Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗКЪСВА МЕЖДУ КОРАБОСТРОЕНЕ И ТУРИЗЪМ

На 30 август ще се проведе първото общо събрание на облигационерите на Индустриален холдинг България. По регламент те трябва да са се сдобили с дългови книжа до 2 юли, когато приключи подписката за записване на първата емисия от конвертируеми облигации на холдинга. На събранието в понеделник те ще определят свой представител, който да защитава интересите им. Емисията е на стойност от 5.25 млн. лв. и е за тригодишен период. Книжата носят на своите собственици годишна лихва от 6 процента. Облигациите бяха записани от 13 физически и юридически лица, като седем от тях са акционери на холдинга. С облигационния заем ще се финансират инвестиционни проекти на дъщерни дружества на бившия приватизационен фонд. В момента в неговия портфейл са включени 13 предприятия от машиностроенето, корабостроенето, ремонта на кораби, енергетиката и туризма. Дружествата, в които Индустриален холдинг България държи мажоритарни пакети, са ЗММ България холдинг, Приватинженеринг, Кораборемонтен завод Бургас, Августа Мебел, Елпром ЗЕМ, Сано Меритайм холдинг, Международен индустриален холдинг България, КЛВК, Хидропауър България и Билд 2000. Бившият приватизационен фонд притежава и пакети от още три дружества - Дунав турс (45.01%), Химремонтстрой (25.86%) и Булярд (25 процента). Политиката на Индустриален холдинг България е да закупува акции от дружества, към които проявява дългосрочен интерес, и именно затова предпочита да държи контрола в тях. Една от основните компании в структурата на холдинга е създаденото през 2001 г. ЗММ България холдинг, което притежава почти изцяло най-големите заводи за металорежещи машини у нас - в Сливен, Троян, София и в Нова Загора. Освен тях под крилото на ЗММ България холдинг попадат и дружествата Леармаш и Елпром. Тези предприятия работят предимно за износ. Именно затова - заради неблагоприятния курс на щатския долар, през 2003 г. те реализираха най-големи загуби. Като се има предвид, че около 73% от продукцията на групата се продава извън граница, движението на американската валута има изключително значение за финансовите й резултати. Поевтиняването на долара доведе до намаление на приходите за миналата година на дружествата от групата на ЗММ България Холдинг с цели 18.1% спрямо 2002 г., което в стойностно изражение прави 584 хил. лева. В портфейла на Индустриален холдинг България има и няколко компании от корабостроителния бранш. През последната година най-големи са били инвестициите именно в този отрасъл. Холдингът владее Кораборемонтен завод Бургас, който е един от най-печелившите в групата, и учреденото в края на миналата година заедно с Кораборемонтен завод Одесос дружество Булярд АД. То от своя страна държи 75% от Булярд Корабостроителна индустрия, което беше създадено специално за управлението на активите на Варненска корабостроителница. Останалите 25% от него са в ръцете на Параходство Български морски флот. Инвестициите, които холдингът е направил в Булярд, са 6 млн. лева. От тях 2 млн. щ. долара са осигурени чрез заем от Банка ДСК, срещу който е заложен кораборемонтният завод в Бургас. Освен в този отрасъл, който значително подобри позициите си през последните години на световния пазар, холдингът е обърнал поглед и към един от най-бързо развиващите се сектори у нас - туризма. Той притежава 45.01% от русенското дружество за туристически превози Дунав турс, в което само през първото шестмесечие на тази година е вложил 2.7 млн. лева. Холдингът е сключил договор с другия собственик на крайдунавското дружество - Юнион турс, да следват обща политика в управлението му. В съответствие с него холдингът побърза да отправи търгово предложение към дребните акционери на Дунав турс - естествено с цел то да бъде отписано от публичния регистър. Засега опитът е възпрепятстван от Комисията за финансов надзор, която върна търговото предложение за корекции. Туристическото дружество е собственик на три пасажерски кораба. Двата са построени през 1984 г. и един през 2003 година. Неговата стойност е 10 млн. евро. Те извършват средно по 32 плавания на година по река Дунав. Приват инженеринг - друга компания от структурата на холдинга, има намерение да построи вилно селище край Созопол, което ще струва около 10 млн. евро. То ще е разположено върху 92 дка, които дружеството купи през миналата година. Друго дружество, което е намерило място в портфейла на Индустриален холдинг България - КЛВК, не е осъществявало дейност през 2001 и 2002 година. През 2003 г. то започна да консултира и да посредничи на фирми, които имат желание да участват в международни изложения. Дейността му обаче явно ще се разрасне, след като на 30 юни КЛВК купи недвижим имот от 94 дка в курортния комплекс Шкорпиловци - Изгрев Хоризонт. Стойността му е малко над 2 млн. щ. долара, които е предоставил холдингът. В портфейла на бившия приватизационен фонд е и шуменското мебелно предприятие Августа Мебел. То произвежда предимно за износ - за пазари като Великобритания, САЩ, Германия, Азербайджан, Узбекистан, Армения и Русия. Сано Меритайм Холдинг пък оценява и продава патенти, отстъпва лицензи, в които неговият собственик участва. През 2001 г. Сано Меритайм АД (преименувано на Сано Меритайм холдинг) придоби 80% от капитала на Български корабен регистър чрез приватизационен конкурс, организиран от Министерството на транспорта и съобщенията. Хидро Пауър Инженеринг, в което Индустриален холдинг България държи контролния пакет, работи по проект за изграждане на водноелектрически централи с единична мощност под 5 мегавата. Законът за енергетиката и енергийните ресурси задължава държавата да изкупи цялата произведена електроенергия при преференциални цени. В момента дружеството проучва възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в областта и на други възобновяеми източници на енергия.Индустриален холдинг България възникна през 1996 г. под името Приватизационен фонд България. През 1998 г. то бе преобразувано в холдинг и съответно преименувано. Дружеството е с капитал от 21 млн. лева. Той е разпределен между повече от 94 хил. физически и близо 20 юридически лица, притежаващи съответно 57 и 43% от акциите. Най-големият акционер в Индустриален холдинг България е кипърското дружество Венсайд ентърпрайзис лимитед, което държи 36.31% от капитала. Други 5.84% се управляват пряко и чрез свързани лица от изпълнителния директор на холдинга Данета Желева и изпълнителния директор на Алианц България Холдинг Димитър Желев.Приходите от дейността на холдинга през първото полугодие са 775 хил. лв., докато само година по-рано те са били 229 хил. лева. Това са данните, които показва неконсолидираният му отчет. Печалбата на дружеството за същия период е 630 хил. лв. при резултат от 171 хил. лв. за шестмесечието на миналата година. Инвестициите, които холдингът е направил в дъщерните си предприятия, също са се увеличили значително - от 3.2 млн. лв. за първото полугодие на миналата година до 9.2 млн. лв. за шестмесечието на 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във