Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ХОТЕЛИЕРИТЕ КАРАТ ПО ТЪНКАТА ЛАЙСТНА

Голям поток чуждестранни туристи всяко лято почиват по Черноморието, както и в планинските курорти Пампорово, Боровец и Банско. Въпросът е обаче дали условията, които предлагат българските хотелиери, отговарят на европейските стандарти. И трябва ли да се случи злополука или кражба на личните вещи на гостите им, та да видят как се плащат обезщетения по европейски.Комисията за защита на потребителите само през юни тази година е извършила 1400 проверки на туристически обекти в страната. В курортите по Северното Черноморие проверките са 63, а наложените актове - двадесет и два. Общо в страната са съставени 210 акта и са издадени 23 заповеди за затваряне на хотели и заведения. След като до края на 2002 г. около 98% от туристическите комплекси бяха приватизирани, логично е новите им собственици да осигуряват всички екстри. Още повече че на практика хотелите в морските ни курорти държат по-високи цени от тези в съседна Турция. Не е ясно обаче защо в цената на ден (или за нощувка) повечето хотелиери не включват и полагащата се застраховка срещу злополука. Според застрахователите, противно на очакваниятаслед приватизацията интересът към застраховането намалява. Едно време имаше традиция хотелите да застраховат гостите и туристите срещу евентуални злополуки, а сега те масово не го правят - от неразбиране или за икономии - заяви пред в. БАНКЕРЪ Божидар Димитров, шеф на дирекция Злополука, заболяване и асистанс в ЗПАД Алианц България. - Хотелиерите не си дават сметка, че ще трябва да плащат многократно повече, ако някой от гостите им пострада. При това всичко се калкулира в цената, а премиите са смешно ниски. Дружеството е сключило застраховки с отделни хотели във Варна, в Златни пясъци, в Бургас, Слънчев бряг, Приморско, застраховало е и частни квартири в Созопол, в Пампорово и Банско. Обикновено туроператорите и хотелиерите сключват Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти за минимални застрахователни суми и при минимални покрития на рисковете, констатира Венцислав Михайлов, директор Лично застраховане в ЗАД Евроинс. Компанията също е застраховала хотели в курортите Златни пясъци, Константин и Елена, в Слънчев бряг, в Приморско и в Равда, както и в Родопите и в Стара планина. Обслужва и туроператори за екскурзии и зелени училища, но пак на нереално ниски цени и ограничени покрития. От декември 2003 г. в Закона за здравето има текст, който постановява, че чужденците, посещаващи България, задължително трябва да имат и медицинска застраховка. Ако този текст от закона се спазва, ТУИ или Некерман като туроператори на немските групи туристи би трябвало да представят заедно с паспортите на клиентите си задължително и сертификат или полица, удостоверяващи, че те имат сключена застраховка. В случай че нямат полица, тя следва да се купи от българските застрахователни дружества. Това ще е добре както за тях, така и за държавата, защото в бюджета ще влязат 7% от премиите по тези застраховки. Според някои наши застрахователи обаче по никакъв начин не се следи за спазване на това изискване. Ето защо те не могат да ползват преференциите, които им дава законът, а именно да продават полицата Медицински разходи на чуждестранните туристи. В нашата компания се усеща съвсем лек ръст на туристическите застраховки, но не бих казала, че раздвижването на застрахователния пазар е правопропорционално на раздвижването в туризма - твърди Ярослава Кръстева, директор Рисково застраховане в ЗАД Армеец. - Освен това някои големи хотели сключват застрахователни договори, но малките хотелчета и частни квартири край морето, тези в планинските курорти и във вътрешността на страната определено нямат такъв интерес.Приходите от този тип застраховка в ЗАД Армеец не са големи, независимо че спорадично са застраховали хотели във Варна, Бургас,София, както и няколко хотела в планинските курорти.Обемът на пазара на туристическите застраховки е нищоженвъпреки че те са включени и в пакети с по-атрактивни полици. Това са предимно пакетите Помощ при пътуване (чийто пазарен дял през първото тримесечие на 2004 г. е 0.98% от общото застраховане), Злополука и заболяване (1.77%), а някои компании ги групират със Злополука в животозастраховането (8.20% от животозастрахователния пазар). Общият обем на приходите от застраховки Злополука в България за миналата година е 11 млн. лева. В този обем постъпленията от застраховката Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти далеч не е водеща.Туристически полици предлагатвсички компании. Но застрахователи твърдят, че хотелите, които са ползвали кредити от банки от дадена финансова група, правят своите застраховки в нейните дружества. Обикновено при отпускането на заема с корпоративния клиент се договаря и застраховката на хотела. Както и застраховането на български и чуждестранни граждани, отседнали в него.Най-често полиците покриват обезщетенията при смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, медицински разходи от злополука или спешна болнична помощ, разходи за репатриране и транспортиране на тленни останки. Застрахователното покритие обхваща също и кражба чрез взлом, и повреда на багажа на гостите.Застрахователните суми и премиите се договарят със собственика на хотела или негов представител в левове или в чуждестранна валута ( евро и щатски долари). Сроковете на застраховките в хотелите във вътрешността на страната обикновено са годишни, а за летните и зимните курорти обхващат съответния сезон. Гостът на хотела заплаща застрахователната премия за времето, през което ще пребивава в хотела. Отговорност се поема за събития, настъпили в хотела или на прилежащите му територии, докато е валидна регистрацията на госта. Минималните обезщетения в ЗАД Евроинс например са 3600 лв. (евро или долари) при смърт и трайна загуба на трудоспособност, а цената на застраховката е съответно 5 стотинки (евроцента или цента) на нощувка. Те покриват и медицински разноски за 252 лв. (евро или долари). За репатриране застрахователят плаща 504 лв. (евро или долари), а при взломна кражба на багаж - 432 лв. (евро или долари). Гражданската отговорност за причинени щети на трети лица е 3600 лв.(евро или долари).Ако застрахователната сума е 20 000 лв. (евро или долари) при смърт и трайна загуба на трудоспособност, цената на застраховката нараства на 30 стотинки (евроцента или цента) на ден. За медицински разноски в този случай обезщетението е 1800 лв., за репатриране - 2000 лв., при кражба чрез взлом - 1800 лв. и Гражданска отговорност - 20 000 лева.В Алианц България застраховката има едно основно покритие и две допълнителни. Основното покритие обхваща рисковете медицински разноски и репатриране. Застрахователната сума за медицинските разходи варира от 600 лв. (евро или долари) до 5000 лв. (евро или долари), като премията съответно е от 8 стотинки (евроцента или цента) до 50 стотинки ( евроцента или цента) на ден. За репатриране сумата е от 1200 лв. (евро или долари) до 6000 лв. (евро или долари) при същата премия.Първото допълнително покритие обхваща рисковете смърт, трайна загуба на трудоспособност и Гражданска отговорност и предвижда обезщетения от 5000 до 40 000 лв. (евро или долари). При тези лимити цените на съответните застраховки са от 2 до 25 стотинки (евроцента или цента).Второто допълнително покритие е за кражба на багаж и лични вещи, обезщетенията са от 300 до 4500 лв. (евро или долари), цените - от 2 до 25 стотинки (евроцента или цента) на денонощие.Компанията прави доста отстъпки от цените - от 25 до 40%, в зависимост от броя на сключените застраховки (които пък се определят от броя на леглата в хотелите).И ЗАД Армеец сключва абонаментни полици със собственици на хотели. Средната застрахователна сума по Черноморието е 10 000 лева (щ. долара за чужденци). Средната премия е 12 стотинки (цента) за една нощувка. Тази застраховка покрива смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука, медицински разноски от злополука и спешна медицинска намеса с осигурен асистанс, за които застрахователят плаща 2000 лв. или щ. долара, репатриране, за което се дължи същото обезщетение, както и гражданска отговорност и повреда, унищожаване и кражба чрез взлом на багаж на гостите на хотела. В ЗК Витоша лимитите на отговорност за същата застраховка Злополука на гостите на хотела варират от 3000 до 100 000 лв. ( евро, щ. долара), като най-масовите предвиждат обезщетения от 10 000 лв. за българи и 10 000 щ. долара за чужденци. Още от 1992-а дружеството е застраховател на хотелите в курорта Албена.* До 30 юни тази година през летище Бургас са преминали 71 695 туристи от Великобритания - увеличението им е с 80.5% в сравнение с миналата година* Броят на туристите, пристигнали от скандинавските страни през летище Бургас, се е увеличил с 59.5 процента* От началото на сезона до 30 юни на летище Бургас са обслужени 115 915 пътници от Германия * През този сезон България е най-предпочитана от сръбските туристи (Това сочат данни от изследване на сдружението на туристическите агенции YUTA. Деветнадесет процента от анкетираните са заявили, че ще почиват в България през летния сезон) * Най-посещаваните от чужденци курорти са Несебър, Златни пясъци и Слънчев бряг. По данни на администрацията на летище Бургас

Facebook logo
Бъдете с нас и във