Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗБИРАТ НОВ ШЕФ НА АРМЕЕЦ

Шефовете на Химимпорт провеждат събеседване с четирима души, между които ще избират нови шефове на ЗАД Армеец, научи в. БАНКЕРЪ. Предстои и промяна в системата на управление на дружеството, която ще изберат новите собственици. Тя може да е едностепенна, двустепенна или да има надзорен съвет, коментираха приближени до делата на застрахователя. В момента компанията се ръководи от съвет на директорите и негов председател все още е Николай Сотиров.Засега единственото име на потенциален кандидат, което изплува в публичното пространство, е Румен Георгиев. Той е анализатор във финансова къща Логос и има висше икономическо образование. Все още е рано да се правят каквито и да е изявления. Предстои събеседване с кандидатите, каза Георгиев за в. БАНКЕРЪ.До края на следващите седмици окончателно трябва да се изчистят техническите подробности около сделката между Агенцията за приватизация и Химимпорт. Тогава представител на купувача официално трябва да поеме директорската длъжност. В началото на май Химимпорт спечели наддаването за 91.1% от капитала на компанията (които бяха собственост на ДЗИ) срещу 4.3 млн. лева. Индикативната оферта на фирмата, подадена през март, беше за 1.9 млн. лв., след което Химимпорт) увеличи на 3.6 млн. лева. Парите от продажбата на Армеец ще бъдат запорирани в специална сметка в Агенцията за приватизация. Те ще останат там, докато трае подборът на офертите за ДЗИ, след което ще бъдат внесени по сметка на дружеството. Най-вероятно това ще стане до края на август. За премиен приход от 15-17 млн. лв. годишно ще се бори Армеец под ръководството на новите си собственици, твърдят запознати с бизнесплана им. Задачата е дружеството да завоюва 4.5% пазарен дял. За първото тримесечие на 2002 г. компанията е реализирала брутен премиен приход от 1.9 млн. лв., което й осигурява 1.6 на сто пазарен дял.Сред основните козове, на които разчита компанията за увеличаване на приходите си, бе застраховката Зелена карта. Първоначалният план предвиждаше това да става от името на ДЗИ, тъй като Армеец беше част от групата. Тогава мотивът беше, че като част от групата на ДЗИ няма смисъл и Армеец да внася гаранцията от 600 000 евро, която се изисква от членовете на организацията. Сега обаче, след като дружеството има нов собственик, а приватизацията на застрахователния институт трябва да приключи до края на лятото, най-вероятно то ще направи постъпки да продава застраховката самостоятелно. Друг източник на приходи на Армеец биха могли да станат т.нар. банкови застраховки, коментираха експерти от компанията. Тук става въпрос за различни видове застраховки на кредити. Партньор на дружеството в тези дейности най-вероятно ще бъде ЦКБ. Армеец би могъл да разчита и на по-големите делови партньори на Химимпорт и ТИМ. Сред услугите, които Армеец ще предлага, е и експортното застраховане и презастраховането.Според условията на приватизационния договор, Химимпорт се задължи през следващите пет години да не променя предмета на дейност на Армеец и да запази числеността на персонала. В момента обаче е почти приключило преструктурирането на почти всички регионални агенции на компанията. Предвижда се част от персонала им да не работи на трудови договори, а да бъде намерена друга форма за сътрудничество със служителите.Нито един от дребните акционери не е изявил желание да напусне дружеството след смяната на собственика му. 91.1% от капитала на Армеец бе собственост на ДЗИ, 5% държи Министерството на отбраната. Малко над 3% принадлежат на структури, свързани с военното ведомство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във