Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И КРАСТАВИЧАРИТЕ КУПУВАТ КРАСТАВИЦИ

Често се говори за ниската застрахователна култура на българина и за това, че повечето хора се сещат да заделят бели пари за черни дни само покрай кампаниите за сключване на Гражданска отговорност. При това една голяма част от собствениците на автомобили, които са длъжни да вземат мерки срещу евентуални злополуки и свързаните с тях разходи си остават само с идеята, че трябва да посетят застрахователния си брокер. За мнозинството българи застраховката е излишен лукс и им се струва ненужно да се подсигурят с полица за имуществото или за живота си. Или - ако се случи нещо непредвидено от рода на природно бедствие, държавата ще се прояви като майка и ще покрие щетите. По данни за 2001 г. на бившата Агенция за застрахователен надзор, сега вече Комисия по финансов надзор, застрахователното проникване, т.е. съотношението на брутните премийни приходи на компаниите към брутния вътрешен продукт е било 1.61 процента. (виж таблицата) На подобно равнище са били Тунис, Еквадор и Йордания, Кения и Виетнам. За държавите от Централна и Източна Европа, които са наш светъл пример - Унгария, Полша и Чехия, този показател гравитира около средното равнище, което е почти 4 процента. На фона на масовото безгрижие (или примирение) е интересно да се види застраховани ли са и как шефовете на застрахователните компании. Още повече че те често се оплакват колко е трудно да убедят българина да мисли за себе си и за близките си, вместо за вещите и тенекиите. Затова БАНКЕРЪ се обърна към изпълнителните директори на няколко дружества с въпроса какви лични и служебни застраховки имат. Любопитно е и доколко те ползват собствените си продукти. Доста от високопоставените продавачи на сигурност обаче не бяха особено словоохотливи и прецениха, че е твърде лична информация да споделят от какво се страхуват. Но имаше и приказливи...Единственият, който каза в коя компания е застраховал живота си, тъй като подопечната му не предлага животозастраховки, е Кирил Бошов (новият изпълнителен директор на Евроинс след последното общо събрание от 28 февруари 2003 г.). Бошов е предпочел застраховката му Живот да бъде в Ей Ай Джи Лайф, а за имуществото му, естествено, отговаря Евроинс. Диана Манева, член на съвета на директорите на ЗК Орел и директор Управление на продажбите също оправдава поста си. Тя изцяло се е доверила на структури от групата на Орел Холдинг. Манева каза, че има дългосрочна спестовна застраховка Живот - по т.нар. тарифа 3, по която на всеки три години й се изплащат по 10% от застрахователната сума. Тя се е погрижила и за колата си, като я е оборудвала с Каско и Гражданска отговорност. Освен това е проявила благоразумието и предпазливостта да помисли и за жилището и имуществото си, които също са застраховани в Орел. А допълнителната й вноска за пенсия се управлява от ПОК Съгласие (също част от Орел Холдинг).Сред откровените беше и Пламен Ялъмов (Алианц България Живот). Той разкри, че има смесена застраховка Живот, както и рискова. Жилището му също е обезпечено, отделно е застрахован и автомобилът му - с полици Каско и Гражданска отговорност.Колегата на Ялъмов от Витоша Живот Георги Георгиев също се оказа предвидлив. Той е избрал две дългосрочни спестовни застраховки Живот. Освен това Георгиев има и застраховка, която осигурява стипендия за дъщеря му, а също лична здравна застраховка за цялото му семейство. Служебните му застраховки са две - здравна и рискова Живот. Тъй като не притежава автомобил, Георги не е прибягнал да услугите на общозастрахователното поделение на Витоша.Новият председател на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на Ей Ай Джи Общо застраховане Венислав Йотов пък има пенсионна застраховка, както и Живот. Освен това той не е пропуснал да помисли за жилището и имуществото си.Ивайло Къдрев (Български имоти, част от австрийската група Винерщетише) определено е гарантирал сигурността си и също като повечето си колеги е заложил на своята компания. Става дума обаче за виенския клон на Винерщетише, защото до ноември миналата година Къдрев е живял и работил във Виена. Там той си е направил допълнителна медицинска застраховка, която му дава право на по-добра болница в случай на нужда, както и възможност да си избере конкретен лекар. Има застраховка Злополука и спестовна дългосрочна застраховка Живот. Апартаментите му във Виена и в София също са подсигурени срещу неприятности. Отделно Винерщетише предлага за своите служители или за дипломати специален продукт - медицинска застраховка за чужбина, която покрива и разходите за транспортиране (включително и с хеликоптер) от мястото на произшествието до лечебното заведение. Тази специална клауза се предлага в ограничен обхват, защото е много рискова. Чрез нея Ивайло Къдрев може да бъде сигурен, че ако пострада в България (което значи чужбина по отношение на Австрия), ще бъде възмезден за разноските си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във