Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМАМЕ И МИСИЯ - ДА ОБУЧАВАМЕ БЪЛГАРИТЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

ВАЛЕРИ АЛЕКСИЕВ, ПРОКУРИСТ В ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ И ДЗИ АДВалери Алексиев e роден на 12.07.1962 г. в град Мездра.През 1988 завършва Финанси във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС), София. През 1993-1994 г. работи като директор на дирекция Дългосрочно животозастраховане в ДЗИ.Заместник-председател e на ДЗИ от 1994 г. до 1997 година. От 1997 г. до 2001 г. е изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на ДЗИ ЕАД, а в момента - прокурист в компанията.Преподавател e `в катедра Финанси в Университета за национално и световно стопанство, София по Теория на застраховането, Лично и имуществено застраховане и Презастраховане. Не e женен.Г-н Алексиев, преди месец настъпиха промени в структурата на собствеността на ДЗИ АД. На 19 юли Орел Г Холдинг продаде своя петпроцентен дял. Бихте ли разказали повече подробности за сделката?- Наскоро един от миноритарните ни акционери, Файър бърд хедж фънд е увеличил участието си от 2.5 на 7.5% чрез изкупуване на притежаваните от Орел Холдинг акции. Представители на този акционер присъстваха на проведеното наскоро общо събрание на дружеството, след което поискаха среща с представителите на мениджмънта. Целта беше да се запознаят по-детайлно с годишните резултати и с перспективите пред компанията. Очевидно това, което научиха, ги удовлетворява и те са решили да увеличат своя дял. Като единственото публично застрахователно дружество у нас ДЗИ АД предоставя на инвеститорите резултатите си за одит и контрол всеки месец. Интересът към нашите акции, включително и от чужди инвеститори показва, че работата ни се оценява добре.През 2003 г. ДЗИ бе второ по премийни приходи на пазара на имущественото застраховане, а в животозастраховането е безспорен лидер. За полугодието на тази година обаче отстъпвате първото място на животозастрахователния пазар. Как се обяснява този резултат?- По-точно е да се каже, че през 2003 г. възвърнахме позициите си на втори застраховател в общото застраховане в страната. Тези резултати запазваме и през първото полугодие на 2004 година. При среден ръст на целия пазар от около 20% премийният ни приход по общо застраховане е 50 890 хил. лв., което е ръст от над 65 % спрямо същия период на миналата година. Основните определящи браншове за нас са автомобилното застраховане (ръст над 120 % спрямо 2003 г.) и имущественото застраховане (на физически лица и малки фирми). Сравнително нови за компанията браншове са морското и авиационното застраховане, където ние се утвърдихме като основен застраховател у нас. Достатъчно е да споменем, че само по застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2004 г. имаме сключени над 400 000 полици. Също така ДЗИ - общо застраховане АД за първи път в своята история спечели самостоятелно застраховките на такива крупни клиенти като БМФ, България еър ЕАД, отговорностите на всички летища и т.н. В животозастраховането, по данни на КФН, за първото полугодие на 2004 г. отстъпваме първото място на нашите конкуренти и със събрани премии от 9 200 хил. лв. заемаме второ място. Но сме реализирали ръст от около 10 процента. В същото време конкурентните ни застрахователи твърдят, че имат ръст от 100%, което за всеки специалист в животозастраховането звучи смешно. За да се реализира в този сектор подобен ръст за толкова кратък период, са необходими фундаментални промени в икономиката, в доходите на хората или появата на съществени данъчни стимули. В българската икономика за последното шестмесечие чудеса не станаха, а за данъчни преференции даже не смеем и да говорим. Явно нашите конкуренти, губейки позиции в общото застраховане, пренасочват вниманието на своите акционери от проблемите на дружествата там към измислени резултати в другото направление. За целта се използват някои несъвършенства на счетоводната ни система, връзките с банката в съответната група и взаимоотношенията с компанията майка в чужбина. Дали съм прав, или не, ще се разбере в края на годината, когато се видят резултатите на ДЗИ АД и на нашите конкуренти. Впрочем подобни скокове имаше и в други компании преди няколко години. След това нещата си дойдоха на място. Конкретно за полугодието имаме 9000 новосключени застраховки Живот, 2500 хил. лв. начислени премии по новосключените застраховки, редовност на портфейла 90%, сторно 6 процента. Нека и нашите конкуренти обявят по този начин своите резултати.Как изглежда към момента портфейлът на ДЗИ - Общо застраховане, кои видове застраховки доминират в него и предвиждате ли някакви промени в това отношение?- Българският застрахователен пазар се доминира от автомобилното застраховане. У нас то заема около 60% от пазара, а в портфейлите на някои компании достига над 90 процента. Според западни експерти, това съотношение крие доста рискове за застрахователите, но ситуацията у нас е такава. Делът на автомобилното застраховане в ДЗИ - общо застраховане АД е около 55 % от цялостния ни портфейл. На фона на силното нарастване на премийния ни приход в този бранш през последната година това за нас е добро съотношение. Увеличихме приходите в автомобилното застраховане, както и в имущественото застраховане, а също в транспортното, морското, авиационното и в нови браншове като застраховането на отговорности и финансови рискове. ДЗИ - общо застраховане АД е може би най-комплексният застраховател у нас. Няма вид застраховане, който ние да не предлагаме и да нямаме сключени застраховки по него. Това е стратегията ни и за в бъдеще - да предлагаме колкото се може по-разнообразни продукти на нашите клиенти. В това отношение имаме и своеобразна мисия да обучаваме българските потребители в различните видове застраховане - за съжаление все още непопулярни у нас.ДЗИ печели най-много конкурси, обявявани по Закона за обществените поръчки за застраховане на важни стратегически обекти през 2004 година. Каква е формулата за успеха на компанията в това отношение?- За добро или за лошо, Законът за обществените поръчки съществува. Казвам това, тъй като наши конкуренти, които не успяват в обществените поръчки, непрекъснато се жалват в пресата и по съдилищата ту от закона, ту от възложителите, ту от спечелилите. Ние приемаме нещата такива, каквито са, и се стремим в конкурсите да предложим всичко най-добро, което имаме, на евентуалните ни клиенти. Противно на общоприетото схващане, ние сме убедени, че обществените поръчки не се печелят само с най-ниска цена. Все по-често възложителите наблягат и на качеството на обслужване през срока на договора. За тази цел създадохме специален отдел, който координира взаимоотношенията ни с възложителите. При евентуална щета това улеснява изключително много връзките им с нас. Формалностите са сведени до минимум и плащанията се извършват в най-кратки срокове. Взаимоотношенията ни с Министерството на отбраната (МО) по случаите с убити и ранени наши войници в Кербала са пример за бързина и акуратност при изплащане на обезщетенията. Всички плащания се извършваха в деня, в който бяха представени необходимите документи.Защо се отказахте от застраховането на последния контингент български рейнджъри в Кербала?- Ние сме застрахователи и никога и при никакви обстоятелства не бихме се отказали от сключването на каквато и да е застраховка. Но всяка застраховка има цена, при която може да се сключи. Всяка цена е обект на договаряне между страните. Изхождайки от едногодишния ни опит на застраховател на контингента ни в Кербала, ние предложихме нашата цена, но тя за съжаление не бе приета от ръководството на МО и те предпочетоха друг застраховател. За да отговоря на някои писания в пресата, ще кажа, че цената, която предложихме, не бе по-висока от тази, договорена по съществуващия вече договор.Публикуваният от БФБ-София баланс на застрахователната компания показва, че печалбата на ДЗИ е 40 хил. лв. през първото тримесечие на 2004 г. спрямо 604 хил. лв. за същия период на миналата година. Точно ли е това и на какво се дължи този финансов резултат? - Въпросът е твърде технически, за да може да бъде обяснен с няколко думи. Най-общо казано, спазвайки приватизационната програма, инвестираме значителни средства в обучението и развитието на агентската мрежа и изграждането на нова информационна система, свързваща в единно цяло банковата и застрахователната мрежа. Обновяваме съществуващите си офиси и откриваме нови. Достатъчно е да спомена новите офиси в Бургас, Стара Загора, Силистра, а също така новият облик на централния офис на бул. Цар Освободител в София. Финансовият резултат за полугодието като цяло е добър и ще бъде още по-добър в края на годината.Дружеството предлага безплатни медицински услуги на сключилите в ДЗИ - Общо застраховане застраховка пълно Автокаско с помощта на хеликоптер и линейка. Докъде стигна проектът за предоставяне на бърза помощ по въздуха?- Цялостният продукт в тази област ще бъде представен в средата на септември. Той вече е готов и утвърден от застрахователния надзор. Мрежата в страната също е запозната с него. Идеята е съвършенно нова за нашите условия и означава съчетаване в един пакет, съчетаващ продукти от животозастраховането, асистанс услугите и здравното осигуряване. Той ще се предлага на различни нива и с различно покритие от мрежата на ДЗИ, от банката и от осигурителните посредници.Между ДЗИ БАНК и ДЗИ има симбиоза - банкиране и застраховане в полза на клиентите. Какъв е рискът при застраховката на кредитополучател, ако злополуката е предизвикана от терористичен акт?- При застраховките на кредитополучатели покриваме всички рискове, включително и вреди, причинени пряко или косвено от терористични актове. Дълго време застрахователите изключваха тероризма от полиците. Но когато се разшири значимостта на явлението, в доста страни той беше въведен като задължителен риск по някои полици, особено в имущественото и рисковото застраховане. В тези страни не може да продавате такива полици, ако в тях не е включен и рискът тероризъм. У нас това все още не е направено, но ДЗИ, като водещ застраховател откликва на потребностите на клиентите и във все повече свои полици включва като допълнително покритие и риск тероризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във