Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И РОДИНА РАЗКРИ ТАЙНИТЕ СИ

Спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания Родина е на пето място сред фирмите в бранша по размер на управляваните активи (12.487 млрд. лв.) в доброволния си пенсионен фонд. Това съобщи служител от дружеството специално за БАНКЕРЪ. В класацията на пенсионните дружества по този показател преди Родина се нареждат ПОД Алианц България (105.3 млрд. лв.), Доверие (29.259 млрд. лв.), ЛУКойл Гарант (15.397 млрд. лв.) и Ай Ен Джи ПОД (12.705 млрд. лева). Родина явно доста е разширила дейността си, защото през 2001 г. в същия фонд са били включени активи за 7.232 млрд. лева. В професионалния фонд, където се осигуряват хора, работещи първа или втора категория труд (което ще рече работа при вредни условия), активите са нараснали почти двойно - 2.782 млрд. лв. към края на 2002 г. при 1.597 млрд. лв. за 2001 година. Във фонда за доброволно универсално осигуряване на Родина, който започна да действа от началото на миналата година, са натрупани активи за над 2 млрд. лева. Доходността, която дружеството е реализирало при управлението на активите на своя универсален фонд за 2002 г., е 10.73 процента. По данни на управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор обаче стойността на този показател е 9.71 процента. Фондът на трудещите се при неблагоприятни за здравето условия пък има доход от 11.05 процента. Цифровото изражение на тези проценти обаче не се разпределя директно в индивидуалните партиди на гражданите (б.а. - нещо като личните им касички), тъй като преди това се удържа инвестиционна такса - 10% от дохода в доброволния фонд (ДПФ) и 1% от стойността на активите в универсалния фонд (УПФ). Така на практика от доходността в ДПФ, която е 11.80%, трябва да се приспаднат 10% и остатъкът ще бъде разпределен в касичката на всеки един от 21 600 души осигурени в този фонд. Броят на лицата, избрали универсалния фонд на Родина, е почти 81 хиляди, а привлечените в професионалния са 7400.

Facebook logo
Бъдете с нас и във