Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИСКАМЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

АСЯ АКСЕНТИЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЗК ЮПИТЕР ПРЕД В. БАНКЕРЪАся Аксентиева се занимава със застраховане от 1986 година. По образование е юрист. Работила е в ДЗИ и ЗК Витоша. Една година прекарва в Дирекцията за застрахователен надзор като шеф на управление Разрешение и надзор.Г-жа Аксентиева, проектът за промени в Закона за застраховането е почти готов. Какво предвижда той?- Измененията са многобройни - в общи линии ще се променят около две трети от сега действащия нормативен акт. Промените се отнасят до устройствената част на закона и най-вече до режима на контрол върху застрахователите и до финансите на дружествата. Първоначалният вариант за промени в закона беше доста рестриктивен, допускаше изключително широки правомощия на Агенцията за надзор. По мнение на гилдията той не беше съобразен с европейските директиви. Вярно е също така, че ние научихме почти случайно за готвените промени. И че имаше силно брожение в застрахователните среди поради това, че не сме поканени за съвместна работа с Агенцията при изготвянето на законопроекта. Как се договорихте в крайна сметка с агенцията?- Асоциацията на застрахователите събра почти всички юристи от дружествата, сформира се петчленна комисия и излязохме с единно становище, което беше представено в Агенцията. АЗН работи много професионално и 90% от нашите предложения бяха възприети. Защо тогава все пак се налага да се пише и нов закон?- И Асоциацията на застрахователите, и Агенцията за застрахователен надзор са на мнение, че сегашният закон е много остарял, претоварен и има вътрешни противоречия, които не могат да се отстранят с частични поправки. Предстои ни заедно да изготвим четири нови закона. Идеята е да се започне със Закона за застрахователния договор, който би могъл да се работи самостоятелно, а останалите нормативни актове да се пишат успоредно. Целят пакет от документи трябва да е готов до 2005 година.А за какво се отнасят останалите 10% от поправките, по които имате забележки към АЗН? - В крайна сметка остана член 7 а, с който ние категорично не сме съгласни. Това е един текст, който се отнася до застрахователния договор. Той задължава застрахователите да предоставят на клиентите си информация за своето дружество преди сключване на застрахователния договор. Клиентите нямат ли право на такава информация?- Мястото на подобен текст не е в този закон. Ние на практика тази информация я даваме, тя се съдържа в договорите, в частта, която описва общите условия. Тези общи условия по закон ние ги предоставяме на клиентите. Въвеждането на един такъв текст ще доведе до двойна работа, ще оскъпи и затрудни нашата дейност. Друг е въпросът, че по принцип нормативен акт за застрахователния договор трябва да има, защото Търговският закон съвсем бегло и неясно урежда тези взаимоотношения. Ние сме единствената държава в света, където цялата застрахователна материя е събрана в един закон. Нормалната практика е с един закон да се утвърди статутът на застрахователите, а с отделни нормативни актове да се регламентират надзорът, посредничеството и договорът. Как агенцията ще контролира дружествата според готвените поправки?- Ще предаваме тримесечните отчети, както правихме и досега. Разликата е, че сега те ще се изискват по закон. Преди тримесечните отчети се предаваха на базата на Правилника за устройството и дейността на дружествата и на една заповед на агенцията. АЗН отказа ли се да следи инвестиционната дейност на дружествата?- Ще я следи, разбира се. По принцип застрахователите, когато получават разрешение за издаването на нов вид застраховка, са длъжни да дадат разчети за очаквания премиен приход, щетите и разходите по застрахователната дейност и съответната инвестиционна програма. Ние не трябва да се сърдим за това, защото в целия свят финансовият контрол върху дружествата е много силен. Това, което бихме искали и донякъде го постигнахме, е малко по малко да отпадне т.нар. материален контрол.Какво ще рече това?- Да не се контролират общите условия, тарифните числа. Агенцията вече се оттегли от наблюдението върху застраховките на някои отговорности - свързаните със самолети и кораби и застраховките на жп състава.Какво ще стане с брокерите след поправките в закона? - Измененията в закона предвиждат брокерите да имат възможност да получават поръчки за застраховане и от дружествата, а не само от клиентите, както беше досега. По този начин те стават независими фигури на пазара.Ще има ли някакви минимални изисквания към квалификация на застрахователните агенти?- Това все още не може да стане, защото няма национална система за обучение на такива кадри. Сега застрахователите сами подбират и обучават агентите си. Единственото им задължение е да предоставят всеки месец списъка с имената им в държавната агенция. Дружествата се стараят да подбират за свои агенти почтени и неосъждани хора. Наскоро застрахователите се срещнаха със заместник-министрите на финансите Гати Ал Джебури и Нихад Зия. Тогава поставихте въпроса за промяна на данъчното облагане в сектора. Какъв е крайният резултат?- Никой не ни е обещал, че това ще стане веднага, всичко е въпрос на бъдеще. Напълно е възможно въпросът да се разгледа в края на тази година и да бъде решен в началото на 2003 година. Ние смятаме, че нашият бизнес е онеправдан в данъчно отношение в сравнение с останалите юридически лица и че корпоративният данък е много тежък. Ще направим предложение за данъчни облекчения и за клиентите на застрахователите. Те трябва да се внесат в Закона за облагане на доходите на физическите лица. Идеята е да се признават за разходи средствата, отделени за застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във