Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И НОВИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ Е СОЦИАЛЕН

С най-голям бюджет догодина отново ще разполага социалното министерство, предвижда одобрената в четвъртък (7 август) от Министерския съвет бюджетна рамка за периода 2004-2006 година. Предвидената сума е 843.5 млн. лева. Тази година тя бе 705 млн. лв., като бе увеличена повече от четири пъти спрямо 2002-ра.В документа се определят и разходните тавани и на останалите министерства и други ведомства. Според оповестените от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев данни, лимитът на харчовете на Министерството на икономиката за следващата година ще бъде 69.9 млн. лв. (незначително увеличение спрямо 64.9-те млн. лв. за тази година). В Министерството на регионалното развитие и благоустройството пък ще могат да разчитат на 393.46 млн. лв., като увеличението е сравнително малко. Таванът на транспортното ведомство е увеличен от 97.9 млн. лв. на 153.67 млн. лева. Орязани са разходите на земеделското ведомство - то ще разполага с 359.99 млн. лв., докато тази година можеше да харчи 400 млн. лева.По думите на другия заместник министър на финансите Любомир Дацов основен приоритет в бюджета за следващата година ще бъде финансирането на здравната реформа. Разходите за нея ще скочат с 13.2% спрямо сумата, заделена във финансовия план за тази година. Увеличението за капиталовите разходи обаче ще бъде само с 0.1 на сто. Дацов съобщи, че догодина бюджетните заплати ще бъдат увеличени средно с около 7 на сто. Това ще доведе до увеличение на реалните доходи, тъй като заложената годишна инфлация е в рамките на 4-4.2 на сто. Ръстът на БВП, който очакват във финансовото министерство за 2004 г., е 5 на сто.В програмата се предвижда постепенно намаляване на данъчното бреме. Догодина ставката за данък печалба ще бъде 22% вместо сегашните 23.5 на сто. През 2005 г. пък корпоративният данък ще падне до 20 на сто. Постепенно ще намалява и размерът на дивидента, който предприятията с над 50 на сто държавно участие ще плащат на хазната. През 2004 г. той ще се равнява на половината от печалбата. Година по-късно държавните компании ще внесат в бюджета 40%, а през 2006 г. - 36% на сто от финансовия резултат.Здравноосигурителните вноски ще бъдат повишени от 6 на 8% през 2005 година. Догодина ще отпадне таванът на пенсиите, така както предвижда осигурителният кодекс. Министърът на финансите искаше запазване на това ограничение, като таванът бъде установен на пет социални пенсии или около 250 лв. месечно. Все пак стана ясно, че ще има междинен таван, който може би ще бъде 500 лева.Междувременно кабинетът отпусна допълнително 63 млн. лева от държавния бюджет за неразпалатени разходи на общините. Още 12.5 млн. лв. ще бъдат заделени за нуждите на Столичната голяма община.Болниците за долекуване пък ще могат да разчитат на позакъсняла финансова инжекция от 605 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във