Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТЕРБРЮ ЦЕНТРАЛИЗИРА СТРУКТУРИТЕ СИ У НАС

Белгийската компания Интербрю най-после завърши процеса по окрупняването на дяловете си в български пивоварни. Проведените на 17 декември общи събрания на Плевенско пиво АД и Каменица АД решиха първото дружество да се влее във второто. Така Каменица АД вече е собственик на бирените фабрики в Пловдив, Хасково, Бургас и Плевен. Отделните предприятия обаче ще продължават да произвеждат бира и с известните на нашия пазар търговски марки Астика, Бургаско пиво, Плевенско пиво и Славена. Но сега структурата на управление на компанията ще е единна и ще се намира в Пловдив. Хасковската и бургаската пивоварни се вляха в Каменица АД още през ноември миналата година. По това време проблемът с Плевенско пиво АД беше, че е публично дружество. А според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при преобразуване на няколко компании, поне едната от които е публична, новоучредената фирма също автоматично добива този статут. Очевидно търговия с акциите на Каменица АД на фондовата борса изобщо не е била нещо привлекателно в представите на белгийците за уедреното дружество и затова те изчакаха търпеливо да приключат процедурите по отписването на плевенския завод от публичност, след което осъществиха вливането.След операцията по уедряването на собствеността си в България Интербрю ще притежава над 80% от капитала на Каменица АД. И въпреки че книжата на пловдивското дружество не се търгуват на борсата, засега политиката му е еталон за спазване на правата на миноритарните акционери. Разпределеният дивидент за 2000 г. бе по над 40 лв. за една книга, а за 1999 г. дори надмина 50 лева. Като се има предвид, че един сегашен или бивш работник в пловдивския завод притежава средно по 250 преференциални акции, се вижда, че да си дребен акционер в някои случаи далеч не е толкова лошо. И че някои хора могат без проблеми да живеят от рента за прослужен стаж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във