Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И КОМПЮТЪРНИТЕ ФИРМИ НЕДОВОЛНИ ОТ ФИНКОВ

Министерството на здравеопазването стана поредното държавно ведомство, което предизвика недоволството на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Поводът бе обявеният в Държавен вестник от 8 октомври 2002 г. търг на министерството за Доставка на компютърна техника и хардуер за нуждите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, националните центрове и дирекция Здравна профилактика и държавен санитарен контрол. В писмо до доц. Божидар Финков експертите на асоциацията заявиха, че заданието за търга не е подготвено професионално, което обстоятелство е предпоставка за ненормалното му протичане. Възраженията преди всичко бяха срещу неясните критерии и липсата на методика за оценяване, които са задължителни според изискванията на Закона за обществените поръчки.Кандидатите се избират на базата на посочения срок на доставка, време за реакция, време за отстраняване на повредите, и цената, която е единственият конкретен показател. Изискванията за времето за реагиране при повреда не са формулирани, както трябва, и съществува опасност да бъдат класирани очевидно неизпълними оферти - смятат запознати с практиката. - Ако потърсим аналогия в медицината, това е все едно жена да поеме ангажимента да роди здраво дете в съкратени срокове - например три месеца, а друга да спечели, защото е обещала два месеца?Възражения имаше и срещу цитирането на конкретни марки и модели компютри в заданието на здравното ведомство. От БАИТ напомниха, че това също е нарушение на Закона за обществените поръчки, като на всичко отгоре посочените модели отдавна били морално остарели.Хората на министър Финков благодариха за проявената гражданска инициатива, но поради липса на време обещаха да вземат предвид предложенията на асоциацията при бъдещи процедури с подобен характер. Търгът си се състоя така, както бе замислен, офертите бяха отворени на предварително обявената дата и сега се чака решението на тръжната комисия. Чака се с интерес, тъй като методиката за оценяване все още е известна единствено на нейните членове и нищо чудно да станем свидетели на поредния скандал с процедури по Закона за обществените поръчки. С онези процедури, при които само възложителите си знаят защо избират за победител дадена фирма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във