Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИТАЛИАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ИМАТ ДОВЕРИЕ В БЪЛГАРИЯ

Негово превъзходителство г-н Джан Батиста Кампаньола, посланик на Република Италия у нас, пред в.БАНКЕРЪДжан Батиста Кампаньола е роден на 1 април 1945 г. в Рим. Завършил е политически науки в Римския университет. Заемал е дипломатически длъжности в Токио, Брюксел, Маями. Бил е посланик в Коста Рика и Белиз. Г-н посланик, като председател на Европейския съюз Италия определя за свой приоритет номер едно конституцията на съюза. Вашата страна настоява в нея да залегне принципът на мнозинството и в бъдеще общоевропейските въпроси да се решават без право на вето. Това би означавало гласът на малките държави членки на еврозоната да има еднаква тежест с този на големите. Какви са основанията на Италия да настоява за въвеждането на този принцип в бъдещата конституция?- Наистина един от основните приоритети в програмата на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз е свикването на междуправителствена конференция, чиято цел е изработването на текста на новия му Конституционен договор. Първата част от тази цел бе постигната на 4 октомври, когато в Рим бе дадено началото на конференцията. Досегашните срещи потвърдиха, че има широко съгласие по повечето предложения, направени от Конвента. Но все още остават и някои различия, свързани с резерви на отделни страни-членки.Италианското председателство на Съвета е на мнение, че е особено важно проектът на Конвента да бъде разглеждан в неговата цялост, с желание да се постигне укрепване на институциите, като се запази равновесието между тях. Един от най-важните моменти в този проект е основан върху това да се разшири прилагането на принципа на мнозинството при гласуване. В една обединена Европа този принцип ще позволи законодателните процеси да бъдат по-ефикасни, особено в някои сектори.Смятате ли, че предстоящото безпрецедентно разширяване на Европейския съюз може да доведе до дисбаланс в европейската икономика, който да се изрази в кризи и финансови трусове?- През последните години европейската икономика се развива с темпо, което е доста по-ниско от нейния потенциал. Ето защо стратегическата ни цел, залегнала и в програмата на италианското председателство, е да постигнем нейното модернизиране, динамизиране и интегриране. Пътят към тази цел минава през засилване на инфраструктурите в разширена Европа и развитието на конкурентоспособността, със силен акцент върху изследователската дейност и новите технологии, както и върху малките и средните предприятия и намирането на алтернативни източници за финансиране, които да не бъдат в тежест за националните и за европейските бюджети. Предвид предстоящото разширяване на ЕС и ясното желание интегрирането между сегашните и бъдещите членове да стане възможно най-бързо, повече от всякога е наложително да се пристъпи към осъществяване на проектите, свързани с трансевропейските коридори. Това засяга пряко България, тъй като тя е заинтересувана страна по отношение на коридорите номер пет и номер осем. Разширяването на ЕС е наша историческа задача и изпълнението й не е леко, но е изключително важно предизвикателство. За да се избегнат икономически трусове, са необходими общите усилия на всички за преодоляване на евентуалните различия. В тази насока еднакво съществени са усилията и на страните кандидатки, и на страните членки. Доказателство за това е размахът на предприсъединителната стратегия, приета от ЕС, насочена към подпомагане на кандидатите, оценяване на положителните резултати, постигнати от тях в условията на икономически преход, по-специално по отношение на критериите от Копенхаген. Естествено този процес на сближаване ще се задълбочава и след фактическото приемане на новите членки. Доколко са основателни опасенията на евроскептиците, които съзират заплаха в лицето на новите страни членки от Източна Европа за съществуващите в рамките на ЕС работни места и социални помощи?- По принцип скептикът е склонен да предвижда възможно най-лошото развитие на нещата. И понеже тук става въпрос за прогноза, сега е изключително трудно да се каже какво би станало в бъдеще. Независимо от това някои проблеми могат да бъдат избегнати, като предварително се пристъпи към разрешаването им. По тази причина европейските страни в момента се концентрират върху реформирането на съответните социални сектори, отчитайки новите реалности на трудовия пазар, нуждата от промени в пенсионното осигуряване, както и необходимостта те да се пригодят към условията в новата разширена Европа.Мислите ли, че до края на 2004 г. ще бъдат затворени всички глави в преговорите между България и Европейския съюз?- Заключенията на Европейските съвети от Копенхаген и Солун потвърдиха еднозначно ангажимента на ЕС по отношение на срока за приключване на преговорите за присъединяване - 2004 година. Начинът, по който се развиват тези преговори, огромните усилия на българските власти, както и положителната оценка на европейските партньори показват решителността на България и способността й да спазва поетите ангажименти. Това е ясен сигнал, че срокът може да бъде спазен. В тази насока можем да отбележим и постигнатото неотдавна временно затваряне на една от най-сложните преговорни глави - правосъдие и вътрешен ред.Изпитват ли италианските граждани носталгия по лирата? С въвеждането на общоевропейската валута не загуби ли Италия нещо от своята идентичност и суверенитет? - Въвеждането на еврото е един от върховите моменти в процеса на европейската интеграция. И Италия е една от шестте държави, които положиха неговото начало. Като страна, която винаги е демонстрирала решимост да следва набелязания път, тя участва активно и изцяло се присъедини към реализирането на този политически проект. Италианският народ трябваше да положи огромни усилия, за да направи тази важна крачка. Ако някой мисли, че това може да бъде свързано със загуба на суверенитет или национална идентичност, би отрекъл успешния завършек на един дълъг и труден процес.Как ще се противопоставите на негативите на глобализацията - влиянието на международната организирана престъпност върху някои общоевропейски процеси?- Действително, наред с процеса на глобализация се отчита и опасността от нарастващото влияние на организираната престъпност, която все повече отива отвъд конкретните граници на една или друга държава. Италианското председателство ще следва една от основните си цели - да се засилва ролята на Европол, като внимателно се анализира всяка инициатива, която би могла да допринесе за по-голяма оперативна ефективност на този орган, в тясна връзка с групата на ръководителите на националните полиции. Смятаме за много важно и ефективното и цялостно прилагане на Плана за действие на ЕС в борбата с наркотиците за периода 2000-2004 година. Както подчерта вицепремиерът Джанфранко Фини при посещението си в София, заради специфичното геостратегическо разположение на вашата страна между Изтока и Запада, както и поради ролята й на бъдеща външна граница на ЕС, приносът на България в това отношение ще става все по-решаващ за Европа.Можем ли да очакваме увеличение на италианските инвестиции до 2007 година?- Двустранните ни отношения никога не са били така великолепни. Ние сме изключително доволни от ролята на първи търговски партньор и на първи инвеститор във вашата страна. Италианското правителство потвърди желанието си да затвърди това първенство и в бъдеще, като прави всичко възможно да улесни италианските предприемачи. Законът на пазара изисква да се инвестира там, където има доверие. Италианските власти многократно са подчертавали наличието на доверие у нашите предприемачи. Това се потвърждава и от отличното състояние и динамичните връзки в политическата, социалната и най-вече в културната сфера. Занапред те биха могли само да се задълбочават. Изостава ли България в подготовката си за присъединяване към Евросъюза? В какви насоки би трябвало да се ускорят предприсъединителните процеси у нас?- Аз съм в България от няколко месеца. И все пак поради интензивността на ангажиментите ми имам чувството, че съм в тази прекрасна страна от много повече време. От привилегированата позиция на наблюдател, която имам честта да заемам, бих искал да обърна вашия въпрос и да кажа кои са най-силните черти на България, върху които е необходимо тя да продължи да гради и развива своя устрем към бъдещето. Става въпрос преди всичко за убеждението и за широко разпространеното единомислие по приоритетите, към които винаги, дори в най-трудните моменти на политическия, икономическия и социалния преход, вашата страна се е придържала за успешното си интегриране в евроатлантическите структури. И друг път съм казвал, че със завидните положителни резултати в тази посока България е чудесен пример, от който могат да черпят полезен опит други страни, поели впоследствие по същия път.Как виждате бъдещето на нова Европа?- Виждам една по-голяма Европа, с конституция, която определя равновесието между институциите й, както и отговорностите й към собствените й граждани. Виждам една силна и жизнена икономика, основана на иновациите, способна непрестанно да се развива и разширява. Виждам една Европа, силна на международната сцена - желан и необходим партньор на всички, с решителен принос към разрешаването на световните проблеми в хармония със Съединените щати. Именно тази Европа ще бъде пространство на свобода, лични права, сигурност и просперитет. Перифразирайки мотото на програмата на италианското председателство на Съвета на ЕС, тази Европа ще е нашият общ блян.

Facebook logo
Бъдете с нас и във