивото е кратко и си заслужава да бъде прочетено:Ръководителите на съдебните институции на национално и регионално ниво, които се помещават в Софийската съдебна палата, се споразумяха за принципите, по които се определят институциите, правораздаващи в Палатата, а именно:1. Върховенство и национално ниво на институцията.2. Конституционни и законодателни правомощия на институцията.3. Териториален обхват на дейност на институцията.4. Възможностите на Палатата с оглед броя на магистратите и необходимостта от стаи, кабинети и зали.5. Исторически традиции.6. Етапът на възстановяване и реконструиране на Палатата с оглед на сключения договор с изпълнителя и заплаха за изплащане на сериозни неустойки от страна на възложителя при забавяне на строителните работи по негова вина.Спазвайки посочените по-горе принципи, защитавайки интересите на магистратите и обществото, като се съобразяват с възможностите на Палатата, ръководителите на съдебните институции се споразумяха тя да се ползва от: Върховния касационен съд, Главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Софийския военно-апелативен съд, Софийската военно-апелативна прокуратура, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския военен окръжен съд, Софийската градска прокуратура и Софийската военноокръжна прокуратура....Съгласно споразумението, Софийският окръжен съд и Софийската окръжна прокуратура трябва да се изнесат от Съдебната палата със скоростта на светлината и от 29 юли (понеделник) да правораздават в бившата сграда на Върховния административен съд на Позитано 24А. Пренос-превозът на съдийско-прокурорския багаж трябва да приключи в строго фиксирания срок - от 20 до 28 юли.Споразумението е подписано от всички заинтересовани, включително и от председателката на незначителната Софийска окръжна прокуратура Маргарита Попова. Според информирани, на 18 юли тя е била привикана от хазяина си (председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров) и от прекия си началник (главния прокурор Никола Филчев). Тогава съвсем вкратце й било обяснено за какво става дума и... толкоз. Въпросът бил приключен.С председателката на Софийския окръжен съд и говорител на Висшия съдебен съвет Нели Куцкова пък никой не е обсъждал въпроса. Тя е уведомена за споразумението от шефа на Софийския апелативен съд Евгени Стайков. Както категорично заяви Куцкова, каквото и да й струва това - ще воюва срещу нелепото решение.И докато се чудим кой и по какви критерии реши, че именно това са двете маловажни съдебни институции, недостойни да обитават Храма на Темида, правим скорострелен оглед на бъдещата Окръжна съдебна палата.Сградата е строена през 1979 г. и не е проектирана за съд. В нея не е правен ремонт поне от две петилетки. Конструкцията е метална и почти всички строително-архитектурни планове за нея липсват. На всеки етаж има само по една обща тоалетна (за мъже и жени - магистрати и посетители). Съдебните зали са две - една на последния етаж, а другата - в прекроеното за целта бившо кафене на партера. Охранителната експертиза на МВР е категорична, че сградата е абсолютно негодна за съдилище или прокуратура. Противопожарната експертиза е още по-категорична: в сградата липсват пожароизвестителна инсталация, противопожарни кранове, нормално работещ водопровод, изолация на помещенията, използвани (и предназначени) за архиви. Според огнеборците, при голям пожар е напълно възможно сградата буквално да се разтопи. В момента в Софийския окръжен съд работят 23 съдии и 30 служители, които ползват три помещения за деловодство, една адвокатска стая и три съдебни зали. В деловодството на съда се съхраняват 41 687 дела, от които 32 108 са фирмени. За последните периода 2000-2001 г. хората на Нели Куцкова са провели общо 9127 съдебни заседания. По най-груби изчисления, нормалният ремонт на Позитано 24А ще струва около 500 000-600 000 лева. Пари, които не може да отдели нито Висшият съдебен съвет, нито правителството. На 13 март 2002 г. Висшият съдебен съвет реши, че сградата на Позитано 24А може да се ползва единствено след основен ремонт. И то след изричната благословия на МВР по отношение на сигурността и противопожарната безопасност. Какво обаче решава Висшият съдебен съвет си е лично негова работа. Защото върховенството и националното ниво на институциите, годни да обитават Съдебната палата, повеляват друго - Софийският окръжен съд и Софийската окръжна прокуратура да вървят на майната си. Без извинение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във