Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Идва редът и на кеновете и на бутилките

Предизвикателствата пред оползотворяващите отпадъците организации през 2018 г. са свързани с пакета от изисквания за прилагане на  т.нар. кръгова  икономика* (преработка на отпадъците). Той предвижда намаляването - до почти пълно премахване, през 2030 г. на пластмасовите опаковки за еднократна употреба и активно използване  на биоразградими материали в опаковките. Фокусира се също така върху рециклирането на материалите и в частност върху премахването на опасните вещества и замърсителите в  опаковките. Пакетът за кръгова икономика има конкретни  цели. Така например изискванията са през 2030 г. всички пластмаси да са рециклируеми.

Едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента такава цел не е била поставяна. Причината е  нарасналата употреба  на т.нар. кенове за бира и безалкохолни напитки. В останалите европейски страни все повече се използват такива опаковки и се превръщат в голям проблем. Освен това при общата преработка с другите метали алуминият обърква процеса на металургичните предприятия и затова вече се изисква  отделно оползотворяване на отпадъка. Докато рециклирането на метали като цяло до 2030 г. трябва да се увеличи с 35%, то алуминият вече е изваден като отделна квота. Според пакета "Кръгова икономика" до 2030 г. страните членки трябва да събират и рециклират поне 85% от този вид опаковки при квота 0% в момента. Това на практика означава всеки продаден кен да бъде събран разделно и обработен.

В България кеновете не са толкова широко разпространени, затова експертите отбелязват, че ще се наложи да се изкупува алуминий от депата за метали, за да се изпълни квотата, заложена от Европейския съюз. През последните години пивоварите у нас обаче отчитат, че при този вид опаковки има най-голям скок в потреблението. Потребителите са привлечени от това, че те са с ниска цена, удобни за пренасяне и за употреба.

Подготвяйки се за въвеждането на новите изисквания, заложени в пакета на Европейския съюз "Кръгова икономика", от "Екопак България" предвиждат инвестиции за 1.2 млн. лв. за  изграждане  на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София. Тя ще може автоматично да отделя алуминия в опаковките. Тази линия за сортиране ще може да отделя и RDF, т.е. всичко, което отпада при рециклиране на пластмаси - чашки, лъжички и всички тези неща, които по принцип не могат да се рециклират, но могат да се изгарят. Но този отпадък няма да се изгаря в столичния завод или в ТЕЦ-а на София, а в циментовите заводи, където това ще става при температура 2000°C и е абсолютно безопасно за здравето на хората.

В пакета "Кръгова икономика" се говори и за капачките на пластмасовите бутилки, като се изразява становище, че те трябва да са с винт и да са неотделими от гърлото на бутилката. Причината е, че като са свободни, попадат по-лесно във водите и в крайна сметка отиват в моретата и океаните. Натрупването им  в последните години е замърсило много световния океан и е причинило смъртта на много водни видове.

Друго  предизвикателство  пред бизнеса в контекста на новите изисквания за намаляването на употребата на пластмасовите опаковки, е свързано с екодизайна. Отсега се мисли какво да се премахне в една опаковка така, че тя да е по-олекотена, или пък как да се премине към използването на биоразградими отпадъци при изработката й.

Пакетът "Кръгова икономика" на Европейската комисия до 2030 г. все още няма задължителен характер, но нищо не пречи скоро да се подготви нова директива и всяко правителство да се принуди да наложи продуктови такси и върху кеновете.

Основен проблем с опаковките в България са е липсата на депозитна система и нежеланието на търговските обекти да изкупуват празен стъклен и пластмасов амбалаж. Въвеждането на депозитната система обаче среща съпротива от организациите за разделно събиране, тъй като по този начин те ще загубят част от бизнеса си.

 

* Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и за всички нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във