Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ТУРИЗМЪТ ЩЕ СЕ РАЗДЪРЖАВЯВА НА БОРСАТА

Агенцията за приватизация ще предложи на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти или срещу пари държавните дялове от девет туристически компании. Те са разпределени в два пула. В Туризъм 1 са включени 14.7% от капитала на Езтур АД, 19.2% от Зографски АД, 18% от Интертравълсървиз АД и 100% от Калотина - Балкантурист ЕАД. В Туризъм 2 влизат 5.5% от акциите на ГХ Велико Търново АД, 15.75% от Щерев Тур АД, 16.65% от Калиакра Хотелс АД, 6.9% от Сердиком и 10.75 от Рига хотелс. Акциите на дружествата Зографски, Интертравълсървиз, Калотина - Балкантурист, Сердиком и Рига хотелс ще се предлагат срещу пари, а останалите - срещу компенсаторки. Агенцията за приватизация вече обяви конкурс за инвестиционен посредник, който да ги пласира. Офертите ще бъдат оценявани по първоначалната продажна цена на акция от всяко едно дружество, по началния и крайния срок на публичното предлагане, както и по неговата продължителност. Кандидат-посредниците трябва да изготвят и схема за продажбата на акциите, както и подход за привличане на инвеститори. Само една от предложените туристически компании е изцяло държавна собственост - Калотина - Балкантурист. Досега икономическото министерство е направило два опита да я продаде, и то още през 2000 г. - чрез преговори с потенциални купувачи и чрез конкурс. При втория опит е бил предложен пакет от 80% от капитала на дружеството с начална цена 192 хил. щ. долара. Специално за приватизацията на Калотина Балкантурист инвеститори са създали две дружества - Балкантур Калотина и Калотина Балкантурист 99. Въпреки това компанията е останала непродадена. Тя е създадена през 1990 г. като правоприемник на част от активите и пасивите на Балкантурист. Занимава се с вътрешен и международен туризъм, с външна и вътрешна търговия, включително и на конвертируема валута. Дружеството се управлява от Татяна Вътева, която е и член на бордовете на директорите на Парк хотел Москва и Слънце Стара Загора БТ.От небезизвестната компания Зографски, мажоритарен собственик на софийския хотел Кемпински Зографски, на фондовата борса ще бъдат предложени 19.2 процента. Основният дял (80%) от акциите й бяха продадени още на 14 декември 1994 г. за 65 млн. г. марки, които са платени с облигации по външния дълг на България. Купувач на някогашния хотел Витоша - Ню Отани бе е немският предприемач от български произход Иван Зографски и дружеството взе неговото име. В двата пула се забелязват три компании, в които съществени дялове притежава Ем Джи. Сред тях е дружеството Интертравълсървиз, от което на инвеститорите ще бъдат предложени 18 процента. Петдесет и седем на сто от неговия капитал са приватизирани за 14.6 млн. лв. на 25 януари 2002 г. от Балкантурист, чийто мажоритарен собственик е Ем Джи. Интертравълсървиз е приключило миналата година със загуба от 513 хил. лв., а за 2002 г. тя е била 400 хил. лева. Приходите от дейността на дружеството са едва 58 хил. лева. Най-примамливият актив е бившата морска резиденция Перла. От другата компания Гранд хотел Велико Търново, в която също доминират структурите от империята на покойния Илия Павлов, ще бъдат приватизирани 5.5 процента. По линия на масовата приватизация през 1997 г. офшорката от Лихтенщайн Мегават инвест Лимитид (свързана с Ем Джи) купи 9.91% от акциите на туристическото дружество. Последва увеличение на капитала й, от което делът на лихтенщайнската фирма нарасна значително. Изпълнителен директор на дружеството е Пламен Караджов. То се представлява и от Недялка Сандалска. Гранд хотел Велико Търново е изпратило 2003 г. също със загуба от 162 хил. лв. - малко по-добре от 2002 г., когато отрицателният финансов резултат е бил 469 хил. лева. Приходите от обичайната дейност на дружеството за миналата година са били близо 2 млн. лева. От Сердиком на борсата ще се продават 6.7 процента. То също е включено в активите на Ем Джи. През 2000 г. Комерс Тръст, собственост на Ем Джи Елит холдинг, купи 53% от книжата на Сердиком за 5.2 млн. щ. долара, а други 22% холдингът притежава пряко. Сердиком привлича интереса на инвеститорите с дяловото си участие от 19.66% в столичния Грандхотел България. И това дружество, доминирано от Ем Джи, е приключило миналата година със загуба от 111 хил. лв. (за 2002 г. тя е била 179 хил. лева). Приходите от дейността му пък са едва 272 хил. лева. Езтур - Правец е създадено през 1990 г. като правоприемник на част от активите и пасивите на Балкантурист. В момента собственик на 50% от капитала му е Тера Тур Сервиз ЕООД, в което съдружници са Красимир Дюлгеров и Люба Панайотова. Държавното участие, което се предлага на борсата, е 14.7%, а останалите акции са в ръцете на 373 физически лица. Компанията се управлява от Румен Гунински. Счетоводните й отчети показват, че миналата година не е била особено добра и за нея. Загубата й е била 260 хил. лв. (все пак по-малка, отколкото през 2002 г.), когато нейният размер е 308 хил. лева. Приходите на компанията за миналата година пък са 614 хил. лева. Държавният дял (15.75%) от капитала на карловското дружество Щерев Тур (бившето Роза Тур) също ще се приватизира на фондовата борса. Мажоритарният пакет от 60% бе продаден още през 2000 г. на едноличния търговец Щерю Щерев срещу 260 хил. щ. долара. Само година по-късно Щерю Щерев придобива още 20% от дружеството за 86.7 хил. долара. На инвеститорите ще бъдат предложени 16.65% от Калиакра Хотелс - Каварна. Делът за продан от русенската туристическа компания Рига хотелс е малко по-малък - 10.75 процента. Тя се контролира от Трансконтинентал холдинг, който купи 78% от капитала й през лятото на 1999 г. за 1.2 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във