Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФРОНТ

Процедурни проблеми вероятно отново ще отложат изграждането на информационната система на Националната агенция по приходите (НАП), твърдят експерти.Отговорниците за събирането на налозите в държавата може и да прекрачат прага на информационния XXI век, макар и с няколко години закъснение. Правителствените бирници за пореден път отсякоха, че Националната агенция по приходите (НАП) ще заработи с пълна пара - този път към 1 януари 2006 година. Ловците на бюджетни приходи са убедени, че нищо не е в състояние да отложи прощъпалника на мегаагенцията, която ще пълни хазната. Заедно със старта на НАП обаче в действие трябва да влезе и единната информационна система за събиране на здравните и осигурителните вноски и на някои от данъците. Тръжната процедура за избор на системата вече е към края си. Хората от НАП се надяват, че победителят в конкурса за изграждане на системата ще бъде обявен публично до две седмици. Но изборът на изпълнител протича според процедурите на Световната банка, така че е възможно да има и известно забавяне заради самото подписване на договора. След това остава дребната подробност предложените хардуер и софтуер да се адаптират към българските условия. Но според специалисти този процес може да отнеме години.И след като за реалното действие на основното ядро в НАП - информационната й система - все още се говори в неопределено бъдеще времето може да се очаква, че и самата агенция ще заработи със закъснение. Основният препъникамък в случая е, че за НАП се търси напълно автономен продукт, вместо примерно да се адаптира съществуващата система в Националния осигурителен институт (НОИ). Или пък да се внедри система, вече намерила приложение в друга държава, която кореспондира с местния модел за събиране на данъчните и осигурителните вноски. Известно е, че до търга за избор на доставчик на софтуер бяха допуснати трима кандидати - гръцката Intracom, канадската Sogema и френската Bull Sa. На практика победителят е ясен, остава само да се подпише договорът за изпълнение, заявиха членове на тръжната комисия. От НАП изтече информация, че избраната компания е френската Bull Sa. Главният недостатък на фаворита в надпреварата бил, че продуктът му не е прилаган за здравните и осигурителните вноски. Освен това няма и достатъчен опит в разработката на подобни системи. С настъпването на развръзката и обявяването на резултатите от търга се очаква най-сетне да приключи и първият етап от сагата по информационното обезпечаване на агенцията по приходите. Селекцията за избор на фирма, която да разработи новата информационна система, стартира преди повече от година. До 14 компютърни фирми, сред които и световноизвестни, беше изпратена покана да участват в разработката на системата. По същото време парламентът ратифицира заем от Световната банка в размер на 31.9 млн. евро, с който да се финансира създаването на НАП. Други 11 млн. евро пък идват по линия на бюджета и като кофинансиране от НОИ и НЗОК. Ако НАП заработи от началото на 2006 г., приходите от вноски и данъци ще се повишат с 15% (около 600 млн. лв. годишно), прогнозира през юли 2003 г. главният данъчен директор Николай Попов. Той заяви, че данъчната администрация работи с антични методи, които не са се променили от 50 години насам. Една от причините за бягство от плащане на налози е архаичният модел на ръчно обслужване, какъвто не съществува в нито една европейска държава. Освен това нашите данъчни служители не били в състояние да обменят данни с колегите си от ЕС за събраните налози в областта на външната търговия и т.н. Дали наистина гордиевият възел за избор на инфомационна система ще бъде разплетен тези дни? Или ще надделеят добрите намерения, с които досега беше осеян пътят до нейното внедряване? За познавачите отговорът е предрешен - времето няма да стигне. Която и да е избраната информационна система, тя трябва да се адаптира към нуждите на новата мегаагенция. Този процес изисква много детайлно описание на всички процедури по регистрация на данъкоплатците и осигурителите, механизмите за доброволно и принудително събиране на данъци и вноски, начините на обжалване на решенията и т.н. За да бъде направено пък всичко това, е нужно парламентът да приеме нов процесуален кодекс за данъчни и осигурителни приходи. Липсата на ясна концепция на политическо равнище може отново да осуети раждането на реално работеща агенция по приходите в страната, твърдят песимистично настроени към идеята, че срокът за старта на НАП ще бъде спазен. Историята на НАП датира от 2002 г. със затварянето на глава Данъчна политика при преговорите с ЕС страната ни е поела изричния ангажимент да организира информационното осигуряване на данъчната администрация. Планираше се след създаването на законодателната рамка за изграждане на агенцията тя да заработи в началото на 2003 година.В най-общи линии изграждането на НАП означава многобройните гишета и опашките пред тях да бъдат заменени от отделни звена под фирмата Данъчноосигурителна администрация. Освен осигуровките за здраве и пенсия там ще се събират и данъкът върху печалбата, ДДС и ДОД. Към момента все още няма решение, но е възможно НАП да събира и местните данъци и такси. Спори се, тъй като големите общини са в състояние сами да администрират налозите, но малките нямат тези ресурси. Така че най-вероятно за задълженията към общините ще се търси соломоновско решение - т.е. общините, които не могат сами да попълват бюджетите си, ще могат да сключват договор, с който да възлагат на НАП тези функции. Според закона за Агенцията по приходите тя ще обединява и всички дейности като регистрация, контрол, събиране, ревизии и принудителни действия на базата на една интегрирана модерна информационна система. В по-голямата си част всички дейности сега изпълнява НОИ. Затова е необяснимо защо в УС на НАП надделя мнението, че за агенцията трябва да се търси напълно нова информационна платформа, вместо да се нагаждат вече съществуващите системи. По принцип идеята за автономия на системата на НАП е правилна, но изисква повече време и пари, коментираха специалисти. Иначе беше възможно, а и напълно приложимо използването на вече изградената система на НОИ, която събира както вноските за пенсии, така и парите, които се трансферират към здравната каса. От услугите на НОИ в това отношение се ползват и частните пенсионноосигурителни дружества, към които ежемесечно се прехвърлят вноските по линия на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.Системата на осигурителния институт е построена на т.нар. модулен принцип, който позволява надграждане на допълнителни функции - в случая, би могло в нея да се вложи и събирането на данъците. Освен това тя е с достатъчен капацитет - да обслужва 18 млн. души. Немалка подробност е, че в нея вече са вложени за софтуер и хардуер около 11 млн. долара (от заем от Световната банка (СБ)). Те са част от общата сума от 24 млн. долара, които СБ отпусна за развитието на института. Ангажиментът за изграждане на такава система присъства в серия меморандуми с международните кредитори. Има отпуснати ресурси от страна на Световната банка и по линия на ФАР. Има и разчети, които сочат, че приходите в хазната ще нараснат с до 15-20 процента. От друга страна, харчовете на бизнеса и гражданите при работата им с администрацията ще намалеят с 30 процента. Около 80 млн. лв. ще спестят икономическите субекти само заради по-късия път по деклариране и плащане на налозите. Но в продължение на 10 години това не се случва.Почти необяснимо е как за това време кабеларките и сателитните програми достигнаха до всяка българска боксониера. Данъчните обаче така и не успяват. Въпреки че именно по този начин ще се преодолеят базови за администрацията проблеми като допотопното обслужване, ниската събираемост, както и откровени измами по декларираните налози. Освен това вместо да плаща данъци по жицата, българският бизнес ще може да бъде ообслужван на принциа one-step-shop (едно гише), който дава възможност борчовете към държавата да се обявяват и плащат на едно място - с една декларация и с един платежен документ.Правителството прие проект за данъчноосигурителен процесуален кодекс, който ще влезе в сила след старта на Националната агенция по приходите (НАП). Нормативният акт е от около 130 страници и отменя всички норми на данъчнопроцесуалния кодекс и кодекса за социално осигуряване в частта им по събиране на вноските. В него са описани и всички процедури, свързани с работата на НАП по събиране на вноските и данъчната регистрация на фирмите и гражданите.Според проекта, гласуван от МС, от 2006 г. ще бъде въведена единна данъчна и осигурителна регистрация на всеки гражданин или фирма. Регистрацията само по Булстат или ЕГН за граждани ще става по служебен път. За целта ще бъдат сравнени около 7.7 млн. записа от информационния масив в НОИ и 4 млн. записа от масива в Главната данъчна дирекция. Така от 2006 г. всички данъкоплатци ще имат данъчноосигурителна сметка. Данъчните и осигурителните задължения ще се установяват с един ревизионен акт. Ревизираните ще се запознават с констатациите преди издаването на акта. Заплащането на задължения ще става само по банков път, с пощенски запис и по ИНТЕРНЕТ. Изключение за кешово плащане ще се прави само за местните данъци. От тази година за големите данъкоплатци ще се въведе облекчено плащане на едно гише. А от 2005 г. през ИНТЕРНЕТ ще се внасят и декларациите за данък печалба и ДОД. Комисия в състав 13 души, сред които служители на Главна данъчна дирекция, Централното управление на Националната агенция по приходите (НАП), представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) определя изпълнителя на информационната система на НАП. Търгът за нея следва процедурите на Световната банка(СБ), които налагат съставяне на кратка листа с предпочитаните кандидати и представяне на финансовите им предложения. Печели кандидатът, представил най-изгодно финансово и техническо предложение на възложителя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във