Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИКОНОМИКАТА В ПРЕДИЗБОРНОТО ПЛАТНО

ПЛАТФОРМИТЕ ЗА БЪДЕЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ СА ПРАВЕНИ ПОД ИНДИГО. ВСИЧКИ ОБЕЩАВАТ НИСКИ ДАНЪЦИ, ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, ПОВЕЧЕ СВОБОДА ЗА БИЗНЕСА, ПО-МАЛКО ДЪРЖАВА, ТВЪДЯТ ЕКСПЕРТИТЕОсъзнават ли кандидатите за властта, че 25 юни не е началната дата на новото икономическо летоброене? Че часовникът си върви и времето за политическата реторика изтича.... Да се четат предизборните програми на политическите партии по правило е скучно занимание. Не само поради общата фразеология, клишетата на хартия, уловките за наивници. А най-вече заради липсата на реализъм и конкретни мерки в съответните области.Държавите с развити икономики например обмислят дълго великанските си стъпки към по-ниски данъци, съгласуват ги със заинтересованите, изчисляват очакваните ефекти. Докато у нас промените във фискалната област се поднасят като политически сюрприз, като подарък от страна на властта. Точно затова отправените в бързината обещания обикновено не се случват. Но пък са направенипо капъп и преливат от щедрост Не прави изключение и кампанията на политиците за избори'2005. Под лозунга Един за всички, всички за един Коалиция за България обяви своите Десет ангажимента за социално отговорно управление. Левицата предвижда увеличаване на доходите до 2009 г., като минималната работна заплата в държавния сектор достигне 270 лв., а средната - 600 лева. Обещава се още работните заплати в бюджетната сфера еднократно да се повишат от 1 януари 2006-а с 20 на сто. Сред основните цели на БСП е постигането на ускорен икономически растеж - от 6 на сто през 2006-а до 8 на сто през 2009 година. Пиронът в данъчната политика е нулева ставка при ренвестиране на печалбата. Предвижда се средствата от приватизацията да отиват в инвестиционен фонд, приходите от който да са за повишаване на пенсиите.Алхимиците от червения фронт обмислят и разкриването на не по-малко от 240 хил. нови работни места, което да доведе до намаляване на безработицата под 10 на сто. Планира се повишаване на средствата за образование с тенденция до 2009 г. делът им да достигне 5.8 на сто от брутния вътрешен продукт, а за здравеопазване да нараснат до 6 на сто от БВП. БСП се ангажира още държавата да поеме част от жилищните кредити за млади семейства, ако до пет години от сключването на брака имат две деца. В платформата си Коалиция за България потвърждава позицията си незабавно да изтегли българския контингент от Ирак след спечелването на изборите.НДСВ избра мотото Силна икономика, високи доходи, сигурност за всеки и щедро предвиди средната работна заплата в България до края на следващия мандат да достигне 500 лева. Царската партия планира безработицата да падне под 10 на сто ръстът на БВП да е 8 на сто, а инвестициите - 6.3 млрд. евродо 2009 година.Финансистите от екипа на Симеон Сакскобурготски се ангажираха постепенно да бъдат въведени принципите на плоския данък за доходите на физическите лица, като намалят скалите на облагане до три: 0, 9 и 19 процента. Другият анжажимент на НДСВ в тази област е намаляване на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване от 3 до 5 пункта. Освен това до 10% от осигурителните вноски да се прехвърлят в частните пенсионни дружества по личните сметки на хората. Така се планира жълтите пенсии да достигнат 75% от работната заплата. Парите за старини ще скочат още със създаването на специален - Сребърен фонд, чиито източници ще са приходите от приватизационни сделки, от лицензионни такси, от излишъка от бюджета, както и от фискалния резерв. Цели 2 млрд.евро инвестиции в сектора на комуникациите обещава да направи НДСВ при спечелването на следващ мандат. Парите ще се инвестират в създаването до края на 2006-а на ново поколение услуги на пазара на мобилните комуникации и масово въвеждане на широколентов ИНТЕРНЕТ в училищата и университетите.В селското стопанство се предвижда довършване на националния кадастър, както и стимулирането на регионалната и секторната комасация. А в здравеопазването - мобилни екипи за медицинска помощ в по-труднодостъпните планински райони. България - това си ти!, заявяват в платформата си Обединените демократични сили. Обещанията им са постигане на 8-10 на сто годишен икономически растеж, намаляване на безработицата до 8% и реално покачване на доходите с 10 на сто всяка година. ОДС предвижда оттегляне на държавата от икономиката чрез намаление на преразпределението през бюджета до нива от 30-35% от БВП. Това ще стане, след като държавата се разтовари от неприсъщи за нея дейности в областта на транспорта, енергетиката, топлофикацията, водоснабдяването и съобщенията и от управлението на собственост. Тя ще изпълнява в целия им обем дейностите по правораздаване, сигурност, отбрана и външна политика.Благодарение на политиката на икономическа ненамеса от страна на ОДС в ръцете на бизнеса ще останат допълнително поне 2 млрд. лв. всяка година за инвестиции и разкриване на нови работни места. Освен това при управлението на ОДС ДДС ще падне до 18%, данъкът за физическите лица ще намалее средно с 5 на сто, а корпоративният данък - до 10 на сто. Ще се премахване и 7-процентният данък върху дивидентите. Основният коз в предизборната платформа на Обединените демократични сили е модернизацията на образованието, в което ще се инвестират до 5-6 на сто от БВП. Партията на Надежда Михайлова се кълне, че ще работи за свикване на Велико Народно събрание, което да приеме необходимите конституционни поправки, след което окончателно да се саморазпусне. Тежката артилерия на Иван Костов е достигане на средна работна заплата от 600 лв. и средна пенсия от 300 лева. Под мотото За силна България в обединена Европа Демократи за силна България обещават, че ще създадат условия за личен просперитет, бързо нарастване на доходите и икономически растеж от 7-8 процента годишно. Това ще се постигне чрез намаляване на общото данъчно-осигурително бреме с поне 15 пункта, съкращаване на броя и нивата на стъпалата в скалата за облагане на доходите, намаляване на ДДС от 20 на 18 на сто. Освен това ДСБ застъпва тезата, че държавата трябва да инвестира публичните средства предимно в инфраструктурата и смята да премахне ограниченията върху частните вложения в обекти с инфраструктурно значение. При бъдещо управление на ДСБ ще се преразпределят под 35 на сто от БВП, като разходите за бюрократични административни процедури ще бъдат намалени драстично. Това ще се постигне чрез поддържането на строга финансова дисциплина, премахване на административните бариери пред предприемачеството, подобряване на условията за икономическа предвидимост, макроикономическа стабилност и увеличаване на инвестициите. Повече пари от бюджета ще бъдат разпределени за сигурността и правораздаването, ако кормилото на управлението попадне в ръцете на Демократи за силна България. Партията декларира решимост за провеждане на съдебната реформа и промени в конституцията, свързани с намаляване броя на депутатите и премахване на имунитета им, промяна на структурата на съдебната власт, избиране на главния прокурор от парламента и премахване на Великото Народно събрание. Движението за права и свободи отправя към избирателите посланието Нови възможности - ново качество на живот. И залага основно на продължаване на хармонизирането на нормативната уредба на българското земеделие с европейската с идеята за ефективно усвояване на структурните фондове. ДПС смята да заложи на технологично обновление на аграрния сектори комасацията на земята, поощряването на производството на лечебни растения и екологично чиста земеделска продукция. В предизборната си програма движението се обявява за интеграция на малцинствата - изучаване на майчиния език като условие за съхранение и развитие на самобитната им култура. В програмата му е залегнало и развитието на секторната политика. Намеренията са да се изведе туризмът като приоритет и да се преодолеят различията в социално-икономическото развитие на регионите в страната. Акцентира се и върху образователните реформи, както и на възможността за получаване на висок образователен ценз на българските младежи. Средна пенсия от 250 лв. обещават в програмата си от Български народен съюз. Техни приоритети са леката промишленост, туризмът и...насърчаването на българското строителство в чужбинаПод мотото Българинът заслужава повече БНС издига идеите за българската земя, патриотизма и възраждането на предприемачеството. Предвижда се поддържане на 8 на сто икономически растеж, на 3-процентен бюджетен дефицит и нарастване на средната работна заплата към 2007 г. до 680 лева. Освен това БНС се ангажира да намали търговския дефицит до 5% от БВП и безработицата до 10 процента.Средносрочната цел на Новото време е достигане на икономически растеж от от 8-9 на сто на годишна база и ограничаване на безработицата до 8.5-9 на сто. В програмата на партията е заложено да бъде въведен плосък данък върху доходите на физическите лица, а ставката по ДДС да се намали до 18 на сто.Под шапката на общо управлениеда минат здравното и социалното министерство, предлагат нововремци. А също незабавна структурна интеграция на Генералния щаб в Министерството на отбраната. Друго обещание на таралежите е завършването на реформата в наказателното правораздаване до ноември тази година, като приоритетна задача за бъдещия парламент е приемането на нов Наказателнопроцесуален кодекс. каре:Емил ХЪРСЕВ, Федерация на свободния бизнес: Ясно е, че такава млада формация като нашата не може да претендира, че ще поеме управлението. Наивно и глуповато ще е да твърди, че трябва да направи програма как ще управлява бизнеса. За нас е много важна идеята, че въобще бизнесът може да мисли държавнически, без да напуска позициите си. Независимо какви ще са резултатите от тези избори ние ще сме направили много, за да постигнем тази своя програма, т.е. да научим бизнесът да мисли не от гледна точка на касата и на своя бакалски тефтер, а от гледна точка на държавата. Едва ли ще намерите собственик на българска фирма, който да твърди друго от това, че държавата веднага трябва да намали своето участие в преразпределението на БВП. Тя може да участва в преразпределението, като го организира, но не и като непременно го канализира. За нас пазарът е средата, в която ние живеем. Пазарът е конвенцията, която ни позволява да работим като икономически самостоятелни субекти, независими и нежелаещи да зависят от държавата и от волята на политици. Разбира се, ние сме за намаляване на данъчните ставки, за пропорционално облагане, стига да е възможно и най-важното - за намаляване на разрешителните режими с 50-60 процента. Според нас това може да стане веднага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във