Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИСКАМЕ МИНИСТРИТЕ ДА НИ ЧУЯТ

До г-жа Бистра Георгиева, главен редактор на вестник БАНКЕРЪУважаема госпожо Георгиева,С внимание и известно притеснение наблюдаваме процесите, които се развиват на политическо, правителствено и бизнесниво в държавата. Не се обръща достатъчно внимание на най-важния сектор от българската икономика - производството. Големите трудности, които изпитва всеки един от нас, могат да се решат само с общи усилия, разбиране и взаимни отстъпки. Ние знаем, че преходът е труден и възможностите на държавата за подпомагане на производителите са ограничени. Но не виждаме причина да не се води диалог, за да се изясняват проблемите и те да се решават навреме. Това не изисква средства, а само добра воля на министрите, техните заместници и на чиновниците на всички нива. Многократно сме подавали ръка за сътрудничество с управляващите, но в повечето случаи получавахме най-неприятния отговор - мълчаливо бездействие. По този начин не се изясняват и реализират много перспективни възможности за развитие на предприятията и на икономиката като цяло. А има с какво да помогнем. Нашите експерти са на ниво, което е много трудно достижимо за хора без практически опит в реалния бизнес и реалния живот. А в последните години видяхме как на високи административни постове се поставят хора без никакъв управленски опит. Преди парламентарните избори през 2001 г. управляващото сега мнозинство обеща ново Време и по-добри условия за бизнеса и оттогава ние търпеливо чакаме. Половинчатите и объркани мерки и плахите стъпки, които се правят в тази насока, ни карат още веднъж да предложим услугите си като сдружение с обществена цел и като ръководители в най-трудния бранш - производството. Не искаме да даваме готови решения, напротив - предлагаме само да ни изслушате, да получите от извора информация за бизнеса и пазарните условия в България, да разберете истинското състояние и да имате предвид мнението на нашите експерти при вземането на важни държавни решения. Идеята пазар без посредници беше основната движеща сила, която ни обедини при създаването на Съюза на производителите през 1997 година. Беше ни омръзнало стоките, които произвеждахме с много труд и усилия, да се изкупуват от посредници и прекупвачи и да се предлагат на потребителя на много по-високи цени. Обединихме малки и средни фирми главно от хранително-вкусовата промишленост и фермери. Постепенно се включиха производители от други браншове и можем да кажем, че сега всички производители, развиващи бизнес в България, са наши партньори и ние като съюз се грижим за защита на техните интереси. Всеки един от нас и всички заедно като Съюз на производителите желаем да работим максимално коректно с президента, правителството и всички държавни органи и организации.С най-добри пожелания!Съюз на производителите в БългарияПредседател: инж. М. Славчев

Facebook logo
Бъдете с нас и във