Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ДРЕБНИ АКЦИОНЕРИ СЕ ВРЕДИХА ЗА ПРАВА НА ТИ БИ АЙ - БАК

Правата за първоначалното увеличение на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост записаха най-вече неговите учредители - ЗПАД Булстрад АД, което притежава 50% от капитала му, Балканска консултантска компания, в която сътрудници са Владимир Каролев и Александър Бебов - с 49.8%, и Ти Би Ай Инвест ЕАД - с 0.2 процента. В ръцете на други инвеститори попаднаха едва 0.06 процента. Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост бе създадена с капитал от 500 хил. лв., но съгласно Закона за дружествата със специална цел той задължително трябваше да бъде увеличен с 30% чрез борсата, за да се даде възможност за включването и на дребни инвеститори. За целта бяха издадени 150 хил. права, всяко от тях дава възможност за записване на една акция с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Цената на едно право се движеше между 0.46 и 2.01 лева. Продажбата на правата започна на 1 март 2004 година. По решение на Комисията за финансов надзор това стана на закрит аукцион, за да се избегне случилото се на 4 февруари, когато бе увеличен капиталът на другото дружество със специална инвестиционна цел - Капитал Директ - 1. Тогава всичките 1500 права бяха прехвърлени на учредителите чрез уговорена сделка и така достъпът на външните инвеститори бе изцяло блокиран. Решението за първоначалното увеличаване на капитала на Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост бе взето още на учредителното събрание на дружеството на 8 септември 2003 година. Уставът на компанията позволява на управителните й органи да сторят това в срок от една година, както и да издадат облигации на стойност 150 хил. лева.Дружествата със специална инвестиционна цел се делят на два вида - за секюритизация на недвижими имоти или на вземания. Ти Би Ай - БАК - недвижима собственост ще инвестира в имоти. То обаче няма право на никаква пряка стопанска дейност - например да договаря отдаване на имотите си под наем. За това трябва да сключи договори с т. нар. обслужващи дружества, които са специализирани в съответния бранш, и да им заплаща за услугата. Финансовата компания Елана също планира в скоро време да учреди две дружества от този тип, които ще инвестират в недвижими имоти и земеделска земя. Началният капитал на първото ще е над 1 млн. лв. и ще бъде увеличен неколкократно до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във