Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И МЪРТЪВ СОФИЯНЕЦЪТ СИ Е ДОЙНА КРАВА

По ирония на съдбата точно на 1 април в столицата се случиха две скромни и взаимносвързани събития. В деня на шегата и лъжата ръководството на общинското предприятие Гробищни паркове намери за подходящо да отпразнува 115-ата годишнина от създаването на Централните софийски гробища, а пък временната комисия към Столичния общински съвет (СОС) се събра, макар и в доста редуциран състав, за да нищи един куп въпросителни около българо-италианското общинско дружество София крематориум. Комисията бе сформирана на 11 март тази година в отговор на тревожните сигнали и обилната документацияпредоставена на общинските съветници от председателката на управителния съвет на Българската асоциация за погребална култура арх. Цветана Гочева. Според направеното от асоциацията самостоятелно разследване споменатият джойнтвенчър бил не само порочно заченат, но и греховно въртял основния си бизнес - при кремацията безогледно се смесвала прахта на изгаряните покойници. В подкрепа на това твърдение е приложена и видеокасета, на която са заснети кадри от нечестивата операция. Свое доста по-различно обяснение за нея дава изпълнителният директор на София крематориум Янислав Недев в интервю за в. БАНКЕРЪ, което поместваме отделно. По-същественото е обаче друго. Защо и как се появява на бял свят ръководената от Недев фирма и как тя и останалите й събратя от бранша се вписват сега в драмата Последно сбогом? Отговорът на въпроса вероятно се крие в метаморфозите, споходили по времето на сбъркания ни преход общинското предприятие Траурен обреден дом. С решение на СОС от 23 май 1995 г. то е преобразувано в ЕООД с предмет на дейност погребения и кремации. Регистрираният му капитал възлиза на 29 008 000 лв., като в него, неизвестно защо, не е включен изграденият през 1982 г. софийски крематориум. Той остава в списъка на дълготрайните материални активи на самата Столична община. Пак с решение на нейния парламент обаче на 8 юни 1998 г. капиталът на траурния дом скача чувствително - на 209 008 000 стари лева. На какво се дължи увеличението - историята мълчи. Почти същото важи и за причините, поради които на 2 февруари 2001 г. заместник-кметът Венцислав Николов предлага дружеството да бъде обявено в ликвидация, а мястото му да заеме ново общинско предприятие на име Гробищни паркове. Бившата управителка Елена Хубенова, уволнена в края на декември 2000 г., твърди, че ЕООД-то успяло да покрие загубите си, реализирани през трудната 1997-а, и през следващите три години излизало дори на печалба. Но явно някому е било по-изгодно с тази дейност да се заеме юридическо лице по Закона за общинската собственост, а не фирма по Търговския закон. Така или иначе, на 9 ноември 2001 г. в Държавен вестник е публикувано решението за обявяване на Траурен обреден дом в ликвидация, както и имената на ликвидаторите - Венцислав Григоров (назначен и за управител на новата формация Гробищни паркове), Иван Кънчев и Елисавета Славчева. На 23 ноември същата година в държавния официоз излизат още две съобщения - първото гласи, че капиталът на траурния дом е деноминиран на 209 008 лв. и е увеличен на 269 008 лв., а второто, че тази сума тутакси е... намалена на 5 хил. нови лева. Странна, но юридически съвсем възможна операция. А дали в последното увеличение на капитала на обявената в ликвидация фирма е включен и споменатият вече столичен крематориум и веднага след това е изваден, за да иде някъде другаде - е загадка. Във всеки случай година по-рано - на 23 октомври 2000 г., в Софийския градски съд (СГС) е регистрирано акционерното дружество Карма интернешънълПредметът му на дейност е почти идентичен с този на злополучния Траурен обреден дом, а и на наследилото го общинско предприятие Гробищни паркове: погребални услуги, транспорт, производство и продажба на едро и дребно на траурни стоки за погребения и гробища, строителство, експлоатация и управление на крематориуми и гробищни паркове. Забележително е, че година по-късно - на 19 февруари 2001 г., в СГС е регистрирано и София крематориум АД , в което Столичната община участва с 20% , представляващи апортна вноска на терен от 2640 кв. м, разположен в Централните софийски гробища, и... сградата на крематориума. Общата им стойност е изчислена на 160 хил. лева. От тях 85 617 лв. са за крематориума, при положение че към датата на оценката неговата балансова стойност е в размер на... 446 037 лева. Мажоритарният 80-процентен пакет в София крематориум е отреден за Карма интернешънъл АД. Акционерни в него пък са изпълнителната му директорка Анна Добрева (с 19%), председателят на директорския борд с италианско гражданство Варо Маниас (с 20%), сънародниците му Силвано Урчиули (с 14%), Марио Лоло (с 14%) и Пиетро-Александро Иноченти (с 4%), Янислав Недев (с 19%), Лидия Целова (с 3.34%), Румен Симеонов (с 3.34%) и Иван Мирински (с 3.32 процента). Българските частни акционери са съдружници и в редица други фирми, регистрирани у нас, което ясно показва, че партньорството помежду им съвсем не датира от раждането на Карма интернешънъл и българо-италианския София крематориум.Атакувайки създаването на смесената компания, председателката на управителния съвет на Асоциацията за погребална култура Цветана Гочева отправя няколко съществени обвиненияСпоред нея, за да може да бъде апортиран в капитала на София крематориум, крематориалният комплекс е сменил статута си от публична общинска собственост на частна общинска собственост, но с цената на безспорни закононарушения. Преобразуването било извършено в противоречие на Закона за общинска собственост, в който ясно е казано, че имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности,... са публична общинска собственост. А тъкмо такъв имот със сигурност е крематориумът. Налице били и фокуси със стойностите на апортните вноски. Общинските били занижени, а на Карма интернешънъл, която участва в джойнтвенчъра с нови пещи за крематориума и с ноу-хау (оценени общо на 640 326 лв.) - завишени. Цветана Гочева твърди също, че в съдебно-техническата оценителска експертиза е участвал като вещо лице Стефан Мирински, който бил син на акционера в Карма интернешънъл Иван Мирински.В четвъртък, 1 април, членовете на временната комисия, проверяваща целия случай, изслушаха поканените на заседанието им представители на София крематориум, както и бишия главен секретар на общината и сегашен съветник от ССД Асен Дюлгеров. Той поясни, че идеята за създаването на смесеното дружество възникнала поради изключително острата криза с гробните места в София. Обстоятелствата изисквали да се насърчи населението да ползва услугите на крематориума, но тъй като неговите стари пещи постоянно излизали от строя и за ремонтите им се харчели непосилни за общинската хазна пари, бизнес офертата на италианците била добре дошла. Според устава на създаденото с тях смесено предприятие интересите на общината били изключително добре защитени и въпреки миноритарното й 20-процентно участие, решенията се взимали с равноправно гласуване. Общинският съветник от БСП и член на временната комисия Борислав Борисов обаче настоя кметът Стефан Софиянски или някой от заместниците му да представят писмено становище за случая. Борисов подчерта, че то е повече от необходимо, тъй като въз основа на него комисията ще може да изпълни по-важната си задача - да анализира състоянието на гробищните паркове и на погребалното обслужване в столицата, за което се говорело, че не е на ниво. Няма какво да се говори, знам, че е така, заяви пред в. БАНКЕРЪ Асен Дюлгеров. Той призна, че е наясно с хаоса в тази дейност, породен от липсата на законов регламент. Дюлгеров не се съмнява, че погребална мафия има и знае, че най-голямата борса на покойницие базирана в моргата на Съдебна медицина. Представители на деликатния бизнес, пожелали анонимност, пък отбелязват, че всички морги в София - на Медицинска академия, на Пирогов, на Трета градска болница и прочие, са разпределени между неслучайни частни погребални агенции. По веригата били навързани GP-та, патоанатоми, лекари от Бърза помощ, санитари. Те подавали на агенциите експресна информация за смъртта на потенциалния им клиент и препоръчвали на близките на починалия съответната погребална фирма. Цената за подобно лобиране от страна на медицинско лице не падала под 200 лева. Сумата, разбира се, се калкулирала в цената на погребението. Служители от общинското предприятие Гробищни паркове, където подобни услуги се извършват на базата на утвърдените от Столичната община такси, са категорични, че ако при тях едно прилично погребение излиза около 350-400 лв., при частниците скача най-малко двойно. От гилдията обаче контрират с обвиненията, че както софийското, така и останалите подобни общински предприятия в страната държат и ножа, и хляба - те са администраторите, които трябва да съставят смъртния акт, те определят графиците, часовете за ритуалите, дават или не дават гробни места. Същевременно, в пълно противоречие със Закона за общинската собственост, същите фирми на бюджетна издръжка извършват и търговска дейност, предлагайки погребални услуги. Какъв им е интересът на общинските ни конкуренти, питат частниците, да си вършат административната работа, без да ни създават бюрократични спънки? Пълна мъгла остава и регламентът на търговиятакоято Гробищни паркове върти с гробните места. Свободните са кът. Такива в момента има само в Бакърена фабрика. В останалите гробища, и особено в Централните, свободни гробове няма. Но периодично се отчуждават предоставените права за ползването на онези от тях, чийто десетгодишен срок е изтекъл и не е подновено следващото плащане. Тъй като норматив за препродажбата на тези права няма, управителят на Гробищни паркове Венцислав Григоров му е намерил цаката - предоставя гробове срещу безвъзмездни дарения. Съвсем логично, в договорите, сключвани с гражданите дарители, никъде не се казва какво ще получат срещу дарението си - нали е безвъзмездно. А на практика всяко дарение се прави с една едничка цел - да се получи гробно място. И то се дава - срещу 1000, 1400 до 2000 и кусур лева. В зависимост от местоположението на скромния терен в размер два на един метра. Официално дарителят дава парите си за озеленяване, за изграждане на паркови алеи... и се задължава в срок до една година да направи паметник. Без да се посочва къде, защото в съответния документ няма и дума за гробното място, което е получил. Да оставим настрана приказките на погребални агенти, че служители на Гробищни паркове понякога вписвали в договорите по-малки суми, а останалите пари взимали на ръка. Не е толкова важно и дали ги делят с някого или не? За сметка на това шефът на общинското предприятие би трябвало да е наясно, че е най-малкото нередно да се предоставят чисто нови гробни места в зелените площи, отстоящи на метър от бордюрите на парковите алеи. Точно това обаче се прави в Централните софийски гробища и явлението се забелязва с просто око. В чл. 62, т. 2 на Закона за устройство на територията е записано, че: Озеленените площи, включително и тези в гробищните паркове, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременени с вещни права, както и да бъдат използвани за други цели. Само че в нашата държава дори и на мъртвите им се налага да прескачат закона. А печалбите от това естествено прибират живите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във