Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И В ЕВРОСЪЮЗА ИЗЧЕЗВАТ ПАРИ ПО ПРОГРАМИ

Хуан Мануел Фабра Вайе, председател на Европейската сметна палата, пред в. БАНКЕРЪГ-н Вайе, смятате ли, че като върховен контролен орган на Европейския съюз Европейската сметна палата има по-особена роля по отношение на посттоталитарните общества в страните кандидатки за членство?- Тези страни живеят в трудни условия. Понеже съм испанец, не би било честно, ако ви кажа, че познавам положението у вас. В действителност ние в Испания не сме изживели трудностите, свързани с тоталитаризма, такъв, какъвто е бил тук в България. Ние нито за миг не сме губили свободата си, например в търговията. Може да ви се стори твърде материалистична идеята, но търговията стимулира развитието на всичко останало. Свободната търговия определя начина на мислене, на действие и на развитие на семейството, а в крайна сметка това определя и манталитета на самия гражданин. Истината е, че посттоталитарните общества в някаква степен се различават (не ми харесва думата изостават) от развитието на обществата в западните държави. Но от друга страна, те имат огромно желание да станат европейски. Географски те са част от Европа и се стремят да принадлежат към нея във всяко отношение и на всяко равнище. Любопитен е фактът, че България е една от малкото страни, които полагат най-големи усилия да достигнат европейските нива възможно най-бързо. Правят впечатление усилията на всички ваши институции.Най-общо казано, ролята на всяка сметна палата е да контролира как се харчат парите на данъкоплатците. В този смисъл как определяте приоритетите на Европейската сметна палата?- За да контролираш харченето на парите, първо трябва да ги събереш. Ние упражняваме контрол върху събираемостта и преразпределението на средствата. Но има една функция, която е по-важна - да придадем демократичен характер на начина, по който се използват парите. Ние изработваме отчети, така че законодателната власт да разполага с нужната информация при вземане на решения. Нещо повече, ние упражняваме контрол не само върху числата - контролираме и как точно се управляват средствата, дали с тези пари не би могло да се направят повече и по-добри неща. В България лицата, заемащи висши държавни длъжности, обявяват своите имущества и доходи съгласно Закона за публичния регистър. Как става това в Европейския съюз?- В наше време е естествено във всички страни политиците и лицата, заемащи високи длъжности, да декларират своето имуществено състояние. Единствената дискусия се води по въпроса до каква степен то трябва да се разгласява. Има държави, в които имуществените декларации се публикуват в ИНТЕРНЕТ. Ние в Испания сме по-дискретни. Испания е страна, в която съществува тероризъм, в която ежегодно има отвличания и жертви, причинени от престъпни елементи, опитващи се да извлекат парични облаги от тези декларации. Ето защо доходите у нас се декларират, но те остават в ръцете на председателя на парламента. В определен момент той може да използва тази информация. Такова деклариране на доходи и имущества съществува във всички европейски страни. Има ли случаи, когато изчезват средства, отпуснати на страни членки на Евросъюза по линия на различни програми? - Да, има такива случаи, но смятам, че техният брой непрекъснато намалява.Ако приемем, че глобализацията на света означава и глобализация на корупцията, в състояние ли е върховната одитна институция на Европа да ограничава тези процеси?- В действителност Европейската сметна палата само контролира изразходването на европейския бюджет. Съгласен съм, че глобализацията на света води и до глобализиране на корупцията. Но е пределно ясно, че ние не бихме могли да извършваме каквато и да било контролна дейност, ако нямаме подкрепата на националните сметни палати на държавите от Стария континент. Осемдесет процента от европейския бюджет минават през националните бюджети на страните членки на Общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във