Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ЦЕНАТА НА ВОДАТА ЗАПЛУВА НАГОРЕ

Цената на водата ще расте. С много и за кратко време. Констатацията не е част от негативната предизборна кампания, заразила българските политици. Поскъпването ще е безусловно и неминуемо. Инак България ще влезе в европейския туристически атлас с огромните разхищения на питейна вода и дъсчените нужници в дворовете си. Колко и какви точно ще са водните увеличения, предстои да разберем. Още отсега обаче е сигурно, че те ще са контролирани. Гаранцията за това е, че след близо пет месеца протакане правителството най-накрая се размърда и в края на миналата седмица одобри промените в структурата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Така администрацията й се увеличи от 87 на 118 души и шестимата нови водни комисари ще могат да си назначат 31 експерти по ВиК. С тяхна помощ те ще трябва да определят цената на водата и да следят за нейното качество. До октомври е необходимо всичките 49 водоснабдителни дружества в страната да представят в ДКЕВР бизнес планове и предложения за стойността на предлаганата от тях услуга. След което в срок от три месеца контролното ведомство ще одобри новите цени, които ще влязат в сила от началото на 2006 година.Хубавото в случая е, че се прави някакъв опит да се вкара ред в сектораПроблемите в него са трупани в продължение на десетки години и наистина са сериозни. Основните са чисто технически - остаряла и амортизирана мрежа, течове, липса на пречиствателни станции и т.н., като след 1989 г. в тази насока почти нищо не бе направено. За ВиК вечно не оставаха пари, време, а като че ли и политическа воля. Пък и за никого не е тайна, че от водата може да се печелят доста пари.Дежурното оправдание на водните дружества са големите загуби - на места надхвърлящи 60 на сто. Независимо от това в тях продължават да се плащат хубави заплати на доста раздут щат, а загубите да се калкулират в крайната стойност на услугата. Съвсем неслучайно службата в провинциалните ВиК (а и в столичното Софийска вода) е една от най-търсените. Със заработването на водния регулатор поне на теория би следвало да се сложи край на произвола. Само че в бранша отсега не липсват критики срещу уредбата на водния сектор. Естественият път на развитие бе да се приеме първо законът за ВиК-услугите, който да определи собствеността върху мрежите, нивото на услугата, задълженията на водните компании и на потребителите. Едва тогава трябваше да се направи регулатор, който да сложи в ред взаимоотношенията и процесите, заяви за БАНКЕРЪ членът на управителния съвет на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация Иван Греченлиев. Известни основания за подобни приказки действително има. Създаването на регулаторния орган доста се забавиа и все още не са готови методиката за определяне на допустимите загуби, както и наредбите за качеството на водата, за цените и за регистрация на специалистите. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството уверяват, че те ще бъдат разписани от строителния министър още преди изтичането на мандата на сегашното правителство. И, дай Боже, нещо да не се улисат около изборите.За пръв път у нас се изготвя методика за определяне на загубите на вода. Смятаме чрез нея да се извършат измервания на притока в няколко точки на ВиК-мрежата. Това ще става при водочерпенето от язовирите, по главния водопровод, при сградните отклонение на мрежата, в канализацията и при подаването на отпадната вода в пречиствателната станция, изтъкна шефът на дирекция Водоснабдяване и канализация в строителното ведомство Пламен Никифоров. При определянето на течовете ще се вземат под внимание дължината на водопроводната мрежа, материалите, от които е изградена, и почвата, където са тръбите. Друг е въпросът до каква степен подадените данни ще са достоверни, тъй като всяко ВиК само ще оценява загубите си? Отделно ще се определя и качеството на услугата по 15 показателя, сред които непрекъснатост на водоподаването в населеното място, брой на авариите по тръбопроводите, степен на изграденост на канализацията, срок за отговор на жалбите на абонатите... Ръководейки се предимно от тези два фактора, ДКЕВР ще посочва допустимите загуби за всяко ВиК-дружество, колко трябва да инвестира, цената на водата и нейните питейни качества. Идеята е до края на 2014 г. доставката на вода във всички селища да е приблизително с еднакво качество. Според експертите обаче това ще се постигне много трудно. Нормално регулиране може да има само в страна, където загубите по мрежата са максимум 20%, а не като при нас - над 60 на сто. Цената на водата няма как да не се увеличи, тъй като всеки, който инвестира в подобряването на мрежата, ще гледа да си върне парите, които е вложил, смята Иван Греченлиев. С други думи, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще се окаже изправена пред доста сложен ребус- хем дружествата да правят инвестиции за модернизация и да имат определена печалба, хем цената на водата да се запази в нормални граници. От комисията твърдят, че при определянето на цената ще наложат на водните компании да запазят социалната поносимост на услугата. Според Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги това означава, че стойността на водата за питейни нужди не бива да надхвърля 4% от средния месечен доход на домакинство в съответния регион, при минимално месечно потребление от 2.8 куб. м на човек. Съдейки по данните на НСИ, в София тази сума е 536 лева. И след като средно във всяко семейство има по 2.8 човека, не би трябвало да се плаща повече от 21.44 лева. Но Софийска вода вече заяви намерението си от 1 октомври да увеличи цената на водата от 0.85 до 1.44 лева. Възможността да увеличат максимално ценитеще използват и останалите ВиК-дружества. Още повече че след одобрението на бизнес плановете им те няма да могат да променят стойността на услугата поне през следващите три години. Корекции ще има само в случай на сериозно покачване на инфлацията. Ето защо съвсем не е изключено по предложение на водните компании да се въведат различни цени за отделните групи потребители - битови, стопански, бюджетни организации. Друг вариант за диференциране на стойността на водата е прилагането на двустъпалната тарифа - както при тока и парното. Определено количество ще се плаща на по-ниска цена, а над тази черта консумацията ще се калкулира по-дебелата тарифа. Но дали ще се прибегне към подобна по-гъвкава политика, или ще се пее старата песен за големите загуби и липсата на пари, ще стане ясно след 1 октомври, когато ДКЕВР ще се заеме с разглеждането на бизнес плановете на водните дружества.Няма да ни се размине и още един ценови бонусОсвен досегашните компоненти за доставка, пречистване и присъединяване към мрежата от следващата година в цената на водата ще бъде включена и нова годишна такса - за регулация. Тя ще се плаща от водните компании (и ще се начислява в сметките на потребителя) за контролната дейност на ДКЕВР. От строителното министерство казват, че таксата ще е в размер на десети от стотинката за кубически метър, така че щяла да увеличи сметките едва с няколко стотинки.Проблемите пред сектора са огромни, но се надяваме, че постепенно те ще бъдат оправени след законодателните промени, отбеляза неотдавна председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране проф. Константин Шушулов. Според него цената на водата трябва да е такава, че да стимулира пестенето на ценния природен ресурс. Интересното е обаче как самата комисия ще се справи с тежката задача да озапти мераците на ВиК дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във