Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИДВА МОДАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ

За 2004 г. КАТ е издал наказателни постановления за 2.4 млн. лв. на водачите, които не са имали задължителната застраховка Гражданска отговорност, съобщи на Пролетния банков форум на Асоциацията на търговските банки (АТБ) в Пловдив Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Тези пари би трябвало да бъдат събрани в съответния фонд Гражданска отговорност, за да покриват всяка евентуална щета, ако причинителят й няма такава застраховка. Парадоксът е в това, че досега са платени само 14 хил. лв. от тях, а останалите 2.386 млн. лв едва ли ще бъдат събрани някога от някого. Според Апостолов автомобилните застраховки ще имат наистина голям потенциал, когато и Асоциацията на българските застрахователи, и КАТ успеят да синхронизират усилията си и да постигнат европейските нива - около 90% от водачите на МПС да бъдат снабдени със задължителна Гражданска отговорност. За 2004 г. само половината (около 50-55%), от моторизираните българи са били застраховани. Председателят на КФН съобщи, че във висшите управленски финансови среди усилено се дискутира по какъв начин да бъде създадена единна и централизирана система, която да интегрира хората, които нямат такава застраховка. С присъединяването на България към Европейския съюз се налага промяна и в нормативната база, регламентираща застрахователния бизнес. На дневен ред е кодифицирането на цялото законодателство за застраховането. В момента то е регламентирано в три норми - за застрахователното дружество, за общото застраховане, за животозастраховането и здравното застраховане. Те вече са обединени в единен проект за Кодекс на застраховането, в който ще има четири основни глави - застрахователен договор (третиран сега в Търговския закон); учредяване и функциониране на застрахователно дружество; третият раздел ще е посветен на държавния надзор върху застрахователните компании и четвъртият ще е за задължителното застраховане. Европейските страни, членки на ЕС, имат различен брой задължителни застраховки - средно около 27, обясни Апостол Апостолов. В България на този етап те са само единадесет. С наближаване на датата за присъединяване на страната в ЕС броят на различните професии, за които ще се изискват задължителни застраховки, постепенно ще нараства, целта е да бъдат гарантирани техните клиенти и пациенти. Подготвеният от КФН проект за Кодекс на застраховането е одобрен от Министерския съвет и вече е внесен в Народното събрание. Може би Европейската комисия няма да драматизира проблема, но при всички случаи много прецизно ще наблюдава застрахователния сектор в България, защото извън банките в него са акумулирани най-много средства - около 1 млрд. лв. като резерви и около 800 млн. лв. като премиен приход за 2004 г., при това при наполовина реализирана задължителна застраховка Гражданска отговорност, подчерта Апостолов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във