Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТРИГАТА ПРИ БУЛГАРТАБАК НЕ Е ЦЕНАТА

ГОЛЯМО ЧУДЕНЕ ПАДА КАКВИ ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ Е ПРЕДОСТАВИЛ ФАВОРИТЪТ ТЪБАКО КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРСДвучасовата процедура по отварянето и подписването на офертите за Булгартабак не изненада с нищо наблюдателите, които дълго преди 22 юли бяха сигурни, че победителят ще бъде смятаната за фаворит на властта Тъбако кепитъл партнърс. След отварянето на офертите на четиримата кандидати стана ясно, че цената за 80% от Булгартабак ще е поне 110 млн. евро.Партньорите, които твърдят, че имат подкрепата на Дойче Морган Гренфел, успяха да изпреварят Майкъл Чорни, предлагайки по-големи инвестиции. Тяхната оферта предвижда почти 71.2 млн. евро вложения през петгодишния период до 2006 г., докато Метатабак обещава да вложи 23 млн. евро.Цената от 110 млн. евро, без нито цент разлика, бе улучена от двама от участниците - Тъбако кепитъл партнърс (заедно с холандската Клар инис) и Метатабак. Отделно от това купувачът трябва да изплати за своя сметка дългове на холдинга за 38.8 млн. евро веднага след подписване на договора. С това цената става 148.8 млн. евро, обяви вицепремиерът Николай Василев. Той отиде още по-далеч, като пресметна, че цената на 100% от холдинга е 185 млн. евро - непростима грешка за човек, който разбира от финанси (Това означава, че Василев очаква миноритарният дял да се продаде на фондовата борса при цена на акция, равна на цената за контролния пакет. Другият абсурд при този начин на смятане е, че ако се продаваха 100% от Булгартабак, купувачът трябваше да плати още десетина милиона евро дългове на компанията към държавата.)Добра ли е цената?Читателите, които се чудят коя е вярната цена на акциите на холдинга, трябва да имат предвид, че вицепремиерът Николай Василев донякъде е прав да сумира поетите задължения и цената на акциите, което прави в крайна сметка 148.8 млн. щ. долара. Причината за това е, че за разлика от останалите приватизационни сделки, при които се предвиждаше поемане на дългове (заместване или встъпване в дълг), тук се иска купувачът да заплати от свое име въпросните 38.8 млн. евро на бюджета и на фонд Тютюн. Това е условие да се прехвърлят акциите - т. е. купувачът нито ще може да покрие задълженията по-късно, нито ще е солидарно отговорен за тях с длъжника. Но простият сбор на двете числа не е докрай удачен, тъй като няма сериозна сделка, в която купувачът да не е поел ангажимент за покриване на дълговете на приватизираното предприятие.Мнозина изразиха съмнения, че цената е ниска, и критиците не бяха само от средите на опозицията (подобно е мнението и на Арсо Манов от ДПС). Най-настъпателен беше членът на НИС на СДС Ергин Емин, който припомни, че оценката на холдинга за 2000 г., според международните стандарти, е за 370 млн. щ. долара. Това обаче са всички активи на холдинга по консолидирания му баланс, а иначе собственият му капитал е бил по-малко от 130 млн. долара. Последният консолидиран баланс на холдинга (за 2001 г., но по националните стандарти) показа чиста стойност на активите в размер на 140 млн. долара. Според оценката на посредника по сделката Кредитанщалт, съобщена от вицепремиера, цената на 100% от акциите на холдинга пък е между 206 и 262 млн. лв. (105-134 млн. евро). От тази гледна точка предложената цена не е изненадваща - тя е от същия порядък. Но вещният метод на оценка е оправдан само ако има пазар на тези активи, коментира за БАНКЕРЪ известен консултант. Според него чистата стойност на активите не дава представа за бизнеса на холдинга, нито пък за неговия потенциал. Консултантът добави, че преди години само Благоевград БТ е бил оценен на 180 млн. долара. Ергин Емин пък заяви, че само складовите запаси от тютюн и произведени цигари в холдинга възлизат на 65 млн. долара. Всичко това дава храна за множество спекулации около постигнатата цена. Но все пак не бива да се забравя, че тя е функция на изискванията към тази сделка, които не са подчинени на икономическа логика.Потвърди се прогнозата на БАНКЕРЪ, че офертите ще надхвърлят оценката на консултанта заради готовността на държавата да покрие рисковете на купувача. Агенцията за приватизация се съгласи 20% от цената (т.е. 22 млн. евро) да се блокират по ескроу сметка, от която купувачът да покрие евентуалните си загуби от установени след сделката скрити задължения на Булгартабак. Отделно от това правителството обяви, че купувачът ще ползва държавна гаранция, в случай че руските претенции за активи на холдинга се окажат основателни. Но държавните гаранции се гласуват от парламента, така че едва ли всички кандидати за Булгартабак са били докрай убедени, че могат да разчитат на такива гаранции. Още повече, че народните избраници на практика не са ги дали.Съвпадащите офертиКрайните оферти впечатлиха наблюдателите с близките си параметри и с това, че участниците доста бяха променили предварителните си предложения. Съвсем очевидно беше, че числата са натъкмявани според критериите за класирането. Това може да означава или че не са правени сериозни бизнеспланове, или че сегашните оферти не отразяват максималния потенциал на отрасъла. Така например заради дисконтирането на предлаганите инвестиции (при него инвестициите се намаляват толкова повече, за колкото по-далечна година са отложени) почти всички кандидати са заложили основните си инвестиции още през 2003 година. Тъбако кепитъл партнърс например обещават да вложат догодина 45.6 млн. евро, през 2004 г. - 14.2 млн. евро, а после - между 2.77 и 14.4.8 млн. евро. Само консорциумът на руската банка Регионална перспектива направи изключение от това правило, но руснаците като че ли не са подавали офертата си с намерението да спечелят. (Те са единственият кандидат, който понижи доста цената между двата кръга, в замяна на което увеличи размера на обещаните инвестиции.)Всички кандидат-купувачи получиха максималните 47 точки за обещанието си да изкупуват годишно над 40 хил. т тютюн. Това бе минималното количество, отразяващо желанията на ДПС. Максималното не бе ограничено, но оферти за над 47 хил. т не носят допълнителни точки. А разликата от 7 хил. т (около 15 млн. евро) е малка, затова тук всички участници в търга играха на сигурно. Най-любопитно беше предложението на Тъбако кепитъл партнърс, което може да се изтълкува като реверанс към ДПС. За разлика от останалите участници, които предлагат приблизително равномерно изкупуване на тютюн през следващите четири години, офертата на партньорите предвижда между 40 и 44 хил. т през първите три години, но през 2006 г. тя скача до невероятните 62 хил. тона. Това амбициозно количество предизвика искреното учудване на земеделския министър Мехмед Дикме. И с право - то е двойно повече от тоновете изкупен тютюн през последните години (виж графиката). Но министърът би трябвало да е доволен, защото ако партньорите са сериозни, така заедно с тютюна, който останалите фирми изкупуват, в годината преди очакваното присъединяване към ЕС ще бъдат достигнати заветните 70 хиляди тона. Оттам нататък, максималното количество ще се договори като българска квота в споразумението с ЕС, а грижата за субсидирането на изкупувания тютюн ще легне върху структурните фондове на ЕС (сиреч социалният мир в смесените райони плавно се превръща в ангажимент на министър Меглена Кунева).Възможните изненадиПрез следващите дни експертите на Агенцията за приватизация ще се взират в дребните букви на офертите. Както и при сделката за БТК, и тук дяволът е в детайлите. Те вероятно са много, тъй като продажбата на Булгартабак е обременена не само с неясноти, а и с множество разнопосочни очаквания. Така че не е изключено кандидатите да са поставили неприемливи условия.Въпреки че се говори за окончателни оферти, Агенцията за приватизация може да поиска подобряването им - ако конюнктурата е станала по-благоприятна или ако приватизационното ведомство оцени предложенията като незадоволителни. Точно на тази възможност, изглежда, разчитат представителите на Тобако холдинг (обявени за втория отбор на Чорни), които, ден след като дадоха окончателната си оферта, решиха, че могат да предложат доста по-висока цена, за да спечелят сделката. Малко вероятно е обаче точно това заявление да накара Агенцията да зачертае досегашното класиране и да върне отново кандидатите на стартовата линия.Първият риск за фаворитаНо може да има други промени. Първият риск за Тъбако кепитъл партнърс е изискването за финансова обезпеченост на офертата му. АП настоява купувачът да покаже, че може да плати предлаганата цена и инвестициите. За доказателство се приемат банкови гаранции, кредитни споразумения и т.н. В случая класираният на първо място консорциум трябва да докаже, че двете новосъздадени фирми разполагат със 181 млн. евро. Представители на Тобако холдинг намекнаха, че партньорите не са представили банкова гаранция, която покрива офертата им, а само писмо за намеренията, издадено от Дойче банк. Този намек бързо прерасна в слух, че има пропуски в офертата на Тъбако кепитъл партнърс. Освен посочената по-горе сума обаче консорциумът трябва да осигури и парите за изплащане на дълговете към бюджета, да представи револвираща банкова гаранция за 30 млн. евро за период от пет години (която да покрие евентуални неустойки), а също и допълнителна гаранция, в случай че реши да залага акциите на холдинга като обезпечение. Ако се добави и неустойката от 2 евро на всеки килограм неизкупен тютюн, по груби сметки излиза, че купувачът трябва да разполага с поне 300 млн. евро, за да наддава за холдинга, като докаже наличието на най-малко 181 млн. евро.Освен изискването за финансова обезпеченост Тъбако кепитъл партнърс трябва да покрие и стандартното изискване за доказване на произхода на средствата си. В случай, че се ползва кредит от банка, на АП трябва да бъде представен договорът за този заем и информация за неговото обезпечаване. Но е малко вероятно партньорите да се спънат точно във финансовата част на сделката, ако зад тях стои Дойче банк или нейни фондове.Тютюнев монопол ли?Втората причина, която би смутила хода на сделката, са евентуални допълнителни претенции на купувача. Изненадващо се оказа, че повечето кандидати са предлагали въвеждане на тютюнев монопол. Така Тъбако кепитъл партнърс са поставили офертата си в зависимост от това, дали ще бъдат лицензирани нови производители в бранша, а Метатабак директно са поискали да има петгодишен монопол. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Апостол Апостолов обаче заяви за БАНКЕРЪ, че тази тема е затворена с окончателните оферти. Но не е изключено в тях да има параметри, които зависят от размера на акцизите, от изкупните цени на тютюна или премиите, предоставяни от фонд Тютюн. Според представителите на Тъбако кепитъл партнърс, все още има дискусионни въпроси, един от които е цената, на която ще се изкупува тютюнът. Апостол Апостолов обаче заяви, че този въпрос не стои, тъй като в договора ще бъде записано, че правителството занапред ще променя изкупните цени в съответствие с международната конюнктура. Изрично изискване на АП беше предложенията на кандидатите да не бъдат обвързани с каквито и да е условия, напомни той. Има други параметри, по които може да се преговоря, каза изпълнителният директор на АП, посочвайки за пример условията за деблокиране на ескроу сметката или определянето на съда, който ще решава евентуални спорове. Според Апостолов държавата няма да има претенции към начина за уреждане на задълженията на холдинга и на дъщерните му дружества към частни кредитори. Той обаче се ангажира пред синдикатите, че ще преговаря за изплащане на неплатените заплати (под 2 млн. лева) с предимство. Не е ясно и как ще реагира АП, ако в някоя от офертите се предлага ликвидация на фабрики. Тези въпросителни трябва да бъдат изчистени до септември, когато се очаква да бъде сключен договорът (иначе офертите са валидни 120 дни).А дотогава със сигурност може да се каже, че на 22 юли завърши конкурсът за Булгартабак и започнаха преговорите с предпочетен купувач.

Facebook logo
Бъдете с нас и във