Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНВЕСТИЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА РАЗХОД ВЕДНАГА

Насоките за изменения в данъчните закони, представени от директора на Данъчна политика в Министерството на финансите Людмила Елкова на 29 май, предвиждат от догодина стопроцентна амортизация на активи, предназначени за изпълнение на големи инвестиционни проекти. На практика това означава, че сумите, платени за покупката примерно на машини, ще се признават за разход още през първата година. Сега тези разходи се признават разсрочено, като годишно се приспадат по 30% от стойността им. Подобна амортизационна преференция бе в сила в началото на 90-те, но тогава тя допринесе единствено за съществено нарастване на покупките на леки коли. Този път обаче от нея ще могат да се възползват само сериозните инвеститори. Техните проекти трябва да отговарят на изискването инвестицията да надхвърля 10 млн. лева за период от две години, да създава поне 50 работни места и компанията да няма дългове към държавата.Предвижда се също така през 2004-а ставката на корпоративния данък да намалее от 23.5% на 20 процента. Застрахователните дружества, които в момента не се облагат според печалбата, а според приходите си, вече ще плащат данък като всички останали. Специалният ред, който се прилагаше към тях, бе превърнал корпоративния налог в данък върху оборота и създаваше доста проблеми.Всички данъци, отнасящи се до физическите лица, които днес се третират от Закона за корпоративното подоходно облагане (такъв е данъкът върху дивидентите), ще се прехвърлят в Закона за облагане на доходите на физическите лица.Подоходният данък също ще намалее. Месечният необлагаем минимум ще се повиши от 110 на 120 лв., а сумите над този праг ще се облагат със ставка от 12 процента. Сега за месечни доходи от 110 до 150 лв. се дължи данък от 15 процента. При по-горните етажи ще се запазят досегашните числа.Все още няма яснота по промените в патентния данък, заяви Людмила Елкова. Обсъжда се вариант големите градове в провинцията да се разделят на зони, така че данъкът, плащан от занаятчия, работещ в центъра на Пловдив, и от негов колега от крайните квартали да е различен.Масовият данъкоплатец ще бъде засегнат най-силно от продължаващите повишения на акцизите. При цигарите с филтър акцизът ще достигне 8 ст. на кутия с 20 къса плюс 43.5% от продажната им цена. Така кутия Виктори, която днес се продава по 1.20 лв., през 2004 г. ще струва 1.50 лева. Ще се увеличат и акцизните ставки за бензина, пропан бутана и газьола. Екотаксата и пътната такса, които се начисляват върху горивата (по силата на други закони), също ще се трансформират в акциз. А и този косвен налог вече ще се плаща веднъж, а не два пъти в месеца.Обсъжда се промяна на пътния налог по Закона за местните данъци и такси във връзка с въвеждането на винетната система. Данъкът върху товарните автомобили ще зависи от броя на осите и вида на окачването, докато при налога за леките коли ще се коригира неговото обвързване с годината на производство или ще се търси друг вариант.

Facebook logo
Бъдете с нас и във