Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМАМЕ ДОБРИЯ ШАНС ДА ВЗЕМЕМ МЕРКИ НАВРЕМЕ

Николай Горчилов, маркетинг - директор на Орбител АДСлед падането на монопола на БТК на 31 декември 2002 г. компанията ще остане фактически монополист още дълго. Нито лицензирането на алтернативни оператори, нито изграждането на инфраструктура в страната може да стане толкова бързо. Освен това европейската практика показва, че бившите монополи запазват значително пазарно влияние години след либерализирането на пазара. Ние имаме добрия шанс да вземем мерки навреме, с новия Закон за далекосъобщенията, чиято основна задача е да създаде конкурентна среда за телекомуникационния пазар. Това обаче изисква диалог между администрация, браншови организации и бизнес.Новият закон трябва да задължи БТК да предоставя на своите конкуренти услуги за пренос при същите условия, както за собствените си клиенти или за своите дъщерни компании. В подкрепа на това становище е регулацията на Европейския парламент и Съвета на Европа за освободения достъп до последната миля от 5 декември 2000 година. Законът трябва да гарантира също така, че всеки оператор, който отговаря на минимален набор от технически изисквания, може да свърже мрежата си с тази на БТК и другите оператори при равни публични условия. За да бъде предпазен пазарът от дъмпинг на компании със значително влияние, е необходимо те да бъдат задължени да предоставят услугите си на разходно ориентирани цени. Според европейската практика в този случай пазарният дял трябва да се разглежда по услуги.Възможна е и ситуация, при която има промени в Закона за далекосъобщенията, но няма адекватни нормативни актове за неговото приложение - например процедури за лицензиране на телекомуникационните оператори. Това би довело до блокиране на работата на сектора и би създало предпоставки за злоупотреба с монополното положение. Тази хипотеза би била по-лоша от регулирания монопол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във