Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМА ЛИ НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА, ЩЕ Я ИМА И ДЪРЖАВАТА

Г-н Вапирев, на 18 април във Виена страните членки на МААЕ обсъдиха втория ни национален доклад по ядрена енергетика. Какви са първите отзиви?- Във Виена се опитахме да представим всичко, което е направила страната за повишаването на ядрената ни безопасност - както по въпросите, повдигнати в първия национален доклад от 1999 г., така и за бъдещите ни намерения. Докладът беше оценен изключително позитивно от представителите на всички страни. Нямаше нито една забележка. Бяха зададени около 30-тина въпроса, на които ние отговорихме пълно и изчерпателно (б.ред. - българската делегация на представянето във Виена включваше още министъра на енергетиката Милко Ковачев, председателя на енергийната парламентарна комисия Веселин Близнаков и БСП-депутата Румен Овчаров). Изводите са, че България е направила изключително много и е постигнала високо ниво на ядрената си безопасност. Записите в заключителния документ от представянето могат да са допълнителен аргумент на нашите политици.Едни от най-сериозните забележки на МААЕ бяха към регулаторния орган. - Основните изисквания бяха за независимост и компетентност на регулатора. Става въпрос както за финансова самостоятелност, така и за независимост от политическите сили и от изпълнителната власт. Досегашният регулатор - Комитетът за използването на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), няма тази независимост, защото в него влизат 18 заместник-министри, а повечето от тях са много далеч от ядрената безопасност. Досега те определяха политиката на ядрения регулатор. За последните седем години пък по чисто административни причини са сменени седем председатели на КИАЕМЦ. В новия закон предлагаме председателите на регулаторните органи да са с мандатност поне от пет години и да могат да заемат този пост максимум два мандата. Така до голяма степен ще бъде решен въпросът с политическата независимост. Финансовата самостоятелност пък ще се гарантира чрез разпределение на приходите на бъдещата агенция по ядрено регулиране.Преди години много се дискутираха заплатите в КИАЕМЦ, изнесе се доста противоречива информация... Какви са сега те?- Това бе една от основните забележки, поставени от МААЕ към българския регулиращ орган: какво е заплащането на експертите и специалистите в него. Според препоръките, то трябва да е съизмеримо с това на работещите в енергийния сектор и в атомната електроцентрала. Смятам, че сме изпълнили и това изискване. Заплащането е около 70-80% на това, което се получава в звеното по инженерна поддръжка на АЕЦ Козлодуй. За подпомагане на регулаторния орган сме разработили три проекта с ЕС и един доста обстоен с МААЕ. Така че през следващите четири или пет години ще успеем да достигнем едно добро ниво. Работим активно и по инспектората на КИАЕМЦ. През тази седмица правителството одобри новата структура на комитета, в която инспекторатът е увеличен с нови 22 щатни бройки. Освен това със съдействието на МААЕ решихме към него да направим специален учебен център. Имаме амбиции той да стане регионален.Доколко програмата за модернизация на блокове III и IV на АЕЦ, която в момента приключва, е повишила тяхната безопасност? Съответства ли на нивото, изисквано от Европа?- Очакваме до края на годината да излезе новият доклад за техническата обосновка на безопасността на двата реактора. Ориентирали сме се към независими експерти от Германия, Франция и Финландия. Едва след като видим техните оценки, можем да правим по-категорични заключения.А според вас лично?- Разбира се, че безопасността на блоковете е повишена. Бяха въведени толкова много защити, колкото никъде по света. Направихме и една огромна нова система - вихрово-струен кондензатор. Той компенсира последния проектен недостатък на блоковете. След въвеждането му, ако се скъса главен тръбопровод, радиоактивната пара остава затворена в една изцяло пасивна система, без никакви електрически връзки. Това изолиране е напълно надеждно и гарантира абсолютното неутрализиране на каквато и да е авария. Освен това стоманата на първия контур и при двата реактора е с много високо качество. Практически тя е нечуплива. Така че двата блока сега са двойно осигурени.Докога може да продължи експлоатацията им? Или по-точно какви срокове можем да защитаваме пред Еврокомисията в Брюксел?- Засега физически ограничения за експлоатацията им няма, защото няма някакъв лимитиращ фактор. Корпусите не са лимитиращ фактор. Те и при двата блока имат все още достатъчно ресурс. Световната практика е след определени работни цикли всеки корпус да се отгрява. Едно такова отгряване дава около петнадесет години допълнителен живот. Колкото до преговорите с Брюксел, те ще са чисто политически и задължително ще бъдат подплатени от експертни анализи. Всички ние в КИАЕМЦ ще работим максимално активно, за да приключим с професионалните си оценки. Напълно обективни, разбира се.Можем ли да очакваме добри новини от решаващата мисия на МААЕ в Козлодуй през юни?- Задачата на тази мисия е да направи комплексна проверка и техническа обосновка на безопасността на централата в Козлодуй. За нея основно се готви АЕЦ. Ние ще бъдем наблюдатели и ще ползваме резултатите за нашите оценки и препоръки. Ще се оценява както експлоатационната, така и проектната безопасност на реакторите. Както вече казах, последната силно се промени. Колкото до първите два реактора, принципно не съществува възможност, дори и след модернизация, те да бъдат доведени до сегашното състояние на четвърти блок. Проблемът обаче е чисто инженерен. Цената на разработените мерки не е голяма и приблизително се покрива от половингодишната работа на един блок.Как ще коментирате строежа на втора атомна в Белене?- Въпросът има два аспекта. Първо, не бива пускането на АЕЦ Белене, което в най-добрия случай може да стане след десетина години, да се обвързва по какъвто и да е начин със сроковете за затваряне на малките блокове в АЕЦ Козлодуй. Не знам защо някои хора го правят. Второто е, че една нова ядрена мощност ще даде перспектива на държавата, ще даде надежда на младите хора, ще подпомогне висшите учебни заведения и научноизследователските институти. Определено мога да кажа: има ли нова централа, ще я има и държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във