Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТРАЛОТ ЕДИНСТВЕНА ПОИСКА ДЪРЖАВНАТА ЛОТАРИЯ

Гръцката компания Интралот (Intralot) вероятно ще сложи ръка на Държавната парично-предметна лотария за следващите десет години. Причината е, че тя единствена подаде оферта до 11 май, когато изтече крайният срок за участие в конкурса за управление на лотарията. Изборът на мениджър ще стане чрез процедура на договаряне. Дружеството е дъщерна компания на най-големия производител на телекомуникационно оборудване и софтуер в Югоизточна Европа - Интраком (Intracom), която е собственост на гръцкия милионер Сократис Кокалис. Той има опит в подобен род наддавания - през последните години е спечелил търгове за управлението на чилийската и на румънската лотария. Кокалис стана по-известен на българския хазартен пазар, след като в началото на 2002 г., чрез фирмата си Интралот, закупи от Васил Божков 49% от акциите на най-голямата компания за спортни залагания у нас Еврофутбол. В периода между 1 април и 11 май желаещите можеха да отправят своите оферти за управление на държавната лотария. За целта обаче те трябваше да отговарят на нелеките условия, определени от Министерството на финансите. От кандидатите се иска да са изпълнявали вече подобна поръчка някъде, да имат право да осъществяват хазартна дейност, да имат не по-малко от пет години опит в областта на лотарийните игри и регистрацията им да не е в офшорна зона. Освен това участниците в процедурата трябваше да имат уставен капитал от поне 12 млн. евро и оборотът им от хазартна дейност през всяка една от последните пет години да е не по-малко от 8 млн. евро (без в тази сума да се включват приходите от управление на казина). Ден след изтичането на крайния срок за подаване на конкурсната документация - на 12 май, председателят на тръжната комисия Росен Асенов, директор на дирекция Инвестиции, търгове и финансов контрол в Министерството на финансите, публично отвори единствената постъпила оферта - на Интралот АД - Атина. И той, и останалите шестима членове на комисията - Наско Михов, Иван Кондов, Николай Стоименов, Христо Иванов и Емилия Гюрова, прецениха, че Интралот е представила всички необходими документи и я обявиха участието й за валидно. Процедурата предвижда да се извърши допълнителна подробна проверка на представените книжа. Ако отново бъде констатирано, че няма нередности, още следващата седмица ще започне договарянето на конкретните параметри по споразумението. Председателят на комисията Росен Асенов обясни, че в хода на пазарлъка е предвидено да се даде възможност на участника еднократно да подобри финансовите параметри на офертата си. След това ще бъде сключен и окончателния договор за отдаването на държавната лотария за управление за срок от десет години. Интралот е депозирала и декларация, че няма задължения към страната ни, нито към български осигурителни институции. Офертата е подкрепена и от приложена банкова гаранция в размер на 300 хил. лв., издадена от мажоритарния собственик на ОББ - Национална банка на Гърция. Цената, която предлага Интралот, е в размер на остатъка от приходите на лотарията за първата година (от десетте), намалени със сумата на предоставените награди и всички дължими отчисления (платения корпоративен данък и разпределените суми за подпомагане на здравеопазването, образованието, културата и социалното дело). Експертите от компанията са заложили и долен праг на приходите, който гарантират, че ще бъде достигнат през всяка една от десетте години. За първата от тях - 2004 г., те предвиждат да съберат 7 млн. лв., при положение че за 2003-а държавната лотария бе отчела постъпления от около 5 млн. лева. За 2005-а те ще са поне 8 млн. лв., за 2006-а - 11 млн. лв., а през всяка следваща година се разчита да нарастват с по 3 млн. лв. и да достигнат 32 млн. лв. през 2014 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във